Jakie mogą być ceny mleka w 2018 r.?

Download PDF

Jakie mogą być ceny mleka w 2018 r. w skupie i w detalu? Jak kształtują się ceny mleka w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i na świecie? Czego można spodziewać się na rynku mleka w br.? Dla agroFakt wypowiadają się eksperci.

 

Duży wzrost ceny mleka w 2017 r.

W minionym, 2017 r. ceny mleka w Polsce wzrosły o ponad 50% w stosunku do 2016 r. To jest bardzo znaczący wzrost. Jest ono spowodowany dużym popytem, szczególnie w Krajach Azjatyckich i mniejszą produkcją w Krajach Oceanii i Azji. Tak duży wzrost cen mleka przekłada się także na wzrost cen towarów, w których skład wchodzi mleko m. in. masła – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jak kształtują się ceny mleka w skupie?

Ceny mleka surowego w skupie

Cena skupu mleka surowego w Polsce w latach 2015-2017

fot. Ewa Ploplis

W 2017 r., w porównaniu z 2016 r., skup mleka zwiększył się o 4,7% do ok. 11,3 mld litrów. Natomiast ceny mleka w skupie systematycznie rosły od sierpnia 2016 r. W grudniu 2017 r. osiągnęły poziom 135,97 zł/hl. Oznacza to, że były o 34,3% wyższe niż w lipcu tego roku, kiedy kształtowały się na poziomie 101,28 zł/hl. Były też o 50,6% wyższe w porównaniu z grudniem 2017 r., kiedy ich wartość wyniosła 152,49 zł/hl – wynika z danych GUS.

W 2016 r. średnia cena mleka w skupie wyniosła 110,54 zł/hl, podczas gdy w 2017 r. poziom cen osiągnął 138,26 zł/hl, a więc o 25,1% więcej – podaje IERiGŻ.

W pierwszym półroczu 2017 r. ceny płacone rolnikom za mleko wzrosły o 26,1%. Natomiast w okresie całorocznym wzrost ceny mleka w skupie wyniósł 25,1%. Tak dynamicznemu wzrostowi cen sprzyjało ożywienie krajowego popytu oraz zwyżki cen na rynkach światowych, stymulowane przez osłabienie produkcji mleczarskiej w UE i Oceanii, przy rosnącym zapotrzebowaniu na przetwory mleczne w Azji – mówi dyrektor A. Łączyński z GUS.

Ceny IERiGŻ

dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ)

fot. Ewa Ploplis

W grudniu 2017 r. notowaliśmy dalszy wzrost ceny mleka surowego w skupie. Za 1 hl płacono 152,49 zł, tj. o 0,8% więcej niż w listopadzie i o 12,2% więcej niż w grudniu 2016 r. – mówi dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ). Dodaje, że działo się tak przy dostawach mleka wynoszących 931,5 mln l, czyli o 6,8% większych niż w listopadzie ub. r. i o 4,5% większych w porównaniu z cenami notowanymi w grudniu 2016 r.

 Co wpłynęło na wysokie ceny skupu w 2017 r.?

Cena mleka przetworzonego

Cena mleka przetworzonego 3-35% tł. UHT w Polsce w latach 2016-2017

fot. Ewa Ploplis

Przy tak znaczącym wzroście cen podaż mleka pozostawała na podobnym poziomie. Oznacza to, że największy wpływ na wzrost cen miał rosnący popyt na mleko i produkty mleczne krajów rozwijających się gospodarczo – mówi dyr. A. Łączyński z GUS. Dodaje, że czynnikiem powodującym wzrost cen mleka jest również wzrost światowego popytu na tłuszcz mleczny.

Większe dostawy mleka i większa produkcja

Zwiększenie w okresie jedenastu miesięcy 2017 r. dostaw mleka surowego do przemysłu mleczarskiego o ok. 5%, w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., skutkowało wzrostem produkcji wielu grup przetworów – komentuje dr  Szajner z IERiGŻ. Dodaje, że najbardziej wzrosła produkcja śmietany, serów dojrzewających, pleśniowych i proszkowanych oraz suszonej serwatki. Zwiększono również produkcję twarogów, fermentowanych napojów mlecznych innych niż jogurty, masła i tłuszczów mlecznych, mleka płynnego przetworzonego.

BGŻ BNP Paribas

Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

fot. Dariusz Iwanski

Ubiegły rok dla producentów mleka w Polsce był bardzo dobry. Według GUS średnia cena skupu mleka w Polsce ukształtowała się na poziomie 1,38 zł netto za litr i była o 25% wyższa niż w 2016 r. i najwyższa w historii. Co ciekawe, w ub. r. nie obserwowaliśmy, charakterystycznego dla miesięcy wiosennych, wyraźnego, sezonowego spadku cen. Producenci mleka zakończyli rok uzyskując w grudniu,  przeciętnie 1,52 zł netto za litr oddanego do skupu surowca. Warto zauważyć, że po stronie kosztów nie odnotowano znaczącego wzrostu cen pasz treściwych – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Jaka są ceny mleka w detalu?

W grudniu 2017 r. cena mleka świeżego tłustego w opakowaniu kartonowym w zbycie wzrosła o 1,4%, a ceny mleka zagęszczonego i w proszku wzrosły o 0,1%. – informuje IERiGŻ.

W grudniu 2017 r. ceny detaliczne mleka i śmietany wzrosły o 0,2-0,3% – mówi P. Szajner z IERiGŻ.

Wyższa cena mleka w Unii Europejskiej

Produkcja mleka przetworzonego

Produkcja mleka przetworzonego w Polsce w latach 2015-2017

fot. Ewa Ploplis

W 2017 r. ceny mleka w skupie wzrosły we wszystkich krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Cypru. W krajach UE-28 wzrosły one średnio o 22,8% do poziomu 34,88 euro/100 kg. W krajach UE-15 ceny mleka w skupie wzrosły o 22,4% do poziomu 35,38 euro/100 kg. W krajach UE-13 ceny mleka zwiększyły się o 25,4% do 31,87 euro/100 kg – wynika z danych IERiGŻ.

W Polsce przeciętna cena mleka surowego wyrażona w euro wyniosła 32,50 euro/100 kg – mówi P. Szajner. Dodaje, że oznacza to, że była o 6,8% niższa od przeciętnej ceny w UE-28 i o 8,1% niż w UE-15. Jednak była wyższa o 2,0% niż w UE-13.

Wysokie ceny skupu i większa opłacalność

Wysokie ceny mleka w skupie korzystnie wpłynęły na opłacalność krajowej produkcji mleka, mierzoną relacjami cen mleka do cen zbóż paszowych i mieszanek przemysłowych dla bydła – komentuje P. Szajner z IERiGŻ. – Średnia cena 1 litra mleka surowego w 2017 r. stanowiła równowartość 2,51 kg żyta, 2,50 kg kukurydzy i 0,85 kg mieszanki B2, wobec odpowiednio 2,14, 2,09 i 0,68 kg w roku poprzednim. To przełożyło się na wzrost cen młodego bydła mlecznego. Na targowiskach średni poziom cen jałówek 1-rocznych w 2017 r. wzrósł do 2263 zł/szt., tj. o 13,1% w porównaniu z 2016 r. Ceny krów dojnych spadły o 1,2%, ale pozostały na wysokim poziomie 3042 zł/szt. – analizują eksperci z IERiGŻ.

Skup mleka w Polsce

Skup mleka surowego w Polsce w latach 2016-2017

fot. Ewa Ploplis

Wysokie ceny uzyskiwane za mleko oraz duża dostępność pasz objętościowych zachęcały producentów mleka do rozwoju produkcji. W 2017 r. wolumen skupionego mleka w Polsce zwiększył się o 4,6% do 11,3 mld l – analizuje P. Wyrzykowski z BGŻ BNP Paribas.

Jakie mogą być ceny mleka w Polsce i na świecie w 2018 r.?

Sytuacja producentów mleka w Polsce w dużym stopniu zależy od globalnej koniunktury na rynku mleka. W ostatnim kw. 2017 r. obserwowaliśmy spadek cen przetworów mleczarskich na rynkach światowych oraz w Polsce. W związku z tym należy oczekiwać, że w pierwszych miesiącach 2018 r. średnia cena skupu mleka w Polsce obniży się, a spadki te mogą być, ze względu na efekt sezonowy, kontynuowane w II kw. 2018 r. – prognozuje P. Wyrzykowski z BGŻ BNP Paribas.

W odpowiedzi na rosnący popyt jest przewidywany wzrost produkcji mleka surowego na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Oceanii – wynika z danych GUS.

cena mleka wg GUS

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

fot. Ewa Ploplis

W 2018 r. prawdopodobnie nastąpi pogorszenie koniunktury na światowym i krajowym rynku mleka, gdyż cykl koniunkturalny trwa średnio 2 lata – prognozuje dyr. Łączyński z GUS. Jego zdaniem i analityków GUS, produkcja mleka w Polsce powróci do długookresowej tendencji wzrostowej, co wiąże się ze wzrostem mleczności krów. Natomiast w handlu zagranicznym w pierwszym półroczu 2018 r. nastąpi stabilizacja obrotów. W takich uwarunkowaniach cena mleka w skupie w 2018 r. może spaść poniżej 125 zł/hl.

Z ocen eksportów wynika, że w 2018 r. należy spodziewać się, że ceny mleka w skupie będą obniżać się.  Ze względu na czynniki sezonowe spadki cen mleka mogą być kontynuowane w II kw. 2018 r.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 1 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o