Dla kogo renta rodzinna z KRUS?

Download PDF

Co zrobić, gdy umiera małżonek, na którego pensji opiera się budżet domowy? Jeśli zmarły był ubezpieczony w KRUS to warto zastanowić się nad tym, czy nie przysługuje nam renta rodzinna z KRUS. Podpowiadamy kto i kiedy może się o nią ubiegać.

Pani Dobrosława niedawno straciła męża i została sama z dwójką nieletnich dzieci. Pyta czy przysługuje jej renta rodzinna.

Mąż był całe życie ubezpieczony w KRUS. Po wypadku, który miał kilka lat temu, przyznano mu rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Suma nie była ogromna, ale ratowała rodzinny budżet – mówi pani Dobrosława. – Teraz, gdy mąż zmarł, tych pieniędzy brakuje. Dzieci chodzą do szkoły, potrzebuje je ubrać, wykształcić, po prostu zapewnić godne warunki życia. Obecnie mnie na to nie stać.

Renta rodzinna z KRUS – dla kogo?

renta rodzinna z KRUS

Przeciętna miesięczna liczba rencistów z KRUS wg województw (w 2015 roku).

Według przepisów renta rodzinna przysługuje zarówno pani Dobrosławie jak i jej dzieciom. Każde z nich jest do niej uprawnione. Warunkiem jest też to, aby zmarły miał ustalone prawo do emerytury bądź renty rolniczej. Jeśli był ubezpieczony, nie pobierał świadczenia, a w momencie śmierci spełniał warunki do otrzymania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, to rodzina też może liczyć na pieniądze. Jak wynika ze słów pani Dobrosławy jej mąż posiadał już prawo do renty więc nie powinno być problemu, aby jego rodzinie przyznano świadczenie.

Dzieci zmarłego

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia. Jeśli osiągnęły ten wiek to mogą pobierać rentę tylko do 25 roku życia, ale wyłącznie wtedy, gdy kontynuują naukę. Inaczej jest w sytuacji, gdy dzieci same stały całkowicie niezdolne do pracy (w gospodarstwie) przed ukończeniem 16 bądź 25 roku życia. Wtedy należy im się renta rodzinna bez względu na wiek.

Kiedy prawo ma wdowa?

ubezpieczenia dla rolników

Kwota świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS  (w tys. zł) w 2015 roku. Jak widać renta rodzinna z KRUS stanowi najmniejszy procent.

Można powiedzieć, że pani Dobrosława jest w bardzo komfortowej sytuacji jeśli chodzi o przyznanie renty rodzinnej. Spełnia bowiem niemal wszystkie najważniejsze wymagania, by ją dostać. Przepisy są takie, że najpóźniej w momencie śmierci małżonka, musi mieć skończone 50 lat lub posiada niezdolność do pracy. Renta przysługuje też wtedy, gdy wychowuje dziecko uprawnione do renty (i spełniające ww. warunki). Gdyby para była rozwiedziona bądź pozostawałaby w nieformalnym związku to kobieta mogłaby uzyskać rentę, jeśli wcześniej przysługiwało jej prawo do alimentów od partnera.

Trzeba się podzielić?

W opisanym przypadku prawo do renty po zmarłym ma kilka osób. W związku z tym renta rodzinna podlega podziałowi. Jest on konieczny w kilku przypadkach:

  • gdy uprawnione do renty są nieletnie dzieci, nad którymi opiekę sprawują różne osoby,
  • gdy pełnoletni członek rodziny zażąda takiego podziału,
  • gdy zachodzą inne okoliczności uzasadniające podział.

Jedna z osób uprawnionych może też złożyć wniosek o wyłączenie z kręgu uprawnionych. Wtedy ponownie ustala się, kto ma prawo do renty. Część renty rodzinnej, której zrzeka się wnioskodawca, przysługuje pozostałym uprawnionym.

Renta rodzinna z KRUS a emerytura

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci, które nie ukończyły jeszcze 16 roku życia. Jeśli osiągnęły ten wiek to mogą pobierać rentę tylko do 25 roku życia, ale wyłącznie wtedy, gdy kontynuują naukę.

Co w sytuacji, gdy osoba, której przyznano rentę rodzinną, osiągnie wiek emerytalny? Emerytura rolnicza jest wtedy przyznawana z urzędu i nie może być mniejsza niż dotychczasowa renta. Oczywiście, o ile ta osoba posiada wymagany okres 25 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Różnie rozpatrywane mogą być wnioski osób urodzonych przed lub po 31 grudnia 1948 roku. Ci, którzy przyszli na świat po tej dacie mogą otrzymać niższą emeryturę ze względu na wyłączenia okresów, w których podlegali innemu ubezpieczeniu.

Kwoty

W 2015 roku łączna kwota przeznaczona na renty rodzinne z KRUS wyniosła 680 mln zł. Najwięcej pieniędzy na ten cel przeznaczono w województwie mazowieckim, najmniej w lubuskim. Najwyższa przeciętna renta rodzinna wynosiła 1 463,66 zł w zachodniopomorskim. Natomiast najniższa w śląskim – 1 187, 77 zł.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o