Koła Gospodyń Wiejskich – nowe rozdanie

Download PDF

Do końca grudnia w Biurach Powiatowych ARiMR powinny zarejestrować się już działające Koła Gospodyń Wiejskich. Będą one rejestrowane w pierwszej kolejności. Po tym okresie, zgodnie z przepisami będzie działała zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Koła Gospodyń Wiejskich

Takie smakołyki tylko w KGW

fot. MODR

Stara organizacja – nowe prawo

Ustawa uchwalona w październiku przez Sejm wprowadza nowe zasady funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Zawarte w niej przepisy określają warunki zrzeszania się w kołach, sposób ich zakładania i organizowania. Jedną z ważniejszych zmian jest ta, która mówi, że Koła Gospodyń Wiejskich będą miały osobowość prawną. W praktyce ma to oznaczać, że ta organizacja społeczna będzie miała możliwość zarabiania a także pozyskiwania dotacji.

Nowy obowiązek ARiMR

1 grudnia, w sobotę, w całej Polsce, w Biurach Powiatowych ARiMR, od godz. 9 do 14 trwała akcja nazwana Dniem Konsultacji. Celem tej inicjatywy było przekazanie zainteresowanym informacji dotyczących formalności, jakie trzeba dopełnić, aby zarejestrować starą lub założyć nową organizację. W Biurach Powiatowych Agencji powołani zostali pełnomocnicy, którzy będą udzielali informacji na temat rejestracji i zasad działania kół.

Dzień konsultacji

Sobota, 1 grudnia. Biura powiatowe ARiMR w ramach ogłoszonego Dnia Konsultacji czekają na osoby chcące zarejestrować już działające KGW i założycieli kół nowych.

Warmińsko-mazurskie

10.30 BP w Działdowie. – Na razie mieliśmy jedną osobę, która pytała o możliwość założenia koła – mówi Iwona Brzozowska, pełnomocnik ds. KGW. – W naszym powiecie działają 3 „stare” koła i na ich przedstawicieli czekamy.

Wielkopolskie

10.40 BP w Nowym Tomyślu   bardzo duże zainteresowanie. Biuro odwiedzają osoby chcące założyć nowe koła.
10.50 BP w Słupcy – wizyta działaczy kół z 3 miejscowości.
10.55 BP w Złotowie. –
Jest bardzo duże zainteresowanie – informuje kierownik. – W biurze mamy wielu petentów i odbieramy sporo telefonów.

Zachodniopomorskie

11.00 BP w Świdwinie – Na razie nie ma zainteresowania.
11.05 BP w Baniach, pow. gryfiński
Do tej pory tylko zapytania telefoniczne – oznajmia kierownik biura.

Mazowieckie

11.15 BP w Miętnem Na razie jesteśmy umówieni z 3 kołami, dwoma działającymi i jednym, które chce dopiero założyć działalność – mówi Anna Lewandowska, pełnomocnik ds. KGW. – Do 27 grudnia powinny zarejestrować się koła już działające, one mają teraz pierwszeństwo. Po nowym roku będzie działała zasada „kto pierwszy ten lepszy – dodaje.

Łódzkie

11.30 BP w Wieluniu – na spotkanie informacyjne umówili się przedstawiciele 5 kół. Do biura dzwonią zainteresowani pytając o wymagane dokumenty.

Koła Gospodyń Wiejskich

Na tych produktach KGW będzie mogło zarabiać

fot. MODR

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich, aby móc funkcjonować i korzystać z dobrodziejstw ustawy muszą się zarejestrować. Ta sama procedura dotyczy Związku Kół Gospodyń Wiejskich. Przy rejestracji należy posiadać następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis koła do rejestru – podaje się tu m.in. siedzibę i teren działalności koła, osoby reprezentujące, oświadczenie o przyjęcie statutu;
 • załącznik do wniosku – zawiera dane poszczególnych założycieli lub członków koła i ich miejsce zamieszkania. Tu należy złożyć oświadczenie: Oświadczam że moim miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do Rejestru.

Zasady wpisu koła do Rejestru

 • Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.
 • Terenem działalności koła może być jedna bądź więcej wsi.
 • Z inicjatywą założenia koła może wystąpić co najmniej 10 osób.
 • Założycielem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada miejsce zamieszkania na obszarze wsi będącej terenem działalności koła.
 • Założyciele w drodze uchwały przyjmują statut koła.
 • Założyciele ze swojego grona wybierają komitet założycielski.
 • Wraz z wpisem do Rejestru koło nabywa osobowość prawną.
 • Członek koła musi spełniać te same wymagania co jego założyciel, czyli musi mieć ukończone 18 lat i posiadać miejsce zamieszkania we wsi będącej terenem działalności koła. Osoby, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w działalności koła, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych).
 • Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła.
 • W nazwie należy wskazać co najmniej jedną nazwę wsi, na terenie której koło prowadzi swoją działalność.
Koła Gospodyń Wiejskich

KGW to również folklor

fot. ŁODR

Nadzór

Nadzór nad działalnością KGW sprawuje Prezes ARiMR we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prezes ARiMR może badać sprawozdania koła pod kątem ich rzetelności, dokonywać kontroli działalności koła, dokonywać innych przewidzianych prawem czynności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania koła.
Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń wiejskich.

Pomoc

Koło można otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na realizację zadań, o
których mowa w art.2 ust.3, ustawy o kołach gospodyń wiejskich wynosi w 2018 r. 90 000 000 zł.
Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od liczby członków Koła i wynosi:

 • 3000 zł jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;
 • 4000 zł jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;
 • 5000 zł jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

Majątek KGW wg ustawy

Art.21.
1. Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.
2. Koło gospodyń wiejskich, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej, działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji.
3. Dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Koła gospodyń Wiejskich działają od ponad 150 lat. Według nowych zasad, ustalonych w tym roku, mają być społecznymi organizacjami mieszkańców wsi działających na rzecz swojego środowiska. Koło może założyć 10 osób i musi być ono wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa nadaje KGW osobowość prawną, co umożliwia im korzystanie z form wsparcia w ze środków unijnych czy dotacji z budżetu państwa. Jak na razie nie ma jednak konkretnych informacji ani o środkach unijnych ani o dotacjach z budżetu państwa z wyjątkiem tej, przysługującej po rejestracji.

 

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o