Podium bez zmian, ale przetasowania w peletonie

Download PDF

Dostępna jest trzecia edycja rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika”. Ranking, prowadzony corocznie przez firmę konsultingową Martin & Jacob, to wynik badania rynkowego z udziałem rolników.

Celem badania jest wyłonienie liderów w bankowości rolniczej oraz wskazanie, w którą stronę zmierzają preferencje i oceny rolników, korzystających z usług bankowych w swoich gospodarstwach.

Nadal sporo do zrobienia

konferencja

PKO BP otrzymał specjalne wyróżnienie za najwyższy awans w kategorii „Oferta”

fot. Daniel Biernat

Trzecia edycja projektu „Bank Najlepszy dla Rolnika” może trochę zaskakiwać, ponieważ wydawałoby się, że ten rok powinien przynieść większe zróżnicowania w ocenach. Tak się jednak nie stało, choć w ostatnich dwóch latach nasiliła się konkurencja o rolnika.

Różnice między bankami nadal pozostają w wielu przypadkach niewielkie. Najważniejsze jest przede wszystkim to, że na przestrzeni trzech lat realizowania projektu widać, że nadal sporo pozostaje do zrobienia w kwestii rolniczej bankowości.

To trudny sektor, bo jak powiada się w branży – „rolnictwo to fabryka pod chmurą”. Wiąże się więc z wieloma nieprzewidywalnymi zdarzeniami. Wciąż średnia ocena ogólna (136 punktów) niewiele przewyższa połowę możliwych do uzyskania wszystkich punktów (260).

nagrody

Czołówka rankingu jest niezmienna od trzech lat, liderem jest BGŻ BNP Paribas

fot. Daniel Biernat

Jeszcze dwa lata temu wiele banków upatrywało w rolnictwie atrakcyjny segment, który może pozwolić wkroczyć na nowe pola wzrostu. Dziś widać, że wyraźnie rysuje się podział na banki, które z rolnictwem funkcjonują za pan brat od pokoleń i banki, które w ten sektor weszły w ostatnich latach, ale nie wszędzie się odnajdują. Głównym wyzwaniem pozostaje umiejętność zrozumienia biznesu rolnego i gospodarza. Ta różnica rysuje się najbardziej w obszarach związanych z ofertą oraz jakością obsługi.

Czołówka rankingu jest praktycznie niezmienna od trzech lat. Może to oznaczać, że jednak nie tak prosto zrozumieć rolnika i jego potrzeby. Wypracowane przez lata umiejętności poruszania się po gruncie rolnym procentują lepszą oceną klientów.
Liderami w finansowaniu agrobiznesu pozostają kolejno: Bank BGŻ BNP Paribas, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Bank Polskiej Spółdzielczości.

bank najlepszy dla rolnika

Ranking ogólny „Bank Najlepszy dla Rolnika” – 2018

fot. Martin & Jacob

Zagarnąć swoją kategorię i obudować

Sporym zaskoczeniem jest wysoka, bo czwarta pozycja Banku PKO BP. W stosunku do roku ubiegłego, bank ten poprawił swoją lokatę z pozycji 7 do 2 w kategorii oferta, osiągając 64 punkty. Na internetowych stronach banku trudno znaleźć informację o dedykowanej ofercie dla rolnictwa, więc tym bardziej wynik ten jest zaskakujący. Niemniej bank ma mocno rozbudowaną sieć placówek, która podobnie jak kompetencje bankowe doradców, indywidualne podejście do rolnika oraz prosta i zrozumiała komunikacja jest wysoko oceniana.

W tegorocznym rankingu zaskakuje spadek Banku BZ WBK, który w ostatnich dwóch latach wykonał dużo pracy w rynku rolnym i odnotowywał dobrą czwartą lokatę jeszcze rok temu. Obecnie ustąpił miejsca właśnie PKO BP, spadając z 4 lokaty na 7.

ranking bank najlepszy dla rolnika

Poprzednie rankingi „Bank Najlepszy dla Rolnika” – 2018

fot. Martin & Jacob

Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik (46,21) Banku mBank w kategorii jakość obsługi. Osiągnięta pozycja, tuż za BGŻ BNP Paribas (46,80), wiele mówi o wysiłku, jaki ten bank wykonał. Niemniej w całości zestawienia bank osiąga dosyć odległą, bo 6 pozycję. Badani rolnicy wysoko ocenili mBank głównie za dostępność informacji o ofercie, prostą i zrozumiałą komunikację oraz dyskrecję obsługi. Powyżej średniej (6,36) została również oceniona możliwość realizacji przelewów przez internet, osiągając ponad 7 punktów na 10 możliwych.

jakość obsługi

Ocena jakości obsługi w rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” – 2018

fot. Martin & Jacob

Co to może oznaczać? Najpewniej to, że współcześni rolnicy, szczególnie młodsi, poszukują dobrze i przejrzyście przygotowanych produktów dostępnych w ramach rozwiązań internetowych. Kontakt z bankiem ma gwarantować im poufność i bezpieczeństwo. mBank nie jest typowym bankiem, specjalizującym się w rolnictwie. Jednak odpowiednio przygotowana propozycja obsługi trafia do rolnika.

Liderzy wyznaczają standardy

Lider rankingu Bank BGŻ BNP Paribas, już po zmianie nazwy i właściciela, uchodzi nadal za bank wyspecjalizowany w rolnictwie i odnotowuje trzeci raz z rzędu największy wynik sumaryczny, a zarazem osiąga najwyższy wynik w kategoriach oferta i jakość obsługi.

oferta bankowa

Ocena oferty bankowej w rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” – 2018

fot. Martin & Jacob

Można przyjąć, że dla banków, wchodzących w ten sektor wyznacza standardy związane z umiejętnością zrozumienia i dopasowania się do potrzeb rolnika. Lider traci jednak w obszarach warunki lokalowe oraz wizerunek, co może się wiązać ze wspomnianą zmianą.

warunki lokalowe

Ocena warunków lokalowych w rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” – 2018

fot. Martin & Jacob

Na znaczeniu nie tracą i pozostają ciągle najbliższe rolnikom banki spółdzielcze. W szczególności zrzeszone w grupy bankowe w ramach SGB oraz BPS. Spółdzielcza Grupa Bankowa odnotowuje stabilną i wysoką drugą lokatę w rankingu, jednocześnie zwyciężając w dwóch ważnych obszarach – warunki lokalowe oraz wizerunek banku. SGB od trzech lat jest w czołówce rankingu, posiadając jednocześnie najwyższy udział ilościowy – najwięcej deklaracji respondentów, wskazujących ten bank jako główny.

ocena wizerunku

Ocena wizerunku w rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” – 2018

fot. Martin & Jacob

Z kolei bankiem, który zachowuje swoją zrównoważoną i pewną pozycję w sektorze agro oraz cały czas znajduje się w frontalnej stawce jest Bank Polskiej Spółdzielczości. BPS utrzymał trzecie miejsce, posiadając umiarkowanie wysokie oceny we wszystkich kategoriach. Jest więc bankiem uniwersalnym, równomiernie się rozwijającym, blisko rolnika, z dobrym wizerunkiem i ofertą, ale o nieco gorzej ocenianej jakości obsługi.

Podsumowanie

Pierwsza trójka rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika to: BGŻ PNB Paribas, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Bank Polskiej Spółdzielczości. Najwyższy awans w kategorii oferta zanotował Bank PKO BP, zmieniając lokatę 7 na 2. Dokładnie taki sam wynik , ale w kategorii jakość obsługi, osiągnął mBank.

Dla rolnika nadal kluczowe pozostają czynniki związane z ofertą bankową oraz jakością obsługi. To one gwarantują wzrosty. Oferta dla rolnika powinna szczególnie uwzględniać rozwiązania internetowe, wysokość kredytów, warunki spłaty kredytów, czasochłonność rozpatrywania wniosków kredytowych. W zakresie kategorii jakość obsługi, rolnicy zwracają głównie uwagę na dyskrecję obsługi, dostępność informacji o ofercie oraz prostą i zrozumiałą komunikację.

oceniane kategorie i czynniki

Oceniane kategorie i czynniki w rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” – 2018

fot. Martin & Jacob

Na znaczeniu tracą czynniki związane z warunkami lokalowymi oraz wizerunkiem typowo rolniczym. Bankowość rolnicza powoli wchodzi w etap dobrze zbudowanego pragmatyzmu, gdzie liczy się profesjonalizm obsługi i wiedza o branży oraz dobrze skrojona oferta dla wielu segmentów, dostępna coraz częściej z poziomu sieci internetowej.

Jak powstał ranking?

9446 rolników, będących właścicielami gospodarstw rolnych, zarządcami lub osobami powiązanymi rodzinnie z właścicielem gospodarstwa wzięło udział w tegorocznej, trzeciej edycji Rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika”. Z tej puli wyłoniono 2331 respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie z jednego banku jako banku głównego. Do rankingu zaklasyfikowano 12 banków o największych udziałach (liczonych liczbą rolników deklarujących dany bank jako główny) w sektorze agro.

informacje o rankingu

Informacje ogólne o rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” – 2018

fot. Martin & Jacob

Badanie prowadzono między 26 lutego a 19 marca 2018 roku na losowej próbie użytkowników rolniczych portali internetowych, techniką CAWI. Respondenci, wypełniający ankietę byli dobierani w oparciu o losowy model Real Time Sampling (RTS). Oznacza to, że ankietowanym emitowano kwestionariusz ankiety w portalach rolniczych.

Co podlega ocenie?

Bank Najlepszy dla Rolnika to jedyny tego rodzaju projekt badawczy w branży agro. Jest prowadzony od roku 2016. O jego dopasowaniu do rolniczego świata świadczy przede wszystkim kolejność rankingu. Zdecydowanie różni się od podobnych rankingów ogólnopolskich.

Rolnicy biorący udział w badaniu oceniali banki główne w ramach 26 elementów, wybranych w oparciu o dyskusje jakościowe prowadzone podczas pierwszej edycji projektu (2016 r.). Następnie podzielonych na 4 obszary: oferta bankowa, jakość obsługi, warunki lokalowe i opinia o banku.

zmiana średnich ocen

Zmiana średnich ocen w kategoriach w perspektywie trzech lat

fot. Martin & Jacob

W ankiecie rolnicy oceniali między innymi możliwość realizowania przelewów przez internet, wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych, wiedzę rolniczą doradców bankowych, indywidualne podejście do klienta, obecność stanowisk do obsługi segmentu agro czy długą tradycję związaną z branżą rolniczą.

Ocena dokonywana przez rolników dotyczyła wyłącznie wskazanego banku głównego. Respondenci korzystali przy tym z 10-punktowej skali, gdzie wartość „1” oznacza ocenę najniższą, a wartość „10” – najwyższą. Dla każdego z banków zostały wyliczone średnie arytmetyczne ocen. A wyniki obliczeń zostały przekształcone w ocenę punktową każdego z czterech wymiarów: oferta, jakość obsługi, warunki lokalowe i wizerunek, a następnie złożyły się na ocenę końcową i ranking.

Ranking został stworzony dla wszystkich wymiarów jednocześnie (ocena ogólna), jak i dla każdego z czterech wymiarów osobno. Największy wpływ na wynik końcowy miała kategoria oferta bankowa. W jej ramach zaś czynniki związane z ofertą kredytową.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o