Kredyty z dopłatą od ARiMR

Download PDF

Kredyty z niskim oprocentowaniem – 3% rocznie, niewielka rata, uproszczone procedury przyznawania i okres spłaty wynoszący nawet 15 lat – taką ofertę dla rolników mają niektóre banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dlatego właśnie kredyty preferencyjne, czyli z dopłatami Agencji do ich oprocentowania, są najpopularniejszą formą finansowania inwestycji w gospodarstw rolnych i przetwórstwie. Uzyskane środki przeznaczyć można m.in. na zakup użytków rolnych, zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do produkcji rolnej, a także na zakup, budowę lub remont budynków przeznaczonych do prowadzenia produkcji rolnej.

Jedynie zakup wyłącznie użytków rolnych będzie objęty pomocą de minimis w sektorze rolnym.

Dostępne linie kredytowe  z dopłatami ARiMR do oprocentowania:

  • na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),
  • na zakup użytków rolnych (linia Z),
  • na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów (linia PR),
  • na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02),
  • z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Kredyty z linii Z, RR i MRcsk umożliwiają rolnikom nabywanie użytków rolnych. Jednak zakup wyłącznie użytków rolnych będzie objęty pomocą de minimis w sektorze rolnym – maks. 15 tys. euro w ciągu 3 lat (linia Z). Natomiast, jeżeli zakup gruntów stanowić będzie część inwestycji obejmującej również inne elementy, np. zakup lub budowę budynków, to będzie finansowany kredytem w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych (linia RR).

Łączenie linii kredytowych

Możliwe jest łączenie dwóch linii kredytowych w ramach realizacji inwestycji obejmującej zarówno zakup użytków rolnych, jak i inne nakłady np. budowę budynku inwentarskiego czy zakup maszyn. W takim przypadku rolnik składa jeden plan inwestycji uwzględniający podział planowanych do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe z wyodrębnieniem finansowym i rzeczowym wymaganego wkładu własnego do każdej z nich, przy czym zakup użytków rolnych może być sfinansowany wyłącznie z linii Z lub MRcsk.

Możliwe jest łączenie dwóch linii kredytowych w ramach realizacji inwestycji obejmującej zarówno zakup użytków rolnych, jak i inne nakłady.

Kredyty tylko dla młodych rolników

Specjalnie dla młodych rolników uruchomiono kredyty z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału na zakup użytków rolnych z przeznaczeniem na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych (linia MRcsk). Kwota kredytu nie może jednak przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Kredyty wspólnie użytkowane

W ramach kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie (linia RR) umożliwiono również finansowanie inwestycji, która będzie wykorzystywana przez więcej niż jedno gospodarstwo rolne lub więcej niż jeden dział specjalny produkcji rolnej. Takimi inwestycjami może być np. budowa wspólnego budynku do przechowywania płodów rolnych czy zakup kombajnu. Wymagane będzie jednak zawarcie umowy określającej zasady wspólnego używania.

Maksymalna długość okresu kredytowania w przypadku kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania wynosi 15 lat. W przypadku kredytów „klęskowych” okres ten powinien zakończyć się po maksymalnie 4 latach od daty wystąpienia szkód. Natomiast przy kredytach z częściową spłatą kapitału (linia MRcsk) nie może być on krótszy niż 5 lat.

Szczegóły i listę banków znajdziecie na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o