Cena zboża – jakiej można się spodziewać po zbiorach?

W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia i żyta. Problemem może być jakość ziarna, szczególnie w północnej części Polski. Jaka będzie sytuacja na rynku zbóż? Jak może się ona zmienić za kilka lat? Jak będzie kształtować się cena zboża? Dla agroFaktu mówią eksperci.

 

Większe zbiory zbóż

W br. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacujemy na ok. 27,5 mln t, tj. o ok. 8% więcej od zbiorów ubiegłorocznych mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dodaje, że korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w br. miało kilka czynników. Najważniejszym z nich jest  przeprowadzenie siewów zbóż i rzepaku w optymalnych terminach agrotechnicznych. Pozytywne znaczenie miało dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych w końcowej fazie wzrostu jesienią 2016 r. Na większe zbiory wpłynęły także korzystne warunki zimowania upraw ozimych tj.  niewielkie straty zimowe i lepszy od ubiegłorocznego stan zasiewów ozimych wiosną 2017 r. Do tego nałożył się dobry stan uwilgotniena gleby w okresie wiosny oraz w czerwcu i lipcu 2017 r.

Cena zboża

Zbiory zbóż jarych w Polsce w 2017 r. ,w mln ton

Do czynników, które niekorzystnie wpłynęły na zbiory można zaliczyć nierównomierny rozkład opadów w okresie wiosny powodujący rejonami nadmierne uwilgotnienie gleby, uniemożliwiające terminowe prowadzenie siewów zbóż jarych i kukurydzy oraz sadzenie ziemniaków – komentuje dyr. Łączyński z GUS. Podkreśla, że niekorzystnie na zbiory zbóż wpłynęły także: małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i lokalnie występujące ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze i nawałnice połączone z opadami gradu i silnym wiatrem.

Więcej zbóż ozimych

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 18,1 mln t, w tym: pszenicy na 9,6 mln t, tj. o 7% więcej niż w 2016 r., żyta na 2,8 mln t, tj. o 27%  więcej niż w roku ubiegłym, jęczmienia na 0,9 mln t, tj. o 49% więcej niż w roku ubiegłym, pszenżyta na 4,5 mln t, tj. o 0,2% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, mieszanek zbożowych na ok. 0,3 mln t, tj. o 55% więcej niż w 2016 r. – wynika z danych GUS.

Więcej jarej pszenicy, owsa, jęczmienia…

W tym sezonie problemem może być jakość ziarna  M. Skrzypczyk z BGŻ BNP Paribas.

 – Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowaliśmy na 9,4 mln t, w tym: pszenicy na ok. 1,7 mln t, tj. o ok. 8% mniej niż w roku ubiegłym – szacuje dyr. A. Łączyński. Jęczmienia powinno być więcej o 3 % w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. W ujęciu ilościowym zbiory powinny być na poziomie 2,9 mln t. Owsa też będzie więcej, o 8% w porównaniu do zbiorów z 2016 r. tj. na poziomie 1,5 mln t. Pszenżyta powinno być mniej o 16% niż w roku ubiegłym. Jego zbiory powinny osiągnąć ok. 0,5 mln t. Natomiast więcej o 26 % będzie mieszanek zbożowych na poziomie  2,8 mln t.

Więcej ziarna: pszenicy, jęczmienia i żyta

Cena zboża

Marta Skrzypczyk, ekspert rynku rolnego w Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

Wprawdzie na dane GUS o faktycznych zbiorach będziemy musieli poczekać do grudnia br., jednak już dziś można zaryzykować tezę, że w br. w naszym kraju zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym – mówi Marta Skrzypczyk, ekspert rynku rolnego w Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas. – Na podstawie danych z lipca, czyli jeszcze przed żniwami, GUS prognozował, że zbiory zbóż podstawowych, tj. bez kukurydzy, będą lepsze od ubiegłorocznych o ok. 8%, czyli 1,7 mln t, i wyniosą 27,5 mln t. Dane Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zdaję się potwierdzać wcześniejsze oczekiwania. Więcej ma być pszenicy – o 2-4%, jęczmienia o 5-10% i żyta o 1-3% – prognozuje.

Większe tegoroczne plony zbóż

cena zboża

Zbiory zbóż ozimych w Polsce w 2017 r. , w mln ton

Wstępne szacunki wskazują, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w br. wyniesie ok. 7,0 mln ha, w tym pszenicy ok. 2,4 mln ha, żyta  ok. 0,9 mln ha, jęczmienia ok. 1,0 mln ha, owsa ok. 0,5 mln ha, pszenżyta ok. 1,3 mln ha i mieszanek zbożowych ok. 1,0 mln ha – mówi dyr. A. Łączyńcki z GUS. Dodaje, że powierzchnię zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych ustalono na podstawie sprawozdawczości z gospodarstw rolnych i ogrodniczych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz szacunków rzeczoznawców terenowych GUS.

Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w br. wyniosą 39,1 dt/ha, tj. o 1,3 dt/ha, czyli o 3% więcej w porównaniu do plonów w roku ubiegłym – wstępnie szacuje GUS.

Plony zbóż są wyższe od 3% dla żyta i owsa do 5% dla pszenicy i pszenżyta w porównaniu z ub. r. wg. wstępnych danych – analizuje M. Skrzypczyk z BGŻ BNP Paribas. – Takie same dynamiki przyrostu są widoczne wobec średniej z lat 2011-2015. – dodaje. Jednocześnie podkreśla, że plony wszystkich zbóż są jednak niższe niż w 2014 i 2015 r.

cana zbóza

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS.

W br. plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 42,5 dt/ha, tj. o 1,7 dt/ha czyli o 4% więcej od plonów z roku ubiegłego. W tym w br. plony pszenicy mają wynieść 49,7 dt/ha, żyta 31,3 dt/ha, jęczmienia  44,6 dt/ha, pszenżyta 39,4 dt/ha i mieszanek zbożowych 34,4 dt/ha – wynika ze wstępnych szacunków GUS.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniamy na 33,8 dt/ha, tj. o 0,4 dt/ha od plonów ubiegłorocznych. Jest to wzrost o 1% – mówi dyr. A. Łączyński z GUS. W br. plony pszenicy jarej wyniosą 38,4 dt/ha, jęczmienia jarego 37,0 dt/ha, owsa jarego 29,5 dt/ha, pszenżyta jarego 32,5 dt/ha i mieszanek zbożowych jarych 31,3 dt/ha – wynika z szacunku wstępnego GUS.

Problemem może być jakość ziarna

cena zboża

Produkcja pszenicy konsumpcyjnej może sięgnąć 8,0 mln t w 2017r.

W tym sezonie problemem może być jakość ziarna, szczególnie w północnej części Polski – prognozuje M. Skrzypczyk z BGŻ BNP Paribas. Niemniej, według francuskiej firmy analitycznej Tallage, udział pszenicy o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach tego zboża w Polsce wyniesie 72% wobec 50% w ubiegłym sezonie. Zatem produkcja pszenicy konsumpcyjnej może sięgnąć 8,0 mln t wobec 5,4 mln t sezon wcześniej. Według Sparks uszczuplona może być natomiast podaż pszenicy o bardzo wysokich parametrach jakościowych.

Rynek zbóż pod presją popytu

cena zbożą

Plony zbóż jarych w Polsce w 2017 r.

W sezonie 2016/17, pomimo wzrostu zbiorów, polski rynek zbóż był pod presją popytu, szczególnie eksportowego. Znaczna redukcja zapasów początkowych spowodowała spadek krajowych zasobów zbóż, tj. zapasów początkowych plus zbiory). Zmniejszyły się one o 1%. Jednocześnie krajowe zużycie zwiększyło się o 2,4%, a eksport o 28,5%. Rozchody ogółem w bilansie wzrosły o 6,2%. Z tego powodu zapasy na koniec sezonu znacznie się zmniejszyły o ponad 60% do 1,9 mln t – komentuje Zbigniew Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

Większe krajowe zużycie – mniejszy eksport zbóż

W 2017 r. na skutek bardzo niskiego stanu zapasów początkowych, podaż krajowa zbóż jednak zmalała o ponad 3% do 33,4 mln t. Zużycie krajowe może się zwiększyć o blisko 4%. Eksport może się zmniejszyć nawet o 36%. Rozchody ogółem mogą być o 4,0% mniejsze niż w poprzednim sezonie. Pomimo tego zapasy końcowe mogą być nieznacznie mniejsze niż w poprzednim sezonie – prognozuje Z. Łopaciuk z IERiGŻ.

Czy cena zboża pozostanie wyższa?

cena zboża

Plony zbóż ozimych w Polsce w 2017r.

Krajowe ceny ziarna notowane w sierpniu br. były od 5 do 13% wyższe niż przed rokiem. Cena ziarna pszenicy konsumpcyjnej wyniosła ok. 644 zł/t. Oznacza to, że cena zboża była wyższa o 5,6% niż w analogicznym okresie rok temu, kiedy kształtowały się na poziomie 610 zł/t. Jednocześnie cena ta była niższa o 9,2% niż średnia cena zboża w sierpniu w latach 2012-2016.

W tym samym czasie krajowe ceny żyta konsumpcyjnego wyniosły ok. 550 zł/t i były wyższe o 13% niż w analogicznym okresie rok temu, kiedy wynosiły 485 zł/t. Były one o 5,1% wyższe wobec średniej ceny zboża z ostatnich pięciu lat.

Cena jęczmienia paszowego wyniosła ok. 574 zł/t i była o 11,9% wyższa niż w analogicznym okresie rok temu gdy kształtowała się na poziomie 512 zł/t. Ceny zboża jednak były o 8,1% niższe wobec średniej z sierpnia w latach 2012-2016 – wynika z analiz BGŻ BNP Paribas. Jak widać, wobec średniej z ostatnich pięciu lat wyższe były jedynie ceny żyta konsumpcyjnego.

Naszym zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że zboże pozostanie droższe niż w poprzednim sezonie do I kwartału 2018 r. –  prognozuje M. Skrzypczyk, eksport z BGŻ.

Cena zboża w 2018 r. – sezonowy wzrost może być mniejszy

Jak może kształtować się cena zboża w przyszłym roku?

cana zbóż

Powierzchnia upraw zbóż w Polsce w 2017 r., w mln ha

Biorąc pod uwagę, że coraz więcej gospodarstw może przechowywać ziarno, co w ubiegłym sezonie było opłacalne, sezonowe wzrosty cen w I półroczu 2018 r. mogą być mniejsze niż obserwowane w tym roku. Oczekujemy jednocześnie, że bieżący sezon minie pod znakiem wysokich premii za jakość oraz dużego zróżnicowania cen oferowanych przez podmioty skupujące w poszczególnych rejonach kraju – prognozuje M. Skrzypczyk z BGŻ. Dodaje, że wyższy wolumen zbiorów oraz wyższa cena zboża, przy relatywnie stabilnych kosztach produkcji, przekładają się na wzrost osiąganych nadwyżek finansowych. To z kolei, oraz doświadczenia z ubiegłego sezonu, mogą zachęcać producentów rolnych do inwestowania w bazę przechowalniczą.

 

Jaki będzie rynek zbóż za kilka lat!

Za kilka lat zatem rynek zbóż może się zmienić. Coraz mniej ziarna będzie sprzedawane tuż po zbiorach. Właściciele gospodarstw będą aktywnie zarządzali zapasami, a sezonowe zmiany cen skupu mogą być mniej widoczne – podsumowuje M. Skrzypczyk, analityk BGŻ BNP Paribas.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Planujesz zakup ciągnika rolniczego?Zobacz Wypełnij ankietę!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *