Rynek maszyn rolniczych – czego można się spodziewać w 2017 r.?

Download PDF

Sprzedaż maszyn rolniczych w 2017 r. ma być większa niż w 2016 r. dzięki stopniowo poprawiającej się koniunkturze. Coraz więcej ciągników jest w gospodarstwach. Rośnie krajowa produkcja maszyn rolniczych, a także ich eksport. Jak wygląda rynek maszyn rolniczych w kraju i Europie? Dla agroFaktu wypowiadają się eksperci.

Rynek maszyn rolniczych ocenia mgr inż. A. Zalewski z IERiGŻ

mgr inż. Arkadiusz Zalewski z Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ)

Sprzedaż maszyn rolniczych w 2017 r. będzie prawdopodobnie większa niż w 2016 r. Czynnikiem sprzyjającym popytowi na sprzęt rolniczy będzie stopniowo poprawiająca się koniunktura w rolnictwie. Ponadto spodziewana jest większa dostępność środków przeznaczonych na modernizacje gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020, co z pewnością wpłynie na ożywienie sprzedaży. Będzie to istotny czynnik, który może sprzyjać zwiększonej produkcji sprzętu rolniczego w Polsce – ocenia rynek maszyn rolniczych mgr inż. Arkadiusz Zalewski z Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ). Ekspert podkreśla, że na wzrost krajowej produkcji wpłynie również stosunkowo wysoki w ostatnich latach eksport do krajów afrykańskich. W marcu 2017 r. zakontraktowano dostawy blisko 3 tys. ciągników oraz 2,5 tys. maszyn rolniczych do Zambii. Z drugiej jednak strony, prognozowany dalszy spadek popytu na europejskim rynku maszyn rolniczych, będzie wpływał niekorzystnie na możliwości eksportowe polskich producentów.

Popyt na maszyny rolnicze zależny od PROW

 

2017 r. przeniesie lekkie ożywienie na rynku maszyn i urządzeń rolniczych

P. Wyrzykowski BGŻ BNP Paribas

 Na rynku maszyn rolniczych obserwujemy uzależnienie popytu od wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – poddziałania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Obecnie rolnicy oczekują na nowy nabór na powyższe działanie – mówi dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank. Podkreśla, że na obecny rok są planowane nabory na obszar A, B, C dot. produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła. Nie jest planowany nabór na obszar D, który stanowi wsparcie dla zakupu maszyn rolniczych. – W tej sytuacji wzrasta sprzedaż używanych ciągników i przyczep rolniczych w porównaniu z rekordowo niskimi wynikami sprzedaży z 2016 r. Rolnicy kupują głównie ciągniki o dużej i niskiej mocy. W strukturze sprzedaży maleje udział ciągników o średniej mocy -analizuje dr. – Już na początku lipca br. ma rozpocząć się nabór na poddziałanie 4.2., w ramach którego producenci rolni będą mogli uzyskać wsparcie na zakup maszyn do przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych – ocenia rynek maszyn rolniczych.

Więcej ciągników w gospodarstwach

Liczba ciągników użytkowanych (zarówno nowych jak i używanych)  w polskim rolnictwie w 2016 r. wyniosła blisko 1,5 mln szt. i była o 1,7% większa w porównaniu z 2013 r. Obserwowana jest wyraźna tendencja rosnąca w przypadku liczby ciągników o mocy silnika powyżej 40 kW, przy jednoczesnym spadku liczby pozostałych ciągników. W latach 2013-2016 liczba ciągników o mocy powyżej 40 kW zwiększyła się o 12,5%, natomiast liczba pozostałych ciągników zmalała o 6,3%. Największy udział w strukturze liczby ciągników użytkowanych w rolnictwie miały ciągniki o mocy poniżej 25 kW oraz 40-60 kW. Wyraźnie zwiększył się udział ciągników o największej mocy silnika  tj. powyżej 100 kW, jednak wciąż stanowił zaledwie kilka procent wszystkich ciągników – wynika z danych IERiGŻ-PIB.

Rynek maszyn rolniczych - analizuje M. Chrobot z M&J

Mariusz Chrobot, członek zarządu Martin & Jacob Sp. z o.o. zajmującej się badaniami i analizą runku rolnego w Polsce.

Podsumowując sprzedaż nowych ciągników w pierwszym półroczu 2017 r. na pewno nie można spojrzeć z optymizmem na uzyskane wyniki mówi Mariusz Chrobot, członek zarządu Martin & Jacob  (M&J) Sp. z o.o. zajmującej się badaniami i analizą runku rolniczego w Polsce. – 4135 zarejestrowanych nowych ciągników jest wynikiem o 45 sztuk gorszym w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 r., kiedy zostało zarejestrowanych 4180 nowych ciągników. Największą liczbę rejestracji zazwyczaj notowaliśmy w takich miesiącach jak marzec i kwiecień, kiedy  rolnicy poszerzali swój ciągnikowy park maszyn przed sezonem. W 2017 r. również zauważaliśmy, że te dwa miesiące budowały wynik tego półrocza, choć spokojnie można powiedzieć, że takie miesiące jak maj czy czerwiec w br. również nie były złe – podsumowuje analizę członek zarządu M&J.

rynek maszyn rolniczych

Ceny wybranych maszyn rolniczych w dt żywca wieprzowego w 2016 roku

W których województwach jest najwięcej ciągników?

Zmiany liczby ciągników w poszczególnych województwach są niejednakowe – mówi A. Zalewski z IERiGŻ. – W ub. r. najbardziej, bo o 8,9%, zwiększyła się liczba ciągników w województwie zachodniopomorskim. Mniej ciągników użytkowano m.in. w województwie śląskim  tj. o 3,1% oraz dolnośląskim  tj. o 2,5% – ocenia rynek maszyn rolniczych ekspert.

Występuje wyraźne zróżnicowanie liczby ciągników przypadających na jednostkę powierzchni, co wynika ze struktury obszarowej gospodarstw rolnych. W 2016 r. największą liczbę ciągników w przeliczeniu na 100 ha UR odnotowano w województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Najmniej ciągników na 100 ha UR użytkowano natomiast w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim – ocenia A. Zalewski z IERiGŻ.

Tomasz Rybak, manager projektu AgriTrac Martin & Jacob (M&J).

Analizując jak rozkładała się sprzedaż nowych ciągników w poszczególnych województwach w okresie pierwszego półrocza, pierwsze dwa miejsca na pewno nie zaskakująmówi Tomasz Rybak, manager projektu AgriTrac w firmie Martin&Jacob (M&J).Na pierwszym miejscu znalazło się województwo mazowieckie, gdzie zarejestrowano 698 sztuk. Na drugim miejscu znalazło się województwo Wielkopolskie, w którym to zostało zarejestrowanych 418 nowych ciągników. Jest to gorszy wynik o prawie 18% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. kiedy zostało zarejestrowanych 509 takich maszyn.  Największym zaskoczeniem jest wynik zarejestrowanych nowych ciągników w województwie podlaskim, które zajęło trzecie miejsce w rankingu województw z 407 nowymi zarejestrowanymi ciągnikami. Oznacza to wzrost o blisko 40% tj. 294 sztuki więcej w porównaniu do rejestracji nowych ciągników w pierwszym półroczu ub. r.  – kontynuuje. – Całą klasyfikację województw zamykają dwa województwa: opolskie oraz lubuskie, w których zarejestrowano łącznie 133 nowe ciągniki. Dokładnie w tym samym okresie ub. r., województwa te zajmowały również dwa ostatnie miejsca z wynikiem 197 rejestracji  nowych ciągników – dodaje.

Mniejsza produkcja maszyn rolniczych

rynek maszyn rolniczych

Maj i czerwiec br. nie były złe jeśli chodzi o sprzedaż nowych ciągników – mówi Mariusz Chrobot z Martin & Jacob Sp. z o. o., zajmującej się badaniami i analizą rynku rolnego.

Rynek maszyn rolniczych w minionym roku charakteryzował się wyraźnie mniejszą produkcją większości maszyn rolniczych, w porównaniu z 2015 r. Wskazują na to dane o produkcji w I półroczu 2016 r. Produkcja ciągników była o 33,6% mniejsza niż w I półroczu 2015 r. Spadek produkcji odnotowano również w przypadku większości innych maszyn rolniczych, np. produkcja rozrzutników obornika zmalała o 51,9%, pługów o 36,2%, siewników polowych o 30,6%, opryskiwaczy ciągnikowych o 30,3%, a kombajnów zbożowych o 27,5% – wynika z danych IERiGŻ.

Wyraźny spadek produkcji maszyn w 2016 r. potwierdzają miesięczne dane o produkcji wybranych środków mechanizacji rolnictwa w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej. Z danych tych wynika, że w 2016 r. produkcja siewników polowych zmalała o 29,5%, pras zbierających o 25,1%, ciągników rolniczych o 18,9%, a pługów o 16,4% – komentuje A. Zalewski z IERiGŻ.

Ceny maszyn rolniczych

ceny maszyn wyrażone w dt pszenicy

Ceny wybranych maszyn rolniczych wyrażone w dt pszenicy w 2016 r.

W 2016 r. maszyny rolnicze podrożały o 0,6%. Wzrosty cen odnotowano w przypadku 19 środków mechanizacji rolnictwa, a w 5 przypadkach wystąpiły obniżki cen. Najbardziej wzrosły ceny opryskiwaczy, kosiarek rotacyjnych oraz zestawów uprawowo-siewnych. Wyraźnie potaniały natomiast dojarki – wynika z danych IERiGŻ.

Malejąca w ostatnich latach dynamika cen wynikała z systematycznie słabnącego popytu na maszyny rolnicze – komentuje Zalewski Z IERiGŻ.

Droższe opryskiwacze i kultywatory

Sprzedaż nowych ciągników w pierwszym półroczu br. nie napawa optymizmem ze względu na uzyskane wyniki  Mariusz Chrobot, członek zarządu M&J

W pierwszym półroczu 2016 r. ceny maszyn rolniczych były stabilne, ale w drugiej połowie roku obserwowano ich umiarkowany wzrost. W rezultacie w grudniu 2016 r. były przeciętnie o 1,2% wyższe niż rok wcześniej. Wzrosty cen odnotowano w przypadku 18 środków mechanizacji rolnictwa, a w 7 przypadkach ceny były niższe. Najbardziej podrożały opryskiwacze i kultywatory. Obniżono natomiast ceny m. in. dojarek i siewników zbożowych – wynika z analiz IERiGŻ.

Pogarszające się relacje ceny maszyn rolniczych do produkcji

rynek maszyn rolniczych

W marcu 2017 r. zakontraktowano dostawy blisko 3 tys. ciągników oraz 2,5 tys. maszyn rolniczych do Zambii.

W minionym roku relacje cen ciągników i wybranych maszyn rolniczych do cen skupu zbóż oraz mleka krowiego uległy dalszemu pogorszeniu Na zakup ciągnika rolniczego należało w 2016 r. przeznaczyć równowartość o 9,9% większej ilości pszenicy lub o 4,9% większej ilości mleka krowiego – analizuje A. Zalewski.

Zmiany relacji cen były natomiast korzystne dla producentów trzody chlewnej. W relacji do żywca wieprzowego ciągnik rolniczy potaniał o 5,6%. Większy spadek cen dojarek niż cen skupu mleka spowodował, że ich wzajemne relacje również uległy poprawie – ocenia rynek maszyn rolniczych A. Zalewski.

Rynek maszyn rolniczych

Sprzedaż nowych ciągników rolniczych wg. Martin&Jacob

Mniejsze dostawy maszyn rolniczych

W 2016 r. dostawy większości maszyn rolniczych były wyraźnie mniejsze niż rok wcześniej. Spadek krajowej produkcji oraz mniejszy import wskazują na blisko 30% spadek dostaw nowych ciągników. Dostawy ciągników używanych były natomiast o kilka procent większe niż w 2015 r. – wynika z szacunków IERiGŻ.

Czy rynek maszyn rolniczych jest już nasycony?

W 2016 r. zarejestrowano 8,8 tys. sztuk nowych ciągników rolniczych, tj. o 28,8% mniej niż rok wcześniej. Była to najniższa sprzedaż od 2005 r. Spadek sprzedaży w minionym roku był jeszcze bardziej wyraźny niż w 2015 r.

rynek maszyn rolniczych

W 2016 r. maszyny rolnicze podrożały o 0,6%.

Relatywnie niski poziom wsparcia zewnętrznego z powodu opóźnień we wdrażaniu działań modernizacyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 oraz słaba koniunktura na podstawowych rynkach rolnych przełożyły się na wyraźny spadek popytu. Można przypuszczać, że obserwowany spadek sprzedaży nowych ciągników może być również efektem częściowego nasycenia rynku, wynikającego ze wzmożonych inwestycji wspomaganych środkami finansowymi UE w latach wcześniejszych – komentuje A. Zalewski.

rynek maszyn rolniczych

© agrofakt.pl

Nie tylko mniej nowych przyczep

W 2016 r. wyraźnie, bo o 51,7% zmalała sprzedaż nowych przyczep rolniczych. IERiGŻ szacuje, że w 2016 r., z powodu m.in. okresowego braku wsparcia w ramach PROW 2014-2020, tendencje w sprzedaży innych maszyn były podobne jak w przypadku ciągników i przyczep, o czym może świadczyć m.in. spadek importu i produkcji.

Więcej używanych ciągników, mniej nowych

Malejącej sprzedaży nowych ciągników rolniczych w ostatnich latach towarzyszył rosnący trend sprzedaży ciągników używanych. W 2016 r. zarejestrowano 15,3 tys. sztuk, tj. o 4,1% mniej niż rok wcześniej, ale wciąż wyraźnie więcej w porównaniu z latami 2012-2014. W strukturze wiekowej ciągników używanych dominowały ciągniki ponad 20-letnie z 57% udziałem w sprzedaży w 2016 r. Ciągniki 10-letnie i młodsze stanowiły zaledwie nieco ponad 10% rejestracji.

Paweł Wyrzykowski, BGŻ BNP Paribas

W pierwszych pięciu miesiącach br. w Polsce zarejestrowano 1454 nowe ciężarowe przyczepy rolnicze, czyli aż o 32% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem, wg. wstępnych danych CEP, za PZPM. Z kolei liczba nowozarejestrowanych ciągników rolniczych w tym okresie zmniejszyła się o 1,8% do 3389 sztuk – komentuje Paweł Wyrzykowski z BGŻ BNP Paribas. Jego analiza jest podobna analizy firmy M&J odnośnie ciągników.

Krajowe czy importowane ciągniki?

Przynajmniej od 3 lat obserwujemy wzrost zainteresowania rolników zagranicznymi ciągnikamimówi T. Rybak z M & J.W 2014 r. czy 2015 r.  różnica zarejestrowanych nowych ciągników a importowanych nie była tak wielka. Z naszych analiz wynika, że  kiedy rolnicy nie mają już dofinansowań zewnętrznych, tj. unijnych, chętniej sięgają po maszyny wiekowe z zagranicy. W pierwszym półroczu br. zarejestrowano 7399 importowanych ciągników. Dla porównania, w 2012 r., kiedy odnotowaliśmy największą liczę zarejestrowanych nowych ciągników, w pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano 5830 ciągników, które przyjechały do nas zza granicy – dodaje.

Wzrost eksportu maszyn rolniczych

Poziom cen maszyn rolniczych jest stabilny i uzależniony od harmonogramu naborów na PROWW. Olejniczak, Alior Bank

W 2016 r. nastąpił dalszy wzrost wartości polskiego eksportu maszyn rolniczych, przy jednoczesnym spadku importu. Eksport wzrósł o 1,0% do 971 mln euro, a import zmalał o 25,8% do 927 mln euro.

O wyraźnym spadku importu zadecydował zmniejszony przywóz ciągników oraz maszyn żniwnych. W rezultacie po raz pierwszy od akcesji do UE uzyskano dodatnią wartościową nadwyżkę eksportu nad importem, w wysokości ponad 43 mln euro – mówi A. Zalewski z IERiGŻ.

W eksporcie dominują maszyny żniwne

Dostępność środków przeznaczonych na modernizacje gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 wpłynie na ożywienie sprzedaży maszyn rolniczych A. Zalewski, IERiGŻ

W strukturze towarowej eksportu w 2016 r. dominowały maszyny żniwne i omłotowe z blisko 52% udziałem w eksporcie sprzętu rolniczego. Spadek eksportu ciągników spowodował, że ich udział w wartości eksportu zmalał z 12 do 9%. W imporcie w latach poprzednich dominowały ciągniki rolnicze, jednak w 2016 r. ich udział w imporcie wyraźnie zmalał. Największy udział w przywozie  w 2016 r. miały maszyny żniwne i omłotowe  tj. blisko 32,8%. Udział ciągników wyniósł natomiast 32,4% – ocenia IERiGŻ.

Rynek maszyn rolniczych

Sprzedaż importowanych ciągników rol. wg. Martin&Jacob

Sprzęt rolniczy w 2016 r. eksportowano głównie do Niemiec, na Ukrainę i do Rosji, przy czym głównymi odbiorcami ciągników rolniczych była Ukraina i Etiopia. Głównymi dostawcami maszyn rolniczych były natomiast Niemcy, Włochy i Francja, przy czym udział Niemiec był zdecydowanie największy. Kraje te były równocześnie największymi dostawcami ciągników dla polskiego rolnictwa.

Stagnacja sprzedaży ciągników w Europie

rynek maszyn rolniczych

Sprzęt rolniczy eksportuje się głównie do Niemiec, na Ukrainę i do Rosji,

Od kilku lat systematycznie maleje sprzedaż ciągników rolniczych w Europie, co jest prawdopodobnie następstwem słabej koniunktury w rolnictwie – ocenia rynek maszyn rolniczych w Europie A.  Zalewski z IERiGŻ.  Z jego analiz wynika, że w minionym roku liczba rejestracji nowych ciągników rolniczych w Europie zmalała o 6,7%, czyli do 145,4 tys. sztuk. Spadki sprzedaży odnotowano w większości krajów. W Niemczech i we Francji, gdzie sprzedaje się najwięcej ciągników, liczba rejestracji zmalała odpowiednio o 10,8 i 6,0%. We Włoszech i Wielkiej Brytanii spadki sprzedaży były wyraźnie mniejsze i nie przekroczyły 1%. Najbardziej, o blisko 30%, zmalała sprzedaż ciągników na Węgrzech i w Polsce. Wzrost sprzedaży, o 7,7%, odnotowano natomiast w Hiszpanii.

Spadek sprzedaży ciągników na europejskim rynku w 2016 r. dotyczył głównie ciągników o mocy silnika 50-150 KM. W przypadku ciągników o najmniejszej mocy, a także o mocy powyżej 150 KM sprzedaż była większa niż rok wcześniej – komentuje A. Zalewski z IERiGŻ.

W br. sprzedaż nowych ciągników w Europie pozostanie prawdopodobnie na poziomie z 2016 r. – wynika z prognoz Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Maszyn Rolniczych (CEMA).

rynek maszyn rolniczych

W polskim eksporcie maszyn rolniczych w 2016 r. dominowały maszyny żniwne i omłotowe

Jaki będzie rynek maszyn rolniczych? Czy będzie lepiej?

Biorąc pod uwagę obserwowaną poprawę cen na rynku mleka i trzody oraz faktyczne uruchomienie środków w ramach PROW 2014-2020, oczekujemy, że 2017 r. przeniesie lekkie ożywienie na rynku maszyn i urządzeń rolniczych – podsumowuje P. Wyrzykowski z BGŻ.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o