Premie dla młodych rolników 2020 – można zgarnąć 150 tys. zł!

Premie dla młodych rolników 2020 wciąż na wyciągnięcie ręki! Można zgarnąć nawet 150 tys. zł! Z jakiego wsparcia z PROW można jeszcze skorzystać? Sprawdźcie! Warto, bo można ubiegać się nawet o 100 tys. euro rocznie!

Nabór wniosków o premie dla młodych rolników trwa od 3 czerwca do 1 sierpnia tego roku. Zostało więc jeszcze trochę czasu, żeby ubiegać się o wsparcie. Sprawdzamy, kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach.

Zachęta do rozwijania gospodarstwa

Dofinansowanie przeznaczone jest dla młodych rolników samodzielnie prowadzących gospodarstwo.  Jak podaje ARiMR, ma ono być zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu.

Kwota wsparcia jest niebagatelna – wynosi 150 tys. zł – pozwala na zachowanie opłacalności produkcji rolnej, jak również – w dłuższej perspektywie – może przełożyć się na jej wzrost.

Premie dla młodych rolników 2020

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O premie dla młodych rolników mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki, m.in.:

 • to pomoc dla młodych rolników – czyli w dniu złożenia wniosku rolnik nie może mieć więcej niż 40 lat
 • rolnik musi mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe (albo uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy liczonych od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu wsparcia);
 • wymagane jest posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 1 ha oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnika musi się mieścić w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro
 • ponadto rolnik ubiegający się o wsparcie musi przedłożyć biznesplan zakładający rozwój gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Dofinansowanie należy w całości przeznaczyć na prowadzenie gospodarstwa lu też na przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanych pieniędzy trzeba przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Wsparcie będzie natomiast wypłacane rolnikom  w dwóch ratach:

 • pierwsza rata – 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po tym jak rolnik spełnieni określone warunki
 • druga rata – 30 tys. zł –  po zrealizowaniu biznesplanu.

Zainteresowanie premią rośnie

Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć w regionalnym oddziale ARiMR. Można go dostarczyć osobiście jak również pocztą lub drogą elektroniczną.

Tegoroczny nabór wniosków jest już szóstym w ramach operacji „Premie dla młodych rolników”. Z każdym rokiem zainteresowanie tego rodzajem wsparcia rośnie. ARiMR informuje, że w 2015 roku, który był pierwszym rokiem naboru wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 roku – 5 411, natomiast w poprzednim roku – ponad 7 tys.

Trwające nabory PROW

To nie jedyne wsparcie z PROW, z którego można skorzystać. Sprawdźmy zatem, jakie nabory PROW jeszcze trwają:

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Do 30 września można starać się o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich. Można otrzymać od 3-5 tys. zł. Pieniądze należy przeznaczyć m.in. na:

 • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich
 • wszechstronny rozwój obszarów wiejskich jak również rozwój przedsiębiorczości kobiet na wsi
 • działania mające poprawić warunki życia i pracy kobiet wiejskich.

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Do 20 lipca trwa nabór wniosków na o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Warto z niego skorzystać, bo można zgarnąć nawet 100 tys. zł – jak?

 • O pomoc ubiegać się może rolnik, który posiada gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Wymaga się od niego prowadzenia działalności zarobkowej w ramach produkcji roślinnej lub zwierzęcej z przychodem w wysokości co najmniej 5 tys. zł, notowanym w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
 • Pieniądze należy przeznaczyć na takie inwestycje jak budowa oczek wodnych, budowa studni na potrzeby gospodarstwa domowego czy też budowa zbiorników poprawiających stosunki wodne (bez konieczności nawadniania upraw).

Odtworzenie produkcji po klęskach

premie dla młodych rolników

Nadal można ubiegać się o premie dla młodych rolników! Jakie nabory PROW jeszcze trwają?

fot. pixabay

Na złożenie wniosku o pomoc w ramach odtworzenia produkcji po klęskach rolnicy mają czas do 31 sierpnia. Maksymalnie można otrzymać 300 tys. zł.

O pomoc wnioskować mogą rolnicy, którzy odnotowali straty z powodu jednej z takich klęsk żywiołowych jak: powódź, susza, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, jak również uderzenie pioruna. O takie wsparcie ponadto starać się mogą gospodarze, którym w drodze decyzji powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Do 31 lipca jest czas na złożenie wniosku o zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. To wsparcie dla rolników, którzy są właścicielami lub też współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia albo te grunty są własnością małżonka.

Pomoc wynosi maksymalnie 12,7 tys. zł/ha. Jest to jednorazowa, zryczałtowana płatność, rekompensująca koszty wykonania zalesienia a także jego ochronę.

Tworzenie grup producentów

Do 17 sierpnia trwa nabór w ramach wsparcia na „Tworzenie grup producentów”. Wysokość pomocy zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów przez grupę. Można otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie!

Wsparcie przeznaczone jest dla nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. Ale nie tylko – starać się o nią mogą również grupy, które spełnią wymagane przez ARiMR warunki. Muszą zostać m.in. uznane przez dyrektora regionalnego oddziału Agencji na podstawie planu biznesowego. A także m.in.  łączyć producentów jednego produktu lub grupy produktów. Pomoc nie jest natomiast przeznaczona dla członków grupy producentów lub organizacji producentów której przyznano i wypłacono wsparcie na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.

Premie dla młodych rolników 2020.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *