PROW a maszyny: zamiana na większą, a dotacja ta sama

Download PDF

Czy są możliwości, które dadzą młodemu rolnikowi szansę zamiany kupna zaplanowanej maszyny na większą? Czy to mają być wyliczenia pokazujące racjonalność ekonomiczną, czy tylko przedstawienie okoliczności, które skłoniły do zmiany decyzji co do wymiany modelu maszyny?

Zmiany w planowanej inwestycji

Zmiany w biznesplanie do wniosków w pewnych przypadkach są możliwe i dotacja się nie zmienia. Dotyczy to również zmian w biznesplanie do wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników. W przypadku zmian w zakresie inwestycji, o ile nie przekraczają one 30%, wystarczy zgłosić zmianę przeznaczenia premii w oddziale regionalnym ARiMR i nanieść poprawki. Jeżeli rolnik planuje zmienić strukturę produkcji powyżej tej granicy powinien wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o zgodę na zmianę założeń biznes planu.

maszyny_wymiana_Fotolia_89383430_Subscription_XXL

Każda zamiana musi mieć uzasadnienie: ekonomiczne, techniczne i zgodne z wytycznymi z PROW.

– Starałem się o dofinansowanie z «Premii dla młodych rolników». Trafiłem na listę, dopłaty będą, ale trafiła się okazja, dokupiłem jeszcze ziemi i chciałbym wobec tego zamienić ciągnik o mocy 100–120 kM, którą zaplanowałem w biznesplanie – na większą 132 kM. Napisałem do Agencji podanie z uzasadnieniem i teraz czekam na odpowiedź. Wiem, że Agencja ma swoich ekspertów, tabele maszyn. Napisałem, że dzięki tej maszynie więcej ziemniaków jednorazowo przewiozę w przyczepie, że droga do budynków gospodarczych jest zlej jakości, więc wymaga to zwiększenia mocy silnika, że ta zamiana przyczyni się z kolei do obniżenia kosztów prac maszynowych. Ja nie zmieniam profilu ani celu planowanej działalności, nadal będę uprawiał ziemniaki na chipsy, tyle, że planuję tego produkować więcej. Z tego, co się orientuję, bo pytałem o to w Agencji, powinienem zgodę od nich otrzymać – mówi rolnik ze wsi Saki (woj.podlaskie).

Analiza przypadku

Rolnik produkuje ziemniaki. Ma 100 ha. Nadarza się okazja i dokupuje 6 ha ziemi ornej. Jest to jednak ziemia podzielona na działki o nieregularnych kształtach. Potrzebuje więc ciągnika o większej mocy i bardziej wydajnego. Ważne jest by zamiana maszyny na większą znalazła uzasadnienie w biznesplanie, a wówczas można liczyć na pozytywną odpowiedź. Pierwszym krokiem jest napisanie podania, drugim zmiana biznesplanu. Należy pamiętać, że jedna poprawka, pociąga za sobą następne np. wzrost mocy ciągnika, powinien iść w parze ze zwiększeniem produkcji i to musi być zapisane w biznesplanie. Cały biznesplan musi być więc poprawiony. Potem następuje powtórne jego sprawdzenie.

Każdy przypadek konieczności zmiany w biznesplanie, zgłaszany przez rolnika jest indywidualny, nie do powielenia przez innego rolnika.

Każde gospodarstwo jest inne i pomysł na produkcję rolną też. Urzędnicy sprawdzają poprawiony biznesplan raz jeszcze, zgodnie z wytycznymi. Każda zamiana musi mieć uzasadnienie: ekonomiczne, techniczne i zgodne z wytycznymi z PROW.

Kiedy są możliwe poprawki

– Składane przez rolników do ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu «Premie dla młodych rolników» w ramach poddziałania «Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników» objętego PROW 2014–2020 wraz z obligatoryjnym załącznikiem jakim jest biznesplan który m.in. zawiera koncepcję rozwoju gospodarstwa, cele rozwoju gospodarstwa oraz działania podejmowane dla ich realizacji, podlegają weryfikacji. Zgodnie z przepisami przed wydaniem decyzji wnioskodawca może złożyć zmianę do biznesplanu, która tak jak pierwotny biznesplan podlega weryfikacji  mówi pracownik ARiMR. 

zmiana maszyny

Argumentowanie zasadności doboru innej maszyny/urządzenia niż podana wcześniej we wniosku wymaga namysłu.

Weryfikacja pod względem zakresu rzeczowego i kryterium ekonomicznego

Zatem deklarowany w ramach biznesplanu, czy w zmianie do biznesplanu zakup sprzętu rolniczego podlega weryfikacji pod względem zakresu rzeczowego i kryterium ekonomicznego.

– W pierwszym przypadku weryfikowana jest przydatność maszyny do wymagań stosowanych w gospodarstwie technologii produkcji rolniczej. W przypadku kryterium ekonomicznego sprawdzane jest dostosowanie wydajności maszyny lub mocy ciągnika do skali i intensywności prowadzonej działalności produkcyjnej. Spełnienie obu tych wymagań może świadczyć o racjonalności doboru sprzętu rolniczego do gospodarstwa i jest jedną z przesłanek pozytywnej oceny projektu. Podstawowe znaczenie z punktu widzenia racjonalnego doboru i wykorzystania sprzętu rolniczego, w tym minimalizacji kosztów prac maszynowych, ma skala produkcji, związana z powierzchnią gospodarstwa przede wszystkim areałem użytków rolnych (UR) oraz strukturą i intensywnością produkcji (udział upraw pracochłonnych oraz poziom nakładów czynników produkcji) – mówi pracownik Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

 Przed wydaniem decyzji wnioskodawca może złożyć zmianę do biznesplanu, która tak jak pierwotny biznesplan podlega weryfikacji.

Argumentowanie zasadności doboru innej maszyny/urządzenia niż podana wcześniej we wniosku wymaga namysłu. Niezbędna jest znajomość produkcji rolnej, znajomość parametrów preferowanej maszyny czy urządzenia w tym jej wydajność, pracochłonność. Na pewno pomocne będzie, dostępne na stronie Agencji, opracowanie „Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 20142020”, które jest adresowane do potencjalnych wnioskodawców programów inwestycyjnych w ramach PROW 2014–2020, obejmujących zakup sprzętu rolniczego. Publikacja zawiera praktyczne wskaźniki, parametry zalecenia, które mogą być przydatne tak na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy do planowanych inwestycji, jak i przy ocenie prawidłowości doboru maszyn do gospodarstw.

– Zakup maszyn z większymi parametrami jest możliwa wówczas gdy istnieje uzasadnienie ekonomiczne i technologiczne zakupu. Brane są pod uwagę: powierzchnia UR, skala produkcji, posiadany park maszynowy. Przy analizie zamiany zakupu powinien być brany pod uwagę dokument Instytutu mechanizacji, ekspertyza dostępna na stronie ARiMR, dotycząca racjonalnego zakupu maszyn i urządzeń. Obecnie brak jest zainteresowania zmianą parametrów maszyn – mówi Renata Matuk, kierownik ODR w Białymstoku.

Weryfikacja racjonalności kosztów, czyli zakupu innej maszyny

W przypadku prośby/wniosku na zamianę większej maszyny niż pierwotnie opisano ją w biznesplanie zmiana maszyny na większą nie jest oceniana jednostkowo tylko z całością biznesplanu, bowiem to cały biznesplan określa rozwój gospodarstwa Młodego Rolnika, a realizacja jego ma przyczynić się docelowo do wzrostu ekonomicznego o co najmniej 10% w stosunku do sytuacji wyjściowej gospodarstwa.

Jeżeli zmiana maszyny wynika z racjonalności jej wykorzystania to nie ma przeszkód aby pozytywnie ocenić taką zmianę do biznesplanu.

Weryfikacja szacunkowej ceny inwestycji wskazanej do realizacji w ramach biznesplanu oceniana jest na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców ofert, na podstawie stworzonej na potrzeby Agencji bazy cenowej dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie oraz na podstawie ofert zamieszczanych w internecie, pod kątem czy wskazana przez wnioskodawcę cena sprzętu nie przekracza w sposób drastyczny ceny rynkowej tego sprzętu.

Zamiany maszyn w PROW 2014–2020

– Wnioskodawcy złożyli w biurach powiatowych Podlaskiego Oddziału Regionalnego 12 zmian do biznesplanu w zakresie zmiany na maszyny o wyższych parametrach/mocy i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie – mówi pracownik Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o