Co należy wiedzieć o umowie leasingowej?

Generalna zasada kodeksu cywilnego pozwala negocjować, czyli zmieniać na korzystniejsze dla leasingobiorcy, zapisy w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Umowa powinna być również zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Co jeszcze istotnego rolnik powinien wiedzieć o umowie leasingowej?

Jakie dokumenty?

Do zawarcia umowy leasingowej wymagane są takie dokumenty jak:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości posiadanej ziemi lub dokument stwierdzający posiadanie bądź dzierżawienie nieruchomości,
 • zaświadczenie o dotacjach w roku bieżącym (decyzja o przyznaniu dopłat),
 • kopia obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa,
 • zaświadczenie o tym, od kiedy jest płatnikiem podatku rolnego lub zaświadczenie z KRUS zawierające informację o dacie rozpoczęcia działalności rolnej.
co trzeba wiedzieć o umowie leasingowej?

Źródło: AgroFoto.pl, PawelAF

Najczęściej w praktyce wymagane dokumenty, które są niezbędne, by uzyskać np. pożyczkę leasingową to:

 • dwie ostatnie składki opłaty KRUS,
 • nakaz płatniczy (wymiar składki),
 • pokwitowanie opłaconego podatku,
 • oraz faktura proforma sprzętu, który ma być przeznaczony do leasingu.

OWUL

co trzeba wiedzieć o umowie leasingowej?

Źródło: AgroFoto.pl, dzigit

Ogólne Warunki Umowy Leasingu, czyli w skrócie dokument OWUL, wraz z umową leasingową jest przygotowywany przez firmę leasingową. Na przeczytanie OWUL należy przeznaczyć sporo czasu, ale warto. Zawiera on wytyczne wiążące każdego leasingobiorcę i pozostałe strony. Są to m.in.

 • postanowienia ogólne,
 • forma umowy,
 • zmiana treści OWUL,
 • przedmiot leasingu,
 • czas trwania umowy,
 • dostarczenie i odbiór przedmiotu leasingu,
 • wynagrodzenie finansującego i warunki płatności,
 • obowiązki rolnika jako korzystającego,
 • odszkodowanie w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu.

Należy pamiętać, że to leasingodawca, którego własnością jest użyczony sprzęt, dba o to, by w umowie szczegółowo określić warunki rękojmi, gwarancji, konserwacji i napraw.

Na co trzeba zwrócić uwagę w umowie?

Kiedy WIBOR jest wysoki, opłaca się wybrać oprocentowanie zmienne, gdy niski – stałe.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na raty leasingowe. Jeżeli są przedstawiane w złotówkach, to ustalane są w oparciu o wskaźniki WIBOR 1MWIBOR 3M. Wartość WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate, czyli referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym) powinna być zamieszczona w ofercie.

Warty uwagi jest również fakt, że każda firma leasingowe stosuje zmienne oprocentowanie, nie każda – stałe.

Jeżeli w umowie leasingowej lub OWUL leasingodawca zastrzega sobie prawo korygowania opłat, niech to będzie ruch w górę lub w dół. Kiedy WIBOR jest wysoki, opłaca się wybrać oprocentowanie zmienne, gdy niski – stałe.

co trzeba wiedzieć o umowie leasingowej?

Źródło: AgroFoto.pl, twardy12

Istotne jest także zapoznanie się z zapisem postępowania w przypadku trwałego uszkodzenia maszyny. Musi on być czytelny. Dotyczy to ustalenia praw i obowiązków wszystkich stron umowy.

W OWUL powinien być zawarty opis, jak będzie rozliczona umowa w razie jej wcześniejszego zakończenia. Pozostałe do końca opłaty powinny być pomniejszone o określone oprocentowanie.

Wynagrodzenie leasingodawcy

Opłaty leasingowe powinny być jak najkorzystniejsze dla leasingobiorcy. Dotyczy to przede wszystkim podstawowych opłat: wstępnej, rat, okresu trwania umowy i ceny wykupu sprzętu. Do umowy dołączany jest harmonogram. Występuje też możliwość zmiany wysokości opłat w ściśle określonych okolicznościach.

Obowiązki leasingobiorcy

co trzeba wiedzieć o umowie leasingowej?

Źródło: AgroFoto.pl, danielhaker

Umowa leasingowa jest skomplikowana i to bardziej niż kredytowa, ponieważ są aż 3 strony: firma leasingowa, rolnik i dostawca. Każdy z nich ma swoje obowiązki i prawa.

O czym musi więc wiedzieć i pamiętać korzystający (czyli rolnik)?

O tym, że przedmiot leasingu ma swoje właściwości i przeznaczenie. Bez zgody leasingodawcy (co grozi zerwaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym) nie może robić przeróbek, nie może wypożyczać osobie trzeciej.

Jego obowiązkiem jest płacenie rat w terminie. Termin dodatkowy jest wyznaczony po niespłaceniu jednej raty, z zastrzeżeniem, że w wypadku niezrealizowania terminu dojdzie do zerwaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wchodzi tu w rachubę zajęcie maszyny przez leasingodawcę.

To leasingodawca dba o to, by w umowie szczegółowo określić warunki rękojmi, gwarancji, konserwacji i napraw.

W sprawie naprawy sprzętu trzeba dokładnie określić, kto może tego dokonać. Gdy nastąpiła utrata sprzętu, należy bezzwłocznie o tym poinformować leasingodawcę. Trzeba również zadbać o ubezpieczenie. W tym przypadku, jeżeli w umowie nie zapisano inaczej, korzystający mimo utraty sprzętu jest zobowiązany do płacenia ubezpieczenia.

Trzeba również pamiętać, że możliwe jest odstąpienie od umowy na żądanie korzystającego z powodu wad sprzętu. Leasingodawca może jednak żądać zapłacenia wszystkich pozostałych rat, które są pomniejszane o korzyści, które osiągnął wskutek zapłacenia rat przed terminem.

Po zakończeniu umowy to korzystający zapewnia dobry stan sprzętu. Jeżeli doprowadzenie do stanu normalnego użytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem, wymaga poniesienia nakładów finansowych, jest to jego koszt.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *