Ubój na własny użytek: bez niepotrzebnego cierpienia

Kto może ubijać zwierzęta na własny użytek? Czy wiedza na ten temat jest przekazywana wśród rolników z pokolenia na pokolenie

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o umożliwienie uboju zwierząt wyhodowanych na własny użytek i we własnym gospodarstwie bez konieczności zatrudniania specjalistów.

Powód jest prosty: wiedza na temat zasad właściwego uboju zwierząt na własny użytek jest przekazywana z pokolenia na pokolenie – mówi Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. – Dlatego też mięso jest wykorzystywane na cele bieżącej konsumpcji rodziny, więc rolnik powinien mieć możliwość samodzielnego uśmiercania zwierząt w swoim gospodarstwie.

A co na to ministerstwo rolnictwa?

ubój na własny użytek

Do chwili śmierci zwierzęta muszą pozostać w stanie niewrażliwości na ból.

W przypadku takich zwierząt jak: świnie, cielęta, owce, kozy – mogą one być uśmiercone przez właściciela zwierzęcia lub inną osobę działającą na jego odpowiedzialność i pod jego nadzorem pod warunkiem spełnienia określonych wymagań – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Po pierwsze: podczas uśmiercania i działań związanych z uśmiercaniem zwierząt oszczędza się im wszelkiego niepotrzebnego cierpienia i bólu, a po drugie: zwierzęta są uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu zgodnie z metodami i szczegółowymi wymogami:

  • do chwili śmierci zwierzęta muszą pozostać w stanie niewrażliwości na ból;
  • w przypadku zastosowania metod ogłuszania nie przewidzianych bezpośrednio do śmierci należy niezwłocznie zastosować procedury prowadzące do pewnej śmierci zwierzęcia, takie jak: wykrwawienie, zniszczenie centralnego układu nerwowego, porażenie prądem (powodujące zatrzymanie krążenia i oddechu) lub długotrwałą ekspozycję w środowisku beztlenowym, w uboju poza rzeźnią w celu własnej konsumpcji domowej będzie to natychmiastowe wykrwawienie zwierzęcia, po uprzednim ogłuszeniu;
  • ubój powinien być przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji, co z założenia gwarantuje wykonanie tych czynności w sposób nie powodujący u zwierząt niepotrzebnego niepokoju lub cierpienia; nie jest wymagane odrębne świadectwo kwalifikacji.
ubój na własny użytek

Takie zwierzęta jak np. cielaki czy owce mogą być uśmiercane przez właściciela na jego odpowiedzialność.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 możliwy jest również ubój z przeznaczeniem na własną konsumpcję zwierząt innych niż drób, króliki, zające, świnie, owcekozy pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów i wymagań. Przepisy te mają zastosowanie podczas uboju bydła (cieląt) oraz dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa, w tym podczas uśmiercania ptaków bezgrzebieniowych.

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, inaczej jest w przypadku zwierząt kopytnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości (po ogłuszeniu) przez przyuczonego ubojowca – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – W związku z tym osoba dokonująca uboju zwierzęcia kopytnego poza rzeźnią na własny użytek domowy powinna posiadać kwalifikacje do wykonania czynności związanych z uśmierceniem zwierzęcia. Obowiązek posiadania kwalifikacji przez osoby uśmiercające zwierzęta kopytne w gospodarstwie na własny użytek obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. W związku z tym, osoby dokonujące uboju zwierząt kopytnych poza ubojnią powinny posiadać udokumentowane kwalifikacje.

Jak informuje ministerstwo, obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który ma na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Rady Europy nr 1099/2009.

Żywienie gęsi rzeźnych: wykorzystaj kiszonki z kukurydzy!

Gdy zabraknie innych pasz objętościowych, w żywieniu gęsi można wykorzystać kiszonkę z kukurydzy! O czym trzeba wtedy pamiętać?

16 stycznia 2017

Zatkanie ksiąg u bydła: jak go uniknąć?

Zatkanie ksiąg u bydła to poważna dolegliwość, która może spowodować padnięcie zwierząt nawet w ciągu kilku dni! Jak go uniknąć?

21 stycznia 2017

Czy poidła dla świń muszą być poddawane stałej kontroli?

Niezwykle istotne jest utrzymanie prawidłowego działania systemu pojenia trzody chlewnej. Sprawdź dlaczego!

16 stycznia 2017