Zwalczanie mszyc brzoskwiniowych: nic nie można zrobić!

Download PDF

Zwalczanie mszyc brzoskwiniowych to poważny problem. Żaden preparat nie zwalcza ich w obecnej temperaturze powietrza. Co zatem pozostaje rolnikom, których uprawy zaatakowały szkodniki?

O sprawie pisaliśmy 2 tygodnie temu. Rolnik z Dolnego Śląska poinformował nas wtedy o pladze mszyc, które obsiadają dosłownie wszystko. Okazało się, że są to mszyce brzoskwiniowe.

Problem polegał na tym, że nie ma żadnego środka ochrony roślin, który byłby skuteczny w takiej sytuacji. Dlatego też zapytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o to, co robić w takich nadzwyczajnych sytuacjach.

Rzeczywiście, aktualnie wśród dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin tylko 1 preparat zalecany jest do stosowania w rzepaku do zwalczania mszyc, nie ograniczając go do konkretnego gatunku (Pyrinex Supreme 262 ZW) – informuje nas Dariusz Mamiński, główny specjalista w Biurze Prasowym MRiRW. Preparat ten jednak najskuteczniej działa w temperaturze powyżej 15oC. Pozostałe środki polecane są do zwalczania w rzepaku ozimym mszycy kapuścianej.

Rzeczywiście, aktualnie wśród dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin tylko 1 preparat zalecany jest do stosowania w rzepaku do zwalczania mszyc.

Dariusz Mamiński, główny specjalista w Biurze Prasowym MRiRW

Jak informuje nas ministerstwo, zgodnie z przepisami (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.) do obrotu mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania przez KE, a także przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

Co w takim razie zrobić, gdy rzadki gatunek mszyc żeruje na rzepaku? Teoretycznie można spróbować się ubiegać o czasowe zezwolenie, ale…

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o