Jakie płatności do upraw konopi włóknistych?

Nasz czytelnik zapytał o płatności do upraw konopi włóknistych. Jakie warunki trzeba spełnić? I czy na uprawę trzeba mieć pozwolenie? – odpowiadamy dzięki pomocy Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych przysługuje rolnikom, którzy złożyli wniosek o przyznanie tej płatności oraz prowadzą uprawę konopi włóknistych na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej – odpowiada biuro prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Przy czym bardzo ważne jest, aby uprawiana odmiana konopi włóknistych zawierała maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny. Ponadto rolnik musi posiadać zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, które wydaje wójt (burmistrz lub prezydenta miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy. Zastosowanie takich obostrzeń w prowadzeniu upraw konopi włóknistych wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rolnikowi przysługują płatności, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

biuro prasowe ARiMR

Posiadanie zezwolenia na uprawę konopi nie jest jednak wymagane od jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych. Należy to potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku, oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych może zostać wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do gruntów albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów – informuje ARiMR. – Nie jest wymagane zawarcie umowy, natomiast do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć: oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha. Powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem.

uprawa konopi

fot. AgroFoto.pl, użytkownik: jobsik

Warto też zwrócić uwagę, że przyznanie płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych uzależnione jest od tego, czy dany grunt kwalifikuje się do objęcia go jednolitą płatnością obszarową.

Ważne jest również, aby był on w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym składa wniosek – informuje biuro prasowe. – Ponadto na danej powierzchni musi być prowadzona działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, a łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do płatności nie jest mniejsza niż 1 ha lub kwota płatności bezpośrednich, przed zastosowaniem ewentualnych zmniejszeń, wynosi co najmniej równowartość w złotych 200 euro, w przypadku gdy rolnik spełnia warunki do przyznania płatności związanych do zwierząt i złożył wniosek o przyznanie tych płatności. Trzeba też podkreślić, że rolnikowi przysługują płatności, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Opracowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularze wniosków, szczegółowe zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w tym płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, instrukcje wypełniania wniosków, formularze dokumentów, które należy dołączyć do wniosku w zależności od rodzaju płatności, o którą ubiega się wnioskodawca, są dostępne na stronie internetowej Agencji oraz udostępniane w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

Powiązane: Czy warto uprawiać konopie?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *