Powszechny spis rolny w 2020 r. [AKTUALNOŚCI]

Co to jest spis rolny i po co go robić? Przede wszystkim jest to zebranie kompleksowych informacji o liczbie rolników i rodzajach prowadzonych przez nich działalności. Kolejny taki spis odbędzie się w Polsce w przyszłym roku.

Ostatni spis rolny miał miejsce w 2010 roku. Od tego czasu w rolnictwie wiele się zmieniło. Główny Urząd Statystyczny chce zebrać informacje o strukturze działalności rolniczej w Polsce, badając m.in. zmiany w nawykach żywieniowych i realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Spis rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 roku. W tym samym terminie odbędą się spisy w całej Unii Europejskiej. Analizy obejmą gospodarstwa prowadzone indywidualnie oraz przez podmioty gospodarcze. Budżet państwa na ten cel to 232 mln zł. Ze wsparciem unijnym całkowity koszt spisu wyniesie 243 mln zł. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

spis rolny

Po co robić spis rolny?

Szczegółowe informacje o celach spisu rolnego można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Do podstawowych z nich zaliczymy:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
  • analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010–2020;
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne);
  • aktualizację statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

26 czerwca 2019

Razem napędzamy polskie rolnictwo? [AKTUALNOŚCI]

Co dobrego przyniesie umowa między KOWR a ORLENEM?

16 lipca 2019

Ponad 2000 zwierząt futerkowych zginęło w cierpieniach po akcji eko-terrorystów

Sprawcy włamali się na teren fermy w województwie kujawsko-pomorskim i zniszczyli klatki, w których były matki z młodymi.

14 czerwca 2019