Błąd w ustawie o zakazie handlu. Ucierpią rolnicy! [Aktualności]

Ustawa ograniczająca niedzielny handel, miała wyłączać spod zakazu transakcje zawierane przez rolników i przemysł spożywczy. W ustawę wdarł się jednak poważny błąd. Dowiedz się więcej!

O czym jeszcze dziś piszemy w Aktualnościach rolniczych?

 

aktualności rolniczeMinisterstwo Infrastruktury ws. badań technicznych ciągników

Ministerstwo Infrastruktury, w odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wykonywania badań technicznych ciągników rolniczych i ich przyczep, poinformowało, że aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Projekt ten zakłada, oprócz badań technicznych ciągników i ich przyczep przeprowadzanych na zasadach dotychczasowych, możliwość przeprowadzania badań technicznych […] w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

badania techniczne ciągników

fot. Fotolia

Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Prawo do przeprowadzania badań technicznych w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów, będzie obowiązywało jedynie w przypadku spełnienia wymagań określonych przepisami oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów diagnostyki.

Proponowane przepisy mają ułatwić życie rolnikom. Zdaniem resortu infrastruktury, poziom bezpieczeństwa użytkowania pojazdów poprawi się na skutek zwiększenia dla nich dostępności badań technicznych.

Źródło: KRIR

 

aktualności rolniczeGodziwe zarobki rolników priorytetem dla nowego ministra

Nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zadeklarował, że jedynym z jego głównych priorytetów będą „godziwe zarobki rolników”.

Jestem przekonany, że Polska wieś musi uzyskiwać dobre dochody z godziwie opłacanej pracy – z tego, co rolnik sprzedaje, produkuje, a co trafia na rynek – stwierdził minister.

dochody rolników

fot. Fotolia

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada: Polska wieś musi uzyskiwać dobre dochody z godziwie opłacanej pracy.

Ile aktualnie zarabiają rolnicy? Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny – rolnicy są grupą, której zarobki w ostatnim czasie najbardziej wzrosły.

Po odliczeniu wszystkich podatków i składek, średnie dochody gospodarstwa rolnego w Polsce wyniosły 6732 zł. Daje to dochód na jednego członka rodziny na poziomie 1576 zł, czyli aż o 34 proc. więcej niż w 2016 roku – podaje portal PulsHR.

Na dochody rolników wpływa nie tylko działalność rolnicza, a także pozarolnicza.

Źródło: PulsHR/GUS

 

aktualności rolniczeBłąd w ustawie o zakazie handlu. Ucierpią rolnicy!

Ustawa ograniczająca niedzielny handel, miała wyłączać spod zakazu transakcje zawierane przez rolników i przemysł spożywczy, tak aby nie utrudniać procesu skupu płodów rolnych. W ustawę wdarł się jednak poważny błąd, na który zwróciło uwagę Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju.

Ustawa o handlu w niedzielę jest nieścisła. Jak zauważył Grzegorz Barczewski, wiceprezes PSPO – przepis dotyczy wyłącznie skupu zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw i mleka surowego, co powoduje, że prowadzenie czynności związanych z handlem pozostałymi, niewymienionymi w nim płodami rolnymi jest w niedziele i święta nielegalny.

ustawa o zakazie handlu

fot. Fotolia

W ustawę o zakazie handlu w niedzielę wdarł się poważny błąd.

Wśród niewymienionych w ustawie płodów rolnych znajduje się m.in. rzepak, czyli podstawowy surowiec do produkcji oleju. – Kwestia ta jest niezwykle problematyczna […] ponadto sam olej jest wysokobiałkowym komponentem paszowym w postaci śruty i taki zakaz generuje istotne utrudnienia oraz dodatkowe koszty w łańcuchu logistycznym – stwierdza dyrektor generalny PSPO Adam Stępień.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wystąpiło do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej.

Źródło: Next Gazeta/Money

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Susza a zbiory ziemniaków

Głównym zmartwieniem producentów ziemniaków jest susza. Czy jest tak źle jak w poprzednim roku?

18 lipca 2019

Polskie rolnictwo podobne do francuskiego? [AKTUALNOŚCI]

Tak uważa minister Jan Krzysztof Ardanowski. Z jakiego powodu?

18 lipca 2019

Susza rolnicza zbiera pierwsze żniwa!

Sytuacja na Opolszczyźnie wygląda wręcz dramatycznie, jęczmienie tak słabo nie sypały od lat! Dowiedz się więcej!

17 czerwca 2019