Przekazanie gospodarstwa rolnego a dopłaty unijne

Właściciele gospodarstw rolnych, na skutek różnych sytuacji życiowych, rezygnują z prowadzenia produkcji rolnej. Gospodarstwo przekazuje się nowemu właścicielowi i to jest sprawa oczywista. Zanim do tego dojdzie trzeba rozwiązać jeszcze jeden problem: jak wygląda przekazanie gospodarstwa rolnego a dopłaty unijne.

Wielu rolników przekazujących gospodarstwo zastanawia się, komu należą się dopłaty unijne. Czy dopłaty powinien otrzymać przekazujący, czy obejmujący gospodarstwo? ARiMR w sposób jednoznaczny rozwiązuje ten problem.

Przekazanie gospodarstwa rolnego a dopłaty unijne

Przy rozstrzyganiu, komu należą się dopłaty w wypadku przekazywania gospodarstwa, kluczową rolę odgrywa data złożenia wniosku. Datą graniczną jest 31 maja. W zależności od tego, czy przekazujący gospodarstwo dokonał tej czynności przed 31 maja, czy po tej dacie, otrzymuje lub nie otrzymuje dopłat unijnych. Należy pamiętać także o tym, że przejmujący gospodarstwo musi dopełnić formalności, aby skorzystać z dopłat.

Przekazanie gospodarstwa rolnego a dopłaty unijne – do 31 maja

W przypadku przekazania całego gospodarstwa rolnego w okresie od dnia złożenia przez przekazującego wniosku do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek, płatności te przysługują przejmującemu gospodarstwo rolne. Dzieje się tak wówczas, gdy przejmujący spełnia zawarte w przepisach wymagania. Po pierwsze, obejmujący w posiadanie gospodarstwo kwalifikuje się do przyznania mu płatności. Po drugie – składa wniosek o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (W-3/01) do dnia 30 czerwca 2022 r., wreszcie dołączy do wniosku stosowne dokumenty. Chodzi tu o umowę potwierdzającą przekazanie gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności.

Przekazanie gospodarstwa po 31 maja

Gospodarstwo może być przekazane także po 31 maja, jednak wówczas płatności te przysługują przekazującemu gospodarstwo rolne. Oczywiście tylko wtedy, jeśli spełnia się warunki do ich przyznania. Ponadto trzeba pamiętać, że dotyczy to określonych płatności zawartych we wniosku o ich przyznanie. Jak widać przekazanie gospodarstwa a dopłaty unijne są ze sobą ściśle powiązane.

Przekazanie gospodarstwa rolnego a dopłaty unijne zawarte we wniosku

Ogólnie rzecz biorąc zarówno przekazujący, jaki i przejmujący gospodarstwo, powinni wiedzieć o jakich płatnościach jest mowa przy dokonywaniu transakcji. Otóż chodzi tu o zawarte we wniosku płatności, takie jak:

  • jednolita płatność obszarowa,
  • zazielenienie,
  • dla młodych rolników,
  • dodatkowej,
  • związanych do powierzchni upraw,
  • związanych do zwierząt.

Przekazanie gospodarstwa rolnego a dopłaty unijne – podsumowanie

Czynności związane z przekazywaniem gospodarstwa i zaprzestanie produkcji jest z pewnością stresujące dla rolnika. Powinien on jednak wziąć pod uwagę termin dokonania tej czynności, gdyż wiąże się to niejednokrotnie z dużymi kwotami pochodzącymi z dopłat. W tej sytuacji zauważamy, że przekazanie gospodarstwa rolnego jest ściśle powiązane z dopłatami unijnymi.

Przeczytaj również: Dopłaty obszarowe to nie tylko płatności bezpośrednie?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 40

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *