Sałata z Hiszpanii nie wjechała do Ukrainy

To wciornastek zachodni jest powodem, że wyprodukowana w Hiszpanii, a eksportowana przez Polskę sałata nie wjechała do Ukrainy. W UE nie jest to organizm kwarantannowy, a na Ukrainie – tak.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w lutym br. otrzymał powiadomienia od organizacji ochrony roślin Ukrainy o zakwestionowaniu 7 przesyłek sałaty, eksportowanych z Polski, a wyprodukowanych w Hiszpanii. Powodem zakwestionowania przesyłek było stwierdzenie Frankliniella occidentalis, czyli właśnie wciornastka zachodniego. Skoro Ukraina nie wpuszcza sałaty z wciornastkiem, to czy my możemy ją jeść?

Te niewielkie, wręcz mikroskopijne, szkodniki są zmywane z liści sałaty przy ich myciu celem spożycia, a ponadto wciornastki (w tym inne gatunki) są bardzo rozpowszechnione w Europie, w tym także w Polsce.

Agnieszka Sahajdak z Biura Nadzoru Fitosanitarnego Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wciornastek zachodni jest organizmem kwarantannowym dla Ukrainy, gdyż jest uznawany za szkodliwy dla roślin przez to państwo informuje nas Agnieszka Sahajdak z Biura Nadzoru Fitosanitarnego Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrola fitosanitarna przed eksportem ma na celu zapewnienie, że organizm kwarantannowy dla kraju przeznaczenia przesyłki (w tym przypadku jest to Ukraina) nie zostanie przeniesiony i nie zaistnieje zagrożenie fitosanitarne dla roślin zlokalizowanych w tym kraju.

Pani Sahajdak podkreśla, że kontrola fitosanitarna jest przeprowadzana przed eksportem i wydawany w jej wyniku dokument, czyli świadectwo fitosanitarne nie jest związane z bezpieczeństwem żywności. Świadectwo fitosanitarne poświadcza, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są wolne od organizmów kwarantannowych i praktycznie wolne od innych organizmów szkodliwych, ale jedynie w kontekście szkodliwości dla innych roślin.

Świadectwo fitosanitarne poświadcza, że rośliny są wolne od organizmów kwarantannowych i praktycznie wolne od innych organizmów szkodliwych, ale jedynie w kontekście szkodliwości dla innych roślin.

Warto dodać, że w unijnym systemie kontroli zdrowia wciornastek zachodni nie jest uznawany za organizm kwarantannowy.

Przemieszczanie sałaty, przeznaczonej do konsumpcji, nie podlega żadnym ograniczeniom fitosanitarnym, za który to obszar odpowiada Państwowy Instytut Ochrony Roślin i Nasiennictwa wyjaśnia Agnieszka Sahajdak. Nie są mi znane żadne doniesienia nt. szkodliwości wciornastków dla zdrowia i życia ludzi. Dodam, że te niewielkie, wręcz mikroskopijne, szkodniki są zmywane z liści sałaty przy ich myciu celem spożycia, a ponadto wciornastki (w tym inne gatunki) są bardzo rozpowszechnione w Europie, w tym także w Polsce.

Budowa zbiorników retencyjnych – będą zmiany?

KRIR chce, żeby przepisy dotyczące budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha powinny zostać uproszczone!

15 marca 2019

Kontrola na miejscu – prawa i obowiązki rolnika

Rolnicy korzystając z funduszy unijnych są poddawani kontrolom dotyczących prawidłowego wykorzystania przyznanych im środków

8 marca 2019

Będzie ponowny audyt w rzeźniach

Wnioski z kontroli w ubojniach są niepokojące, dlatego KE chce je powtórzyć!

13 marca 2019