Restrukturyzacja małych gospodarstw – można uzyskać 60 tys. zł!

Download PDF

Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie odbywać się nabór wniosków o pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. Środków jest dużo. Restrukturyzacja małych gospodarstw będzie dostępna dla każdego, kto dobrze przygotuje wniosek i spełni wymagania – zapowiada ARiMR.

Jak dużą pomoc można otrzymać?

Do rozdysponowania na to działanie mamy jeszcze ok. 3,3 mld zł do 2020 r. T. Kułak , ARiMR

Na restrukturyzację małych gospodarstw  można otrzymać pomoc, w formie premii, w wysokości 60 tys. zł. Jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro. Premia będzie wypłacana w dwóch transzach. Pierwsza rata. w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł. Druga rata w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. złotych – mówi Tomasz Kułak, wicedyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dodaje, że wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

Lepsze kryteria naboru dla rolników

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w ARiMR będzie odbywać się nabór wniosków o pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej w małych gospodarstwach

fot. pixabay

W celu zwiększenia liczby rolników, którzy będą mogli skorzystać z premii na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami.

Chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczy by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku rolnik nie może także prowadzić działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa. Jego minimalna wielkość to 1 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstw musi być mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik zobowiązany jest również, tak jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go – mówi wicedyrektor T. Kułak ARiMR.  Dodaje, że  złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

 

 

Kto może ubiegać się o pomoc?

O premię może starać się rolnik albo małżonek rolnika, który m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

– gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów łąk trwałych,   pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami,

lub

– nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych w Polsce, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro,

premie na restrukturyzację małych gospodarstw w 2018 r.

W tym naborze środków jest dużo. Teoretycznie starczy dla wszystkich, których interesuje restrukturyzacja małych gospodarstw – mówi wicedyr. T. Kułak z ARiMR

fot. pixabay

  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych,
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku,
  •  przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne –  wyjaśnia wicedyrektor T. Kułak z ARiMR.

 Restrukturyzacja małych gospodarstw – czy starczy dla wszystkich pieniędzy?

pomoc dla małych gospodarstw na modernizację

Tomasz Kułak, wicedyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów ARiMR.

fot. Ewa Ploplis

Cały budżet na działanie pt. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” tj. na wszystkie nabory, które odbędą się do 2020 r. , wynosi 766 mln euro. Zgodnie z szacunkami ARiMR, skorzystać z niego powinno łącznie ok. 64 tys. rolników. Do chwili obecnej z tych środków rozdysponowano 506 mln zł. Oznacza to, że do 2020 r. pozostało do rozdysponowania na ten cel jeszcze ok. 3,3 mld zł.

– W tym naborze środków jest dużo. Teoretycznie starczy dla wszystkich, których interesuje restrukturyzacja małych gospodarstw i którzy złożą dobrze przygotowane wnioski i będą kwalifikować się do przyznania pomocy. Do rozdysponowania na to działanie mamy jeszcze ok. 3,3 mld zł do 2020 r. Teoretycznie te pieniądze mogą być rozdysponowane w pełni już w tym naborze. Jest to jednak mało prawdopodobne – mówi dyr. Kułak ARiMR. Podkreśla, że szanse na uzyskanie pomocy ma każdy zainteresowany.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o