Kalkulacja kosztów uprawy żyta – porównanie obliczeń

Download PDF

Kalkulacja kosztów uprawy żyta jest oczywiście bardzo ważna, lecz warto brać również pod uwagę kalkulację ryzyka uprawy, zwłaszcza jeśli ma się do dyspozycji gleby o niskiej klasie bonitacji.

Dlaczego żyto?

Doświadczeni rolnicy wiedzą, że tam, gdzie nie dają rady inne uprawy najlepiej radzi sobie żyto. Pod uprawę tej rośliny przeznaczane są z reguły gleby najsłabsze, zakwaszone.  Gatunek ten świetnie radzi sobie na glebach ubogich lub zawierających trudno dostępne dla innych roślin składniki pokarmowe. Wartą podkreślenia zaletą żyta jest oszczędna gospodarka wodna, dzięki której roślina znacznie lepiej znosi deficyt wody.

Dodatkowym plusem uprawy jest jego odporność na choroby. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na odmiany mieszańcowe, które przy tych samych, niewielkich wymaganiach glebowych dają wyższe plony, co jest nie bez znaczenia, gdy w grę wchodzi kalkulacja kosztów uprawy żyta.

Kalkulacja kosztów uprawy żyta  wg Dolnośląskiego ODR

Założenia:

  • klasa bonitacyjna – IIIa, IVa
  • przyjęta średnia cena skupu z czerwca 2018 r.
  • środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu na terenie Polski
  • sprzęt do uprawy własny
Lp.WyszczególnienieJedn. miaryCena złIlośćPlon dt/ha
Kwota – zł
AWartość produkcji4 212,32
Wartość produktudt57,3560,003 441,00
Dopłaty bezpośredniezł/ha771,32
1Materiał siewny313,50
                   z zakupu zaprawionykg209,001,50313,50
2Nawożenie mineralne :
                       Polifoska 6:20:30dt148,263,50518,91
                saletra amonowa 34%dt115,924,50521,64
                                 OSD MIKROkg13,33,0039,99
3Ochrona roślin:
                           Mustang Forte 195 SEl67,45167,45
                           Falcon 460 ECl171,220,6102,73
                           Stabilan 750 SLl14,681,522.02
                           Moddus 250 ECl228,060,368,42
BKoszty bezpośrednie1 654,66
CNadwyżka bezpośrednia (A-B)557,66
1Usługi :400,00
kombajnowaniezł/ha400,001400,00
2Inne :423,72
paliwo4,9580396,00
oleje i smary 7% kosztu paliwa27,72
3pozostałe koszty pośrednie bez amortyzacji maszyn i urządzeń i KCZ463,09
DKoszty pośrednie1 286,81
EOgółem koszty na 1 ha2 941,47
FDochód z działalności z dopłatami1 270,85
GDochód z działalności bez dopłat499,53
HKoszty produkcji 1 dt

(bez wyceny pracy własnej)

49,02
Kalkulacja kosztów uprawy żyta

Uprawy demonstracyjne potwierdzają kalkulacje

fot. ŚODR

Zachodniopomorski ODR

WyszczególnienieKoszty i opłacalność produkcji w zł/ha
żyto ozime
Plon w dt50
I Koszty bezpośrednie

1. Materiał siewny

2. Nawozy mineralne i dolistne

3. Środki ochrony roślin

1 597,80

270,00

927,00

480,00

II Pozostałe koszty

1. Koszty uprawy i zbioru

2. Koszty specjalistyczne

3. Koszty ogólne

1 389,50

1 066,00

32,50

291,00

III Ogółem koszty2 987,30
Wartość produkcji      zł

Cena skupu zł/dt

Nadwyżka bezpośrednia   zł

Dochód z produkcji   zł

Dopłaty bezpośrednie – JPO + płatność za zazielenienie    zł

Dochód rolniczy

3 100,00

62,00

1 502,20

112,20

 

771,32

883,52

Wskaźnik opłacalności  129,59

Opolski ODR

Okazuje się, że nawet założone, wysokie plony żyta nie gwarantują dodatniego wyniku dochodu rolniczego netto. Dopiero uwzględnienie dopłat pozwoliło wykazać ekonomistom opolskim pozytywny dochód rolniczy całkowity i dodatni wskaźnik opłacalności produkcji.

Lp.WyszczególnienieWartość zł% udział kosztówWartość zł% udział kosztówWartość zł% udział kosztów
P

Cz

Plon dt

Cena zbytu    1dt

30,00

63,00

40,00

63,00

50,00

63,00

AWartość produkcji (P*Cz)1890,00 2520,00 3150,00
1Materiał siewny260,8011,9%260,809,8%260,805,5%
2Nawozy264,0012,1%503,8618,9%764,4016,1%
 

 

 

N

P

K

40,00

20,00

30,00

 

 

 

72,80

40,00

60,00

 

 

 

92,40

70,00

105,00

 

 

 

3

 

Środki ochrony roślin

 

104,80

 

4,8%

 

234,50

 

8,8%

 

302,00

 

6,4%

 

4Inne koszty specjalistyczne39,001,8%58,502,2%78,001,6%
BKoszty bezpośrednie (1+2+3+4)668,6030,5%1057,6639,7%1405,2029,6%
CNadwyżka bezpośrednia bez dopłat (A-B)1221,40 1462,34 1744,80 
1

 

Koszty pracy maszyn własnych

 

805,99

 

36,8%

 

849,17

 

31,9%

 

957,57

 

20,2%

 

2

 

Koszty usług rolniczych

 

420,00

 

19,2%

 

420,00

 

15,8%

 

525,00

 

11,1%

 

3

 

Podatki i ubezpieczenia

 

228,58

 

10,4%

 

228,58

 

8,6%

 

228,58

 

4,8%

 

4Pozostałe koszty66,863,1%105,774,0%140,523,0%
DKoszty pośrednie (1+2+3+4)1521,4369,5%1603,8260,3%1851,6839,0%
EKoszty całkowite (B+D)2190,03 2661,48 3256,88 
FKoszty prod. 1 dt E/P73,00 66,54 65,14 
GDochód rolniczy netto bez dopłat (A-E)-300,03-141,48-106,88
1Dopłaty948,34948,34948,34
HDochód rolniczy całkowity G+1648,31 806,86 841,46
IWskaźnik opłacalności bez dopłat86,30% 94,68% 96,72%
JWskaźnik opłacalności z dopłatami129,60% 130,32% 125,84%

Podlaski ODR – kalkulacja kosztów uprawy żyta

Wyszczególnieniej.m.cena złPlonwartość zlPlonwartość zł
Produkcja3040
Koszty:
1. Materiał siewnydt70,001,50105,001,50105,00
2. Nawożenie mineralne
                         azotowekg3,5030,00105,0040,00140,00
                         fosforowekg3,75400,00150,0040,00150,00
                         potasowekg2,3340,0093,2050,00116,50
3. Środki ochrony roślin:
                         Funaben Pluskg40,000,3012,000,3012,00
                         Chwastox Extral16,500,000,000,0049,50
4. Praca maszyn:
                         własna – ciągnikcng.60,6012,00727,2014,00848,40
                         najemna – zbiór kombajnemgodz.320,001,00320,001,00320,00
Razem koszty bezpośrednie1512,401741,40
Koszty bezpośrednie zł/dt50,4143,54

Kalkulacja kosztów uprawy żyta wg Mazowieckiego ODR

Wariant IWariant IIWariant III
WyszczególnienieJedn.IlośćCena jwartośćIlośćCena j.wartośćIlośćCena j.wartość
Razem wartość produkcji1425,00 1995,00 2565,00
Produkcja główna: ziarnodt25,0057,001425,0035,0057,001995,0045,0057,002565,00
Razem koszty bezpośrednie828,001138,401319,40
1. Razem materiał siewny96,90259,50276,80
– własny1,7057,0096,900,000,00
– z zakupu0.001,50173,00259,501,60173,00276,80
2. Razem nawożenie634,00765,90922,00
Nkg60,003,43205,8080,003,43274,40100,003,43343,00
Pkg60,003,91234,6070,003,91273,7080,003,91312,80
Kkg80,002,42193,6090,002,42217,80110.002,42266,20
3. Razem środki ochrony roślin  zł 62,90  zł 75,00  zł 75,00
Baytan Trio 180 F-zaprawa 0,34 185,00 0,00 0,00 0,00
Chwastox Turbo 340 SL 2,50 30,00 75,00 2,5030,00 75,00
4. Razem koszty specjalistyczne  zł 34,20  zł 38,00 45,60
A. Specjalistyczne wydatki 34,2038,0045,60
Sznurek 0,90 38,00 34,20 1,0038,0038,00 1,2038,0045,60
5. Razem inne koszty 0,00 0,00 0,00
Koszt bezpośredni prod. 1 dt 33,12 32,53 29,32
Nadwyżka bezpośr. bez dopłat 597,00 856,60 1245,60
Razem koszty pośrednie 1250,40 1407,201551,06
k. ogólnogosp. 10% koszt. bezpośrednich 82,80 113,84 131,94
ciągnik – własny 10,0075,76 757,60 11,00 75,76 833,36 12,09 75,76 909,12
Prasa do słomy – usługa 0,70200,00 140,000,80 200,00 160,00 0,90 200,00 180,00
kombajn zbożowy – usługa 0,90300,00 270,00 1,00 300,00300,00 1,10 300,00330,00
Razem koszty ogółem 2078,40   2545,60   2870,46
Koszt produkcji 1 dt 83,14 72,73   63,79
Dochód z działalności bez dopłat -653,40 -550,60 -305,46
Dopłaty do produkcji 1034,34 1126,79   1126,69
Dochód z działalności 380,94 576,19   821,33
Wskaźnik opłacalności 118,33% 122,63%   128,61%

Uwagi do kalkulacji

Cena zakupionego materiału siewnego – październik 2017 r. Cena ziarna dotyczy średniej ceny w województwie mazowieckim na podstawie notowań w okresie 11-18 maja 2018 r. prowadzonych przez MRiRW w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej. W wariancie I do kosztów materiału siewnego z własnego zbioru należy doliczyć opłatę uiszczaną na rzecz hodowcy zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian roślin z 26 czerwca 2003 r.

Dopłaty do produkcji obejmują płatności bezpośrednie, dopłatę do paliwa rolniczego oraz w wariantach II i III dopłaty do materiału siewnego. Stawki płatności bezpośrednich i dopłat do materiału siewnego za 2017 r. (JPO – 461,55 zł/ha, płatność za zazielenienie 309,77 zł/ha, płatność dodatkowa 177,02 zł/ha, dopłaty do materiału siewnego 92,45 zł/ha). Dopłata do paliwa 86 zł/ha.

Powyższa tabela dostarcza bardzo dokładne obliczenia wykonane przez mazowieckich doradców. Zaprezentowana kalkulacja, to prawie proces technologii uprawy żyta. Podobnie jak w wypadku obliczeń doradców z opolskiego, dochód z działalności jest ujemny. Po raz kolejny okazuje się, że dopłaty obszarowe do produkcji rolniczej pozwalają rolnikom uzyskać dodatni wskaźnik opłacalności (powyżej 100%).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o