Budowa zbiornika na wodę w gospodarstwie

Budowa zbiornika na wodę to konieczność w wielu gospodarstwach. Powtarzające się w kolejnych latach susze powodują, że wykorzystuje się wszelkie zasoby wodne w tym m.in. wody opadowe. Zbiornik na wodę pozwala częściowo zabezpieczyć zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie.

Chcę pozyskać dofinansowanie na budowę zbiornika na wodę w moim gospodarstwie – mówi Pan Henryk z województwa pomorskiego gospodarujący na 30 hektarach. – Czy muszę załatwić pozwolenia i inne formalności? Czy mogę po prostu przystąpić do robót? – pyta.

Budowa zbiornika na wodę – pozwolenie?

Zbiorniki na wodę zyskały na popularności dzięki programowi „Moja woda”. Jednak w przypadku tego programu pojawiły się liczne wątpliwości. Jak traktować zbiornik na deszczówkę?

Co mówi na ten temat Prawo budowlane? Art. 29 ustawy mówi, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Zbiornik na wodę do 10 m3

Ustawa nie mówi jednak wprost o zbiornikach na deszczówkę – wody opadowe czy wody roztopowe. Od razu pojawiły się na tym tle liczne wątpliwości. Część starostw wymaga przedłożenia pozwolenia na budowę, a część nie.

Z literalnego brzmienia przepisów nie wynika zwolnienie z obowiązku przedłożenia pozwolenia na budowę. Katalog inwestycji, które nie wymagają pozwolenia zawarty w art. 29 prawa budowlanego jest bowiem zamknięty.

Zbiornik na deszczówkę bez pozwolenia

Prawdopodobnie już wkrótce możliwe będzie wybudowanie zbiornika na deszczówkę (wody opadowe czy wody roztopowe) bez pozwolenia na budowę. Szansa jest spora, ponieważ problem ten został dostrzeżony przez ustawodawcę. Obecnie na etapie konsultacji publicznych znajduje się projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Ustawa ta przewiduje zmiany w prawie budowlanym poprzez dodanie do katalogu inwestycji zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę – zbiorników bezodpływowych na wody opadowe lub wody roztopowe o pojemności do 10 m 3.

Budowa zbiornika na wodę – minister wyjaśnia

Jak wynika z wyjaśnień Ministra Klimatu i Środowiska – „zgodnie z dominującą wykładnią w aktualnie obowiązującym stanie prawnym uzyskanie pozwolenia na przydomowe zbiorniki retencjonujące i zbierające wody opadowe z terenu posesji nie jest wymagane.”

Dominująca linia orzecznicza w tym zakresie odwołuje się do wykładni celowościowej ustawy Prawo budowlane. A także do racjonalności ustawodawcy oraz dotyczy zbiorników na wodę deszczową o pojemności mniejszej niż 10m3 (zbiorniki przydomowe), w tym zbiorników podziemnych. – Odpowiedź z dnia 12.10.2020r. , Odpowiedź na interpelację poselską  nr 11305 w sprawie programu „Moja Woda”.

Zwrócić należy uwagę, że jest to jednak tylko interpretacja. Dlatego nadal pozostają niejasności.

Zbiornik na wodę powyżej 10 m3

W przypadku zbiorników o objętości powyżej 10 m3 wymagane jest pozwolenie na budowę.

Wnioski o pozwolenie na budowę rozpatruje właściwy starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Do wniosku trzeba załączyć m.in. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. Ponadto oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Konieczne może być również przedstawienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Najczęściej w sytuacji, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na decyzje czeka się maksymalnie 65 dni od złożenia wniosku. Jeśli organ jej nie wyda może zostać obciążony grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Od niekorzystnej decyzji przysługuje prawo odwołania do właściwego wojewody.

Czytaj również: Legalizacja studni istniejącej, a także Budowa studni – jej zgłoszenie i opłaty

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 20

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum
Powiązany temat: Zbiornik na wodę
RU68
Ostatnio mauzery podrożały do ponad 300 zł (porządne ) i raczej słabo nadają się do zakopania .Jest program' moja woda ' dofinansowanie do 5000 i nie więcej jak 80 % -problemem j... zobacz więcej »
cinek1808
Po taniości mauzery kupić.  zobacz więcej »
sznajdik
Szambo plastikowe hmmm.. cena nie koniecznie atrakcyjna bo taki 3tyś.L słabo mi się widzi przy 300m2 dachu a kosztuje blisko 2tyś. niedawno pod nosem przeleciał mi 10tyś.L za 110... zobacz więcej »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *