XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, czyli dialog praktyki z nauką
fot. Mariusz Drożdż

Praktyka i nauka muszą iść ze sobą w parze. Dlatego corocznie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie organizuje konferencję, której tematem jest hodowla i chów bydła.

Jeśli ktoś chciałby wybrać tylko jeden z czterech dni Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, to miałby nie lada problem. Od 25 do 28 kwietnia w górskim anturażu, można było zapoznać się z programem, który niezmiennie koncentruje uwagę na aktualnych wyzwaniach w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Za każdym razem w kolejce do rejestracji stoi liczne grono gości z kraju i z zagranicy. Na minioną edycję przybyło                              ok. 200 uczestników.

konferencja naukowa

fot. Mariusz Drożdż

Co roku Szkoła Zimowa Hodowców Bydła cieszy się dużym zainteresowaniem

Długoletnia tradycja i owocne dyskusje

Od ponad ćwierć wieku hodowcy, organizacje hodowlane oraz firmy działające na rzecz hodowli bydła oraz produkcji mleka i wołowiny spotykają się na konferencji w Zakopanem. Szkoła Zimowa Hodowców Bydła stanowi swoiste forum wymiany poglądów między światem nauki i praktyki hodowlanej. Choć nazwa wydarzania nawiązuje do chłodniejszej części roku, to dzięki intensywnym dyskusjom po kolejnych sesjach, panowała iście gorąca atmosfera.

Pod egidą nauki

Swoim patronatem Szkołę objął Klub Profesorski Hodowców Bydła oraz Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie. Podczas czterodniowych sesji poruszano wszystkie aspekty i zagadnienia hodowli bydła mlecznego i mięsnego oraz aktualne problemy ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania spółdzielni mleczarskich oraz gospodarstw produkujących mleko i wołowinę w Polsce.

szkoła zimowa hodowców bydła

fot. Mariusz Drożdż

Dr inż. Krzysztof Adamczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dialog naukowców z praktykami

Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Szkoły Zimowej” były perspektywy hodowli bydła, nowoczesne rozwiązania i możliwości wdrażania tych innowacji. Choć co roku program zmienia się, to jednak idea spotkania jest ta sama – wymiana doświadczeń…poglądów i praktyk. – Zarówno jedna strona, jak i druga strona może przekazać swoje uwagi, swoje informacje, doświadczenie drugiej stronie. Również zwracając uwagę na pewne swoje oczekiwania. Wobec tego jest to pewna platforma porozumiewania się wzajemnego, nawiązywania kontaktów, zarówno pod względem badań naukowych, jak i pod względem przekazu wiedzy naukowej w stronę praktyki – mówi dr inż. Krzysztof Adamczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który bierze udział w organizacji przedsięwzięcia.

hodowla bydła

fot. Mariusz Drożdż

Prof. dr hab. Zygmunt Gil, kierownik Zakładu Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Jak szkoła to i nauka

Organizatorem Szkoły jest Zakład Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. – Co roku staramy się zapraszać jak najwięcej hodowców do brania udziału w tej konferencji. Zapraszamy przedstawicieli firm paszowych. Zapraszamy przedstawicieli związków hodowców bydła mlecznego, czy związków hodowców bydła mięsnego, aby ta relacja między nauką a praktyką była w miarę możliwości jak najefektywniejsza i odzwierciedlała to wszystko, co jest aktualne w nauce – opisuje prof. dr hab. Zygmunt Gil, kierownik Zakładu Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zobacz relację z wydarzenia w naszym materiale wideo!

Połączyć dwa światy

Na konferencji nie brakuje uczestników mocno związanych z praktyką. Są to postaci, które reprezentują ośrodki hodowlane, ośrodki doradcze oraz firmy z sektora rolniczego.

konferencja dla hodowców

fot. Mariusz Drożdż

Dr inż. Roman Frankowski – Zastępca Dyrektora LODR w Kalsku

Doktor Roman Frankowski gościł już trzeci raz na konferencji. – Tutaj mamy dwa światy. Świat teorii, czyli świat naszej polskiej nauki i świat praktyki, który między innymi reprezentuję jako długoletni kiedyś hodowca, który zajmował się bydłem mięsnym w dużych gospodarstwach – mówi dr inż. Roman Frankowski, z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. – Możemy wymienić poglądy, doświadczenia, omówić najnowsze trendy. Nie tylko naukowe, ale także omawiamy zmiany, które zachodzą na naszych uczelniach w związku z nowymi ustawami – stwierdza dr Ewa Pecka-Kiełb z Zakładu Fizjologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Możliwości współpracy

Swoje wykłady i prelekcje mieli zarówno naukowcy, jak i praktycy. Doktor Ewa Pecka-Kiełb stwierdza, że konferencja to płaszczyzna do nawiązywania wspólnych działań w obszarze badań. Daje możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi.

uczelnia rolnicza

Dr Ewa Pecka-Kiełb z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 Najbardziej mnie interesuje jakość technologiczna mleka – z tego ogromnego działu – i najnowsze techniki laboratoryjne, które są u nas w kraju stosowane. (…) Przez rozmowę z innymi uczestnikami można wymienić doświadczenia, dowiedzieć się jaki mają sprzęt, czym dysponują, czym możemy się wymienić w pracy laboratoryjnej – stwierdza dr Ewa Pecka-Kiełb. – Chcemy pokazać czego oczekuje praktyka w ogóle od nauki, żeby połączyć te dwie rzeczy i żeby ze sobą współpracować – stwierdza dr inż. Roman Frankowski z LODR w Kalsku.

Jasny cel Szkoły Zimowej

Profesor Zygmunt Gil przyznaje, że przy organizacji „Szkoły Zimowej” dokładane są starania, aby hodowcy mieli jak największą korzyść z udziału w konferencji. – Naszym głównym celem jest ten żywy kontakt między nauką a praktyką – podsumowuje kierownik Zakładu Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

RGT JakuzziKup teraz 5% rabatu na nasiona rzepaku od 3 j.s. RGT Jakuzzi

Centrum Rolnictwa Precyzyjnego Kubota – kuźnia specjalistów

Centrum Rolnictwa Precyzyjnego Kubota powstało z myślą o przyszłości adeptów mechanizacji rolnictwa. Z myślą o przyszłości rolnictwa.

10 maja 2019

Ceny mleka: dużym płacą więcej

Dużym gospodarstwom płacą więcej za litr, niż małym.

17 czerwca 2019

Znamy najnowszy raport na temat rynku mięsa drobiowego!

Dowiedz się, jak wg rankingu przedstawia się sytuacja na polskim rynku drobiu!

17 czerwca 2019