Walka z ASF – nowe rozwiązania prawne i nowe działania

Od dwóch tygodni obserwujemy pojawienie się wirusa ASF w centralnej Polsce. Walka z ASF wymaga nowych rozwiązań prawnych. Przygotowana nowa specustawa do walki z ASF ma wejść w życie jeszcze w tym miesiącu lub na początku 2018 r. Jakie wprowadzi nowe rozwiązania w walce z ASF?

 Rada Ministrów przyjęta projekt nowej specustawy w sprawie walki z ASF. Specustawa przewiduje m. in.: budowę zapory na wschodniej granicy, która ma zapobiegać przemieszczaniu się dzików, obowiązek współpracy samorządów z leśnikami i organizacjami myśliwych, utworzenie zespołów ds. dochodzeń epizootycznych.

Trwałe i intensywne rozprzestrzenianie się ASF stanowi istotne zagrożenie dla gospodarki narodowej, dlatego rząd planuje podjąć nadzwyczajne działanie interwencyjne – informuje Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

wiceminister Rafał Romanowski

wiceminister Rafał Romanowski, podsekretarz stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

fot. Ewa Ploplis

Od dwóch tygodni obserwujemy rozprzestrzenianie się  wirusa ASF i jego przenoszenie do centralnej Polski.  Z ego powodu konieczne było przygotowanie projektu ustawy w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Środowiska,w trybie pilnym – mówi wiceminister Rafał Romanowski, podsekretarz stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Dodaje, że walka z ASF to cel publiczny, za który odpowiada cały rząd.

 Walka z ASF głównym celem ustawy

Głównym celem specustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach waliki z ASF tj. likwidowania oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt. Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba dodatkowych działań, niezbędnych do skutecznej walki z ASF.

Proponowane przez nas rozwiązania dotyczą zmian w obrębie kilku ustaw m.in.  ustawy o granicy państwowej, prawo łowieckie oraz ustawy o inspekcji weterynaryjnej – kontynuuje wiceminister R. Romanowski z MRiRW.

 Walka z ASF – zapora na granicy wschodniej

Walka z ASF

Na wschodniej granicy mają być wybudowane zapory – ogrodzenia uniemożliwiające migrację dzików z Białorusi i z Ukrainy.

Zmiany w ustawie o granicy państwowej umożliwią wybudowanie na gruntach położonych w pasie drogi granicznej urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Mają być wybudowane zapory, a dokładnie mówiąc ogrodzenie uniemożliwiające migrację dzików zza wschodniej granicy kraju: z Białorusi i Ukrainy. Głównie z tych rejonów przemieszczają się dziki zakażone wirusem ASF.

Bariera ma powstać w pasie drogi granicznej i poza nią. Koszt wybudowania takiej bariery jest oszacowany na ok. 100 mln zł.

Walka z ASF – odstrzał dzików możliwy w rezerwatach i parkach przyrody

Zdaniem rządu, walka z ASF wymaga także zmian w prawie łowieckim. Wprowadzane zmiany w ustawie prawo łowieckie mają regulować kwestie polowań w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Polowania w celu redukcji chorego pogłowia mają być także dozwolone w parkach narodowych i rezerwatach.

Walka z ASF – kary dla opieszałych myśliwych

Jan Krzysztof Ardanowski

Jan Krzysztof Ardanowski (PiS), poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walka z ASF ma polega także na zmobilizowaniu myśliwych do odstrzału dzików.

Organizacje ekologiczne zgłaszają sprzeciw wobec zwiększonego odstrzału dzików, a z drugiej strony koła łowieckie nie wszędzie spieszą się z wykonywaniem tych zwiększonych odstrzałów – mówi dla agroFaktu Jan Krzysztof Ardanowski (PiS), poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dlatego w przypadku niewykonywania przez dzierżawców albo zarządców planów łowieckich i określonych działań specustawa przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, a także możliwość uchylenia decyzji wyłączającej obwód łowiecki z dzierżawy i przekazania go w zarząd. Obecnie Polski Związek Łowiecki może jedynie wprowadzać określone wytyczne na zasadzie zaleceń, co osłabia skuteczność walki z ASF.

Walka z ASF – potrzeba współdziałania samorządów z dzierżawcami

walka z ASF

Ustawa przewiduje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osób, która będą w tym czasie wykonywać odstrzał sanitarny zwierząt

Specustawa nakłada na organy samorządowe z dzierżawców obwodów łowieckich także obowiązek współpracy. Taki sam obowiązek nałożono na nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego i Lasy Państwowe.

Zwolnienia z pracy dla wykonujących odstrzał sanitarny

Specustawa przewiduje także zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osoby, która będzie w tym czasie wykonywać odstrzał sanitarny zwierząt. Osoba taka zachowa prawa do wynagrodzenia lub uposażenia, a czas wykonywania odstrzału na tych zasadach nie może przekroczyć 6 dni w roku kalendarzowym.

Walka z ASF – tworzenie zespołów

bioasekuracja

W walce z ASF jest konieczna bioasekturacja

Na mocy zmian w przepisach możliwe będzie utworzenie zespołów ds. dochodzeń epizootycznych. W ich skład będą wchodzić specjaliści z zakresu epizootiologii weterynaryjnej.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Liczymy na to, że szybki tryb legislacyjny pozwoli na wejście w życie proponowanych zmian jeszcze w tym miesiącu lub na początku stycznia 2018 roku – zapowiada wiceminister R. Romanowski z MRiRW. Zwraca uwagę, że przygotowane zmiany przepisów prawa wynikają także z zaleceń Międzyresortowego Zespołu ds. ASF.

Konieczna bioasekturacja w walce z ASF!

Ostatnie przypadki wystąpienia ASF u dzików w okolicach Warszawy wynikają najprawdopodobniej z działalności człowieka i mogą być spowodowane wyrzucaniem odpadków żywności – zwraca uwagę Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. Podkreśla, że w kwestii przenoszenia się wirusa ASF jest możliwy tzw. scenariusz czeski. Polega on na tym, że przybysze zza wschodniej granicy wyrzucili resztki jedzenia przywiezionego ze swoich krajów: Białorusi i Ukrainy.

Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk nawołuje do ścisłego przestrzegania i stosowania się do zasad bioasekuracji.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *