Składałeś wniosek na modernizację w ubiegłym roku? Przeczytaj!

Do 29 kwietnia 2016 r. jest czas na złożenie wszelkich uzupełnień przez tych rolników, którzy w 2015 r. składali wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

29 kwietnia 2016 r. jest terminem obowiązującym, niezależnie od terminu jaki został rolnikom wskazany w pismach z oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje Biuro Prasowe ARiMR. Niedotrzymanie tego terminu, czyli nieuzupełnienie dokumentów do 29 kwietnia 2016 r. spowoduje wydanie decyzji o odmowie przyznania wsparcia.

Zmiana terminu jest możliwa dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw we wtorek, a weszło w życie wczoraj.

O takie wydłużenie terminu uzupełnienia dokumentów dla rolników, którzy składali wnioski na modernizację gospodarstw w 2015 r., zabiegał samorząd rolniczy.

Kontrola na miejscu – prawa i obowiązki rolnika

Rolnicy korzystając z funduszy unijnych są poddawani kontrolom dotyczących prawidłowego wykorzystania przyznanych im środków

8 marca 2019

Budowa zbiorników retencyjnych – będą zmiany?

KRIR chce, żeby przepisy dotyczące budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha powinny zostać uproszczone!

15 marca 2019

Będzie ponowny audyt w rzeźniach

Wnioski z kontroli w ubojniach są niepokojące, dlatego KE chce je powtórzyć!

13 marca 2019