Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Download PDF

Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka w proszku, masła i serów.

Ceny skupu mleka

– Lipiec był pierwszym miesiącem w 2016 r., kiedy odnotowano wzrost cen skupu mleka. Według danych GUS rolnicy otrzymywali przeciętnie 101,28 zł za 100 litrów oddanego surowca, tj. o 1% więcej niż w czerwcu. Zmiana nie jest duża, ale ważna zważywszy, że w okresie letnim mleko na ogół jest tanie – mówi Marta Skrzypczyk, Bank Zachodni WBK i dodaje – Warto odnotować, że w 7 województwach cena przekroczyła poziom 100 zł/100 l, natomiast w najbardziej rozwiniętym pod względem chowu bydła mlecznego województwie podlaskim wyniosła 111 zł/l.

rzeka mleka

Marta Skrzypczyk, ekspert Banku Zachodniego WBK.

W makroregionach cena (netto uśredniona) mleka o standardowych parametrach była zróżnicowana. Najmniejszy wzrost cen (o 1,9%) w lipcu w porównaniu z czerwcem wystąpił w regionie zachodnim, gdzie cena w lipcu wynosiła 97,47 zł/100 kg. Największy wzrost cen (o 2,4%) w lipcu w porównaniu z czerwcem wystąpił w regionie południowo-wschodnim, gdzie cena w lipcu wynosiła 98,29 zł/100 kg. Jednak zanotowano też i spadek cen. W regionie północnym o -0,4%, wobec czego cena czerwcowa, która wynosiła 107,2 zł/100 kg spadła do poziomu 106,76 zł/100 kg w lipcu (dane MRiRW).

– Duże zróżnicowanie cen istnieje nie tylko na poziomie regionalnym, ale jest wypadkową wielkości gospodarstw. Badania FADN wskazują, że gospodarstwa średnie i większe (powyżej 40 krów) uzyskują ceny o 15–25% wyższe niż gospodarstwa posiadające do 15 krów mlecznych – podaje Marta Skrzypczyk, Bank Zachodni WBK.

W układzie regionalnym występuje zróżnicowanie cen. Dla przykładu cena sera gouda w przeciągu tygodnia od 04–11.09.2016 r. wzrosła o 0,9% od 1280,53 do 1292,40 zł/100 kg.

Ceny produktów mlecznych

Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne. Według danych Komisji Europejskiej oraz USDA, od połowy maja br. rosną ceny mleka w proszku, masła i serów w UE (w tym w Polsce), USA oraz Oceanii (Fammu/Fapa).

W Polsce według stanu na 15 lipca br. ARR podpisała z przedsiębiorcami umowy na prywatne przechowywanie 3,9 tys. t masła i 0,4 tys. t OMP, co jest wyrazem tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka.

Sery i twarogi w sierpniu w porównaniu do lipca zdrożały o 4,13 %, produkty mleczarskie stałe o 4,93% a produkty mleczarskie płynne o 0,83%. W ciągu tygodnia (05.09–11.09.2016) ceny mleka odtłuszczonego w proszku kl. I netto wynosiły 7,5 zł; masła ekstra w blokach (o min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16% wagowo – 14,87 (dane MRiRW).

rzeka mleka

W I półroczu wzrosła też cena masła.

– Niemniej trudno na razie wskazać, na ile jest to trwałe odwrócenie spadkowych tendencji, a na ile korekta cen. Istnieje prawdopodobieństwo, że obecnie mamy do czynienia nie z klasycznym dołkiem w cyklu trwającym na rynku mleka ok. 3 lat, ale kryzysem strukturalnym związanym z nadprodukcją. W tej sytuacji dopiero jego rozwiązanie, oznaczające zaprzestanie produkcji mleka przez część gospodarstw, przyniesie wyraźne ożywienie po stronie cen – podaje Marta Skrzypczyk, koordynator analityków z Banku Zachodniego WBK.

W układzie regionalnym występuje zróżnicowanie cen. Dla przykładu cena sera gouda w przeciągu tygodnia (4–11.09.2016 r.) wzrosła o 0,9% od 1280,53 do 1292,40 zł/100 kg. Oczywiście wzrost wg regionów był zróżnicowany. Największy wzrost wystąpił w regonie zachodnim 4,4% i w skutek tego cena wzrosła do odpowiednio 972,78 zł/100 kg i następnie w kolejności: w regionie południowo-wschodnim wzrost wniósł 1,9% a cena osiągnęła poziom 1262,20 zł/100 kg; w regionie północnym 1,8% a cena osiągnęła poziom 1296,36 zł/100 kg i na końcu w regionie centralnym wzrost wniósł 0,6% i wówczas cena wyniosła odpowiednio – 1253,79 zł/100 kg.

rzeka mleka

Jak zmieniała się cena sera gouda w relacji tydzień do tygodnia?

Prognozy rynkowe

Skutkiem wzrostu popytu na produkty mleczarskie od maja i w II półroczu przewiduje się stopniowy wzrost cen mleka. Jednak w 2016 r. ceny będą niższe niż w 2015 r. Ceny skupu mleka mogą być niższe o 8 % i wynosić 104–111 zł/hl. Biorąc pod uwagę wahania sezonowe przewiduje się następujące ceny(z podatkiem VAT):

 Produkt    Grudzień 2016 r.
Marzec 2017 r.
Mleko surowe  (zł/hl)               114–120                                              116–124
Odtłuszczone mleko w proszku (zł/kg)                    7,90–8,30
     8,00–8,60      
Źródło: Prognoza z 05.10.2016 r., ARR

Należy podkreślić, że cena mleka jest wypadkową wielu czynników. Uzależniona jest ona od pogłowia krów mlecznych i liczby produkowanego mleka, interwencji na rynku mleka, czyli tymczasowego wsparcie finansowego, eksportu produktów mlecznych, spożycia mleka i jego przetworów.

Najważniejsze jest to, że wzrost produkcji mleka na świecie nastąpi również w 2016 r. – o 1,6% w porównaniu do 2015 r. (dane ARR, 28.06). Przyczyną jest wzrost wydajności krów, mimo spadku pogłowia krów. W Polsce już nastąpiła przyśpieszona redukcja pogłowia krów mlecznych. W Polsce eksperci IERiGŻ prognozują, że w grudniu 2016 r. pogłowie krów mlecznych może liczyć 2208 tys. szt., czyli o 2,5% niższym niż rok wcześniej. Natomiast w 2017 r. dynamika spadku liczby krów powinna utrzymać się na poziomie ok. 2%. W II półroczu skup może być mniejszy niż odpowiednio w 2015 r. W skutek tego w całym 2016 r. dostawy mleka do skupu mogą być zbliżone do zrealizowanych w 2015 r. i wynieść ok. 10,6 mld l.

rzeka mleka

Według danych Komisji Europejskiej oraz USDA, od połowy maja br. rosną ceny mleka w proszku, masła i serów w UE (w tym w Polsce), USA oraz Oceanii (Fammu/Fapa).

Optymistyczne jest to, że produkcja odtłuszczonego mleka w proszku może ukształtować się na rekordowo wysokim poziomie z 2014 r., tj. 180 tys. t, o ok. 13% wyższym niż w roku 2015 r. Wzrost może osiągnąć 11% niż w 2015 r. i wynieść 210 tys. t (dane ARR 28.06.).

Niskie światowe ceny produktów mleczarskich prawdopodobnie będą powodować dalszy wzrost popytu.

Niskie światowe ceny produktów mleczarskich prawdopodobnie będą powodować dalszy wzrost popytu (w szczególności ze strony Chin). Skutkiem tego eksport się zwiększy. Według FAO w 2016 r. światowy eksport produktów mleczarskich wyniesie 73 mln t, o 1,5% niż w 2015 r. (dane ARR 28.06.). Według ARR w 2016 r. w Polsce eksport tych artykułów będzie podobny do tego z 2015 r. pomimo deprecjacji złotego oraz konkurencyjnych cen polskich produktów mleczarskich. Import produktów mleczarskich też może wzrastać przy niskich cenach importowych.

W 2016 r. przewidywany jest wzrost krajowego spożycia mleka. Ma się do tego przyczynić poprawa sytuacji dochodowej ludności, niskie ceny produktów mleczarskich oraz wzrost cen wieprzowiny. Spożycie mleka i jego przetworów w 2016 r. ma być większe niż w 2015 r o 1% mleka ma wynieść 207 litrów na mieszkańca a masła 4,5 kg na 1 mieszkańca (dane ARR 28.06.).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o