Zasiłek pogrzebowy na nowych zasadach. Zmiany już od 1 czerwca

Od 1 czerwca zasiłek pogrzebowy będzie przyznawany na nowych zasadach. Informację o zmianach opublikowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na czym będą one polegały?

Zasiłek pogrzebowy na nowych zasadach dotyczy zmarłych emerytów lub rencistów, którzy byli uprawnieni do emerytur/rent rolniczych. A konkretnie chodzi o świadczenia wypłacane przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego. Zasiłki obejmą też zmarłych członków ich rodzin.

Jakie zmiany obejmą zasiłek pogrzebowy?

KRUS poinformował, że od 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego od 1 czerwca wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS. Wniosek składa się na druku Z-12, który stosuje się w systemie powszechnym. Można go też pobrać bezpośrednio ze strony internetowej ZUS.

Pobrany wniosek można wydrukować i wypełnić ręcznie lub wypełnić na komputerze za specjalnego oprogramowania. Wniosek do ZUS-u można złożyć osobiście, wysłać jako list za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Kogo nie obejmie zmiana w przepisach

Zmiana nie obejmie osób podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członków ich rodzin. Zasiłki pogrzebowe po tych osobach, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

Zasiłek pogrzebowy — wysokość i komu przysługuje?

Wysokość przyznawanego zasiłku wynosi 4 000 zł. Przysługuje on w przypadku, gdy ubiegający się o niego beneficjent pokrył koszty pogrzebu osoby, która mieści się w poniższych kryteriach. Po pierwsze, jeśli osoba zmarła miała prawo do emerytury lub renty, w tym członek rodziny takiej osoby. Ponadto była ubezpieczona, również z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to także zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, w tym członka rodziny takiej osoby.

Prawo do zasiłku przysługuje też po osobie zmarłej w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenia te powinny przysługiwać za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego. Z kolei po osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, również przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego.

Dotyczy to również cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenia pieniężne, a także osoby, która pobierała rentę socjalną. Prawo to ma odniesienie również do osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny. Odnosi się to też do członka rodziny takiej osoby – jeśli członek rodziny spełnia warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Zasiłek należy się też po osobie zmarłej wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach. Odnosi się to również do osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach, w tym członka rodziny takiej osoby. Nie pomijając też osób, które miały ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej, w tym członka rodziny takiej osoby.

Ponadto o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się też osoba, która pokryła koszty pogrzebu jako: pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Czytaj też: Trwa nabór wniosków dla rolników na nowych zasadach

Źródło: KRUS, Infor

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *