Dopłaty bezpośrednie za 2017 r. – 1 dzień na złożenie wniosku

Tylko 1 dzień pozostał na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 r. w podstawowym terminie. Kto nie zdąży tego zrobić do jutra, będzie mógł złożyć wniosek do 26 czerwca br., ale otrzyma mniej pieniędzy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już wypłaciła rolnikom ponad  14 mld zł tj. 96,01% z puli środków na płatności bezpośrednie za 2016 r.

Nie ma żadnych zagrożeń jeśli chodzi o wypłaty bezpośrednie

Do 30 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,022 mld zł, czyli 96,01 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na dopłaty bezpośrednie za 2016. To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie.

(fot. Ewa Ploplis)

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Nie ma zagrożeń związanych z wypłatą płatności bezpośrednich – mówi Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).Wypłacona do 30 maja kwota jest wyższa o ponad 1,79 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015 – dodaje.

Z tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,230 mld zł. Stanowi to 93,68 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych  za 2016 r. jest także  lepszy niż w kampanii 2015.  Do 30 maja 81,20% rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 23,7 proc. mniej.

Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017 r.zapowiada dyr. Rybarczyk.

Trwa nabór wniosków na dopłaty bezpośrednie za 2017 r.

W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Do 30 maja br. zarejestrowano 1,276 mln takich wniosków, co stanowi 94,45 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. – informuje ARiMR.

W tym roku termin składania wniosków został wydłużony do 31 maja. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca br., ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc.informuje dyr. Rybarczyk.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Susza jest – trzeba szacować straty!

Nie zostawimy rolników bez pomocy - mówi minister rolnictwa. Zapowiada pomoc i apeluje o szacowanie strat!

17 czerwca 2019

Dziś pierwsze wypłaty „trzynastki” [AKTUALNOŚCI]

Dodatkowe świadczenia emerytalne do niektórych trafią jeszcze przed majówką!

30 kwietnia 2019

Program wapnowania gleb – TERMINY

Faktury za nawozy wapniowe można zbierać już od 1 czerwca tego roku

13 czerwca 2019