Nabory PROW w 2020 r. – ostatnia szansa na pieniądze w tym roku

Download PDF

Są jeszcze dostępne środki na dofinansowania dla rolników z budżetu unijnego. Z tego powodu ARiMR ogłosiła ostatnie nabory PROW w 2020 r. Pod koniec listopada rolnicy mogą starać się o pieniądze na inwestycje w nawadnianie, a także na usługi dla rolników. Sprawdziliśmy z czego jeszcze warto skorzystać w 2020 r.

ARiMR przekazała, że jeszcze w tym roku wystartują cztery nabory wniosków z PROW 2014-2020. W pierwszej kolejności rozpoczną się nabory na Poddziałanie 4.1.3 i 6.4. Pierwsze z nich dotyczy ,,Modernizacji gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie”, natomiast drugie oferuje ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.” W grudniu rolnicy będą mogli jeszcze wziąć udział w naborze na ,,Inwestycje na obszarach Natura 2020″, a także na ,,Inwestycje w ochronę wód przed azotanami.”

Inwestycje na budowę studni i zbiorników

Problem suszy w ciągu całego roku pojawia się coraz częściej. Szansą dla gospodarstw, które borykają się ze skutkami deficytu wody jest ubieganie się o dotację na inwestycje w nawadnianie. O pomoc finansową w ramach ,,Modernizacji” mogą starać się rolnicy którzy spełnią warunki takie jak:

 • posiadanie gospodarstwa o powierzchni od 1 do 300 ha,
 • wykazanie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Limit finansowy na jednego gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy refundacji 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Wyższą refundację realizuje się w przypadku młodego rolnika (60 proc.) Warto przy tym dodać, że minimalny koszt inwestycji musi być większy, niż 15 tys. zł.

Wsparcie finansowe w tym zakresie przyznaje się na inwestycje:

 • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające
 • powiększające obszar nawadniania
 • zarówno ulepszające istniejące instalacje jak i powiększające obszar nawadniania

Otrzymane dofinansowanie rolnicy mogą przeznaczyć np. na budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru wody itp. Nabór wniosków potrwa od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r.

Nabory z PROW w 2020 r. – korzystne ułatwienia

UWAGA: Korzystne zmiany w stosunku do poprzednich naborów: – czytamy na stronie ARiMR.

Jak podaje Agencja w ramach poddziałania 4.1.3 nastąpiło:

 • obniżenie do 3 punktów minimalnej liczby punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru, którą podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi otrzymać, aby uzyskać pomoc finansową w obszarze nawadniania w gospodarstwie;
 • umożliwienie podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy dostarczenie numeru identyfikacyjnego na etapie wezwania do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy;
 • odstąpienie od wymogu dołączania do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenia współposiadacza nieruchomości o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania i wyłącznie – temu rolnikowi lub jego małżonkowi – przyznano do tej nieruchomości jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub pomoc finansową w ramach działań obszarowych

Rozwój usług rolniczych

Z dofinansowania do usług rolniczych może skorzystać osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Świadcząca jako mikro, lub małe przedsiębiorstwo usługi dla rolników od co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku o pomoc. Prowadzona działalność musi dotyczyć co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, które obejmują np. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności):

 • nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej,
 • aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług.

Przypominamy jednak, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego, a także podatku VAT. O wsparcie finansowe w tym zakresie można ubiegać się od 30 listopada br. do 13 stycznia 2021 r.

To jeszcze nie wszystkie nabory PROW, które rozpoczną się w 2020 r. Rolnicy mogą jeszcze skorzystać z dwóch poddziałań, które rozpoczną się w grudniu, a zakończą w styczniu i w lutym 2021 r.

Wsparcie finansowe na utrzymanie obszarów cennych przyrodniczo

Kolejny nabór skierowano do rolników posiadających minimum 1 ha powierzchni trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych na obszarze Natura 2020. Pomoc finansowa ma na celu ułatwić prowadzenie działalności rolniczej przy uwzględnieniu podwyższonych standardów środowiskowych obowiązujących na obszarach cennych przyrodniczo. Otrzymane pieniądze należy przeznaczyć na inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

Czytaj również – Jak przebiega wypłata zaliczek na tytułem płatności bezpośrednich

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju inwestycji. Maksymalnie może wynieść 500 tys. zł, które przyznaje się w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. W przypadku przeprowadzenia inwestycji związanej z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją budynków na budynki inwentarskie można otrzymać 500 tys. zł. Natomiast w pozostałych przypadkach wsparcie finansowe nie wyniesie więcej, niż 200 tys. zł.

Nabór wniosków o Inwestycje na obszarach Natura 2000 potrwa od 1 do 30 grudnia br.

Nabory PROW w 2020 r. Ochrona wód przed azotanami

Jednym z ostatnich naborów, który zostanie przeprowadzony w tym roku jest wsparcie finansowe dla rolników prowadzących chów, lub hodowlę zwierząt. Dotację z PROW mogą otrzymać właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk, a także trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalna kwota wsparcia w tym przypadku wynosi 100 tys. zł, którą przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • 60 proc. – w przypadku składania wniosku przez ,,młodego rolnika”
 • 50 proc. – jeżeli osoba starająca się o dotację nie jest ,,młodym rolnikiem”

Dofinansowanie można otrzymać na pokrycie kosztów budowy, przebudowy lub zakupu np.:

 • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
 • płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,
 • zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek,
 • nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o powyższe wsparcie będzie można składać od 29 grudnia br. do 26 lutego 2021 r.

Jak złożyć wniosek?

ARiMR przypomina na swojej stronie internetowej, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazywać do oddziałów regionalnych (lub za pośrednictwem biura powiatowego) w następujący sposób:

 • poprzez skorzystanie z wrzutni/urn, w przypadku gdy składanie ich osobiście, lub przez osobę upoważnioną zostało ograniczone
 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wnioski oraz wymagane załączniki do określonego poddziałania można pobrać ze strony ARiMR – Pobierz / Wyślij wniosek z ARiMR

Przypominamy jednocześnie, że w dalszym ciągu trwa nabór o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, o której przeczytacie w artykule – Dotacje na założenie firmy na wsi.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 28

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o