Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027. Co się zmieni?

Jak będzie przedstawiał się Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 po uwagach zgłoszonych przez Komisję Europejską? Czy w tym ważnym dokumencie określającym kierunek wsparcia zarówno rolnictwa, jak i rolników pojawią się istotne zmiany? Zdaniem KE Plan Strategiczny WPR należy zmodyfikować m.in. ze względu na trwający kryzys podyktowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Jak do tych uwag odniósł się minister rolnictwa Henryk Kowalczyk? Sprawdźmy!

Przypomnijmy, że Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 to dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o środki finansowe z EFRG, a także z EFRROW. Komisja Europejska niedawno przekazała uwagi do tego dokumentu. Zwracają one przede wszystkim uwagę na skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę mające wpływ na rolnictwo i sektor rolny. W związku z tym, założenia zawarte w Planie Strategicznym dla WPR należy zmodyfikować wprowadzając zmiany do których odniósł się H. Kowalczyk.

Nowa WPR 2023 – główny cel to zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

W piśmie skierowanym do Dyrektora Generalnego DG AGRI, W. Burtschera minister rolnictwa po pierwsze podkreślił, że podstawową funkcją Wspólnej Polityki Rolnej w czasie obecnej, dynamicznej sytuacji na rynkach rolnych jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców UE.

Zdaniem szefa resortu rolnictwa rozpoczęta transformacja skupiająca się na wprowadzeniu zrównoważonych metod produkcji pozwoli sprostać aktualnym wyzwaniom. Takimi jak rosnące koszty środków do produkcji rolnej, w tym koszty energii, czy nawozów. Jednocześnie minister Henryk Kowalczyk podkreślił, że tempo transformacji powinno być dostosowane do warunków, a także możliwości danego kraju.

Jak powinien więc wyglądać Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027? Uwzględniając aktualną sytuację na rynkach rolnych i za wschodnią granicą Polski?

Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027. Wsparcie na maszyny pomoże w ograniczeniu stosowania nawozów?

Jak podaje KRIR w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 resort rolnictwa doprecyzuje interwencję – Inwestycje w przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu pozwala na zakup maszyn precyzyjnie aplikujących nawozy mineralne, w zależności od siedliska. Według MRiRW ta interwencja w połączeniu szerokim zasięgiem ekoschematu Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wpłynie także na ograniczenie stosowania nawozów.

Katalog maszyn i urządzeń kwalifikujących się do wsparcia w ramach ww. interwencji inwestycyjnej będzie zamknięty i opracowany na podstawie dostępnych wyników badań naukowych – informuje MRiRW.

Reforma WPR 2023. Pomoc dla młodych rolników i dla rodzinnych gospodarstw

Komisja Europejska doceniła także ujęte w Planie Strategicznym WPR  wsparcia dla młodych rolników również w I filarze WPR. Priorytetowo traktowane są także małe gospodarstwa, zwłaszcza ekologiczne w ramach ekoschematu – Rolnictwo ekologiczne.

O czym wspomniał minister rolnictwa w odpowiedzi do uwag KE:

Polska dąży do ukierunkowania wsparcia na rozwojowe małe i średnie gospodarstwa rodzinne, dlatego z zadowoleniem odnotowujemy pozytywne komentarze KE dotyczące takich elementów projektu Planu jak wykorzystanie instrumentów lepszego ukierunkowania wsparcia bezpośredniego na małe i średnie gospodarstwa.

Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027. Płatności zróżnicowane w zależności od regionu?

Z kolei, w odpowiedzi na uwagę KE dotyczącą zapewnienia bardziej zróżnicowanych płatności resort rolnictwa przekazał, że przeprowadzone analizy nie wykazały zasadności wprowadzenia terytorialnego zróżnicowania kwoty podstawowego wsparcia dochodów. Zdaniem MRiRW różnice między regionami jeśli występują to są mniej istotne dla programowania, niż różnice między wielkością i potencjałem gospodarstw. Również koszty produkcji w gospodarstwach znajdują się na podobnym poziomie, bez względu na region kraju. Różnią się natomiast w zależności od skali produkcji.

W przypadku proponowanego przez KE podejścia regionalnego zawsze część gospodarstw byłaby pokrzywdzona – wyjaśnia MRiRW.

Czytaj również: Krajowa Grupa Spożywcza 2022 stworzy państwową sieć handlową?

Źródło: KRIR; MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.6 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *