Co należy wiedzieć o umowie leasingowej?

Co należy wiedzieć o umowie leasingowej?

Kodeks cywilny pozwala na negocjowanie warunków umowy leasingowej. Co jeszcze rolnik powinien wiedzieć o tym dokumencie?

Generalna zasada kodeksu cywilnego pozwala negocjować, czyli zmieniać na korzystniejsze dla leasingobiorcy, zapisy w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Umowa powinna być również zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Co jeszcze istotnego rolnik powinien wiedzieć o umowie leasingowej?

Jakie dokumenty?

Do zawarcia umowy leasingowej wymagane są takie dokumenty jak:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości posiadanej ziemi lub dokument stwierdzający posiadanie bądź dzierżawienie nieruchomości,
 • zaświadczenie o dotacjach w roku bieżącym (decyzja o przyznaniu dopłat),
 • kopia obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa,
 • zaświadczenie o tym, od kiedy jest płatnikiem podatku rolnego lub zaświadczenie z KRUS zawierające informację o dacie rozpoczęcia działalności rolnej.
co trzeba wiedzieć o umowie leasingowej?

Źródło: AgroFoto.pl, PawelAF

Najczęściej w praktyce wymagane dokumenty, które są niezbędne, by uzyskać np. pożyczkę leasingową to:

 • dwie ostatnie składki opłaty KRUS,
 • nakaz płatniczy (wymiar składki),
 • pokwitowanie opłaconego podatku,
 • oraz faktura proforma sprzętu, który ma być przeznaczony do leasingu.

OWUL

co trzeba wiedzieć o umowie leasingowej?

Źródło: AgroFoto.pl, dzigit

Ogólne Warunki Umowy Leasingu, czyli w skrócie dokument OWUL, wraz z umową leasingową jest przygotowywany przez firmę leasingową. Na przeczytanie OWUL należy przeznaczyć sporo czasu, ale warto. Zawiera on wytyczne wiążące każdego leasingobiorcę i pozostałe strony. Są to m.in.

 • postanowienia ogólne,
 • forma umowy,
 • zmiana treści OWUL,
 • przedmiot leasingu,
 • czas trwania umowy,
 • dostarczenie i odbiór przedmiotu leasingu,
 • wynagrodzenie finansującego i warunki płatności,
 • obowiązki rolnika jako korzystającego,
 • odszkodowanie w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu.

Należy pamiętać, że to leasingodawca, którego własnością jest użyczony sprzęt, dba o to, by w umowie szczegółowo określić warunki rękojmi, gwarancji, konserwacji i napraw.

Na co trzeba zwrócić uwagę w umowie?

Kiedy WIBOR jest wysoki, opłaca się wybrać oprocentowanie zmienne, gdy niski – stałe.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na raty leasingowe. Jeżeli są przedstawiane w złotówkach, to ustalane są w oparciu o wskaźniki WIBOR 1MWIBOR 3M. Wartość WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate, czyli referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym) powinna być zamieszczona w ofercie.

Warty uwagi jest również fakt, że każda firma leasingowe stosuje zmienne oprocentowanie, nie każda – stałe.

Jeżeli w umowie leasingowej lub OWUL leasingodawca zastrzega sobie prawo korygowania opłat, niech to będzie ruch w górę lub w dół. Kiedy WIBOR jest wysoki, opłaca się wybrać oprocentowanie zmienne, gdy niski – stałe.

co trzeba wiedzieć o umowie leasingowej?

Źródło: AgroFoto.pl, twardy12

Istotne jest także zapoznanie się z zapisem postępowania w przypadku trwałego uszkodzenia maszyny. Musi on być czytelny. Dotyczy to ustalenia praw i obowiązków wszystkich stron umowy.

W OWUL powinien być zawarty opis, jak będzie rozliczona umowa w razie jej wcześniejszego zakończenia. Pozostałe do końca opłaty powinny być pomniejszone o określone oprocentowanie.

Wynagrodzenie leasingodawcy

Opłaty leasingowe powinny być jak najkorzystniejsze dla leasingobiorcy. Dotyczy to przede wszystkim podstawowych opłat: wstępnej, rat, okresu trwania umowy i ceny wykupu sprzętu. Do umowy dołączany jest harmonogram. Występuje też możliwość zmiany wysokości opłat w ściśle określonych okolicznościach.

Obowiązki leasingobiorcy

co trzeba wiedzieć o umowie leasingowej?

Źródło: AgroFoto.pl, danielhaker

Umowa leasingowa jest skomplikowana i to bardziej niż kredytowa, ponieważ są aż 3 strony: firma leasingowa, rolnik i dostawca. Każdy z nich ma swoje obowiązki i prawa.

O czym musi więc wiedzieć i pamiętać korzystający (czyli rolnik)?

O tym, że przedmiot leasingu ma swoje właściwości i przeznaczenie. Bez zgody leasingodawcy (co grozi zerwaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym) nie może robić przeróbek, nie może wypożyczać osobie trzeciej.

Jego obowiązkiem jest płacenie rat w terminie. Termin dodatkowy jest wyznaczony po niespłaceniu jednej raty, z zastrzeżeniem, że w wypadku niezrealizowania terminu dojdzie do zerwaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wchodzi tu w rachubę zajęcie maszyny przez leasingodawcę.

To leasingodawca dba o to, by w umowie szczegółowo określić warunki rękojmi, gwarancji, konserwacji i napraw.

W sprawie naprawy sprzętu trzeba dokładnie określić, kto może tego dokonać. Gdy nastąpiła utrata sprzętu, należy bezzwłocznie o tym poinformować leasingodawcę. Trzeba również zadbać o ubezpieczenie. W tym przypadku, jeżeli w umowie nie zapisano inaczej, korzystający mimo utraty sprzętu jest zobowiązany do płacenia ubezpieczenia.

Trzeba również pamiętać, że możliwe jest odstąpienie od umowy na żądanie korzystającego z powodu wad sprzętu. Leasingodawca może jednak żądać zapłacenia wszystkich pozostałych rat, które są pomniejszane o korzyści, które osiągnął wskutek zapłacenia rat przed terminem.

Po zakończeniu umowy to korzystający zapewnia dobry stan sprzętu. Jeżeli doprowadzenie do stanu normalnego użytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem, wymaga poniesienia nakładów finansowych, jest to jego koszt.

Sprzedaż gruntów rolnych – gdzie ziemia jest najdroższa?

W rolnictwie inwestujemy nie tylko w nowe maszyny, ale także dodatkowe grunty uprawne. Jakie są perspektywy dla rynku ziemi rolniczej w Polsce?

9 marca 2018

Agrotech 2018 wystartował!

Na miejscu czołowi producenci z branży prezentują nowości i promocje dla odwiedzających. Nie brakuje też innych atrakcji!

16 marca 2018

Cena rzepaku – czy producentów czeka silna przecena?

Jaka może być cena rzepaku i oleju rzepakowego w sezonie 2017/2018 w kraju, na europejskim i na światowych rynkach?

18 marca 2018

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij