Stosowanie biostymulatorów pomoże osiągnąć wyższe plony

Plony roślin uprawnych można znacząco zwiększyć poprzez zastosowanie mikroelementów i biostymulatorów. Ich stosowanie we współczesnym rolnictwie jest już koniecznością. Stosowanie biostymulatorów i mikroelementów dolistnie pozwala na szybsze i efektywniejsze wykorzystanie NPK i innych składników pokarmowych, zwłaszcza w razie obniżenia ich dawek.

Zarówno rośliny zbożowe, zwłaszcza pszenica, jak i rzepak mają wysokie wymagania glebowe i pokarmowe. Takie pierwiastki jak azot, fosfor, potas, ale też wapń, magnez, siarkę dostarcza się głównie doglebowo. Stosowanie mikroelementów odbywa się dolistnie, bowiem w tej formie są łatwiej przyswajalne i szybciej działają. Choć są pobierane w niewielkich ilościach to odgrywają istotną rolę w wielu procesach zachodzących w roślinie.

Zbilansowane nawożenie dolistne

Znając wymagania wysokoplennych odmian zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz ich wrażliwość na niedobory makro i mikroelementów – niezbędne jest zadbanie o zbilansowane nawożenie dolistne. Na przykład – w warunkach klimatu umiarkowanego, niska temperatura gleby i powietrza po ruszeniu wegetacji wiosennej roślin ograniczone jest pobieranie składników pokarmowych z gleby, a zwłaszcza fosforu (P), na niedobór którego rośliny, a szczególnie kukurydza są bardzo wrażliwe. Dlatego w uprawie niezbędnym jest aby zadbać o dolistne dokarmianie roślin fosforem.

Doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie takich nawozów jak FOSTAR® lub PLONVIT® PHOSPHO. W sytuacjach, gdy potrzebne jest najszybsze zaopatrzenie roślin w fosfor, doskonałym rozwiązaniem jest aktywator energii GROWON®, który dzięki technologii INT zapewnia bardzo szybkie zaopatrzenie roślin w ten składnik pokarmowy – mówi dr inż. Radosław Wilk – Senior Business Development and Marketing Manager w firmie Intermag.

Jak zapewnia Radosław Wilk, zaopatrzenie roślin w azot, fosfor, potas i inne składniki przy uprawie zbóż i rzepaku warto wspierać stosowaniem wyspecjalizowanych mikroorganizmów o zdolnościach do wiązania azotu atmosferycznego oraz solubilizacji uwstecznionego fosforu. Nowością na rynku jest biopreparat BACTIM NUTRI, który kompleksowo wspiera te procesy. Nawożenie dolistne jest podstawowym i najefektywniejszym sposobem dostarczenia mikroelementów roślinom. Kompleksowe zaopatrzenie w najważniejsze mikroelementy zapewnia seria nawozów dolistnych – PLONVIT® lub w przypadku zbóż AMINO ULTRA ZBOŻA.

Seria nawozów AMINO ULTRA

Seria nawozów AMINO ULTRA

Seria nawozów AMINO ULTRA

fot. Intermag

Spośród wszystkich mikroelementów, zboża są najbardziej wrażliwe na mangan i miedź, kukurydza wykazuje największe zapotrzebowanie na cynk i bor a rzepak na bor i mangan. Dlatego w uprawie tych gatunków zaleca się dodatkowe uzupełnienie tych składników pojedynczymi nawozami z miedzią (AMINO ULTRA Cu-24), manganem (AMINO ULTRA Mn-22), cynkiem (AMINO ULTRA Zn-24 i borowymi (BORMAX TURBO).

Seria nawozów AMINO ULTRA charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością mikroelementów w formie kompleksu aminokwasowego, który zapewnia ultra szybkie odżywienie nawet w trudnych warunkach uprawy. Bor jest w roślinie bardzo słabo mobilny, dlatego Intermag opracował formułę nawozu BORMAX® TURBO, który sprawia, że bor pobierany i transportowany jest szybciej niż w przypadku standardowych nawozów borowych zapewniając przy tym doskonałą mieszalność z innymi agrochemikaliami – przekonuje Radosław Wilk.

Przeczytaj również:  Jak złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie po raz pierwszy?

Biostymulacja wzrostu i rozwoju roślin

Tytan to pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych, który występuje w przyrodzie w rudach innych pierwiastków. Nie jest w żaden sposób niebezpieczny dla organizmu człowieka. W skorupie ziemskiej występuje w małej ilości, ale powszechnie (średnio w glebie 0,33%). Tytan zwiększa zawartość chlorofilu w liściach, więc intensyfikuje proces fotosyntezy. Ułatwia pobieranie składników pokarmowych z gleby, takich jak:

  • azot,
  • żelazo,
  • potas,
  • wapń.

Wpływa dodatnio na tworzenie ścian komórkowych, czym wzmacnia naturalną odporność na czynniki stresowe. Tytan jest także pierwiastkiem występującym w metabolitach wtórnych, dzięki którym roślina odstrasza szkodniki. Znane są też właściwości tytanu korzystnie wpływające na zapylanie kwiatów i tworzenie organów generatywnych.

Krzem pod względem ilościowym jest drugim obok tlenu pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej. Jego obecność jest bardzo ważna dla roślin, bowiem związki krzemu wbudowane do ścian komórkowych zwiększają jej sztywność i odporność na enzymy hydrolityczne pochodzące od szkodliwych organizmów (utrudniają wnikanie strzępek infekcyjnych). Dzięki krzemowi rośliny są bardziej odporne na wyleganie. Pierwiastek ten ułatwia przyswajanie składników pokarmowych, zapobiega utracie wody, zwiększa tolerancję na niskie lub wysokie temperatury, wpływa na efektywniejszy przebieg fotosyntezy oraz ułatwia utrzymanie równowagi jonowej w roślinie. Forma w jakiej występuje naturalnie w glebie nie jest przyswajalna dla roślin. Należy zatem wzbogacać rośliny o ten pierwiastek, najlepiej w formie dokarmiania dolistnego.

Stosowanie biostymulatorów zwiększa wielkość i jakość plonów

Biostymulatorami, które skutecznie mogą wpłynąć na podwyższenie plonowania roślin uprawnych są TYTANIT® OPTYSIL®. Dobrze sprawdzają się w zbożach i rzepaku, ale mogą być stosowane w uprawie wszystkich gatunków roślin. Doskonale wpisują się w integrowane programy ochrony roślin ze względu na wzmocnienie naturalnej odporności roślin na czynniki stresowe, co przekłada się na większą zdrowotność roślin i ostatecznie na wyższe plonowanie.

Stosowanie biostymulatorów – TYTANIT®

Tytanit

Tytanit – stymulator wzrostu zawierający tytan

fot. Intermag

TYTANIT® jest znanym środkiem zawierającym przyswajalną formę tytanu (Ti), zarejestrowany i opatentowany jako mineralny stymulator plonów roślin. Stymulator ten z powodzeniem można wykorzystywać w budowaniu naturalnej odporności roślin na niekorzystne czynniki różnego pochodzenia. Jest katalizatorem wielu procesów fizjologicznych, wpływającym korzystnie na jakość i wielkość także plonów, także zbóż i rzepaku. Swoją skuteczność zawdzięcza unikalnej molekule aTIUM®, biodostępnej, organicznej formie tytanu. Stosowanie stymulatora Tytanit zapewnia wiele korzyści plantatorom. Podstawową jest możliwość uzyskania większego plonu nasion. Szybsze pobieranie i wysoka dostępność tytanu zwiększa przyrost biomasy rośliny. Dzieje się tak za sprawą intensyfikacji procesów fotosyntezy, bowiem pierwiastek ten zwiększa zawartość chlorofilu.

Stosowanie stymulatora Tytanit jest całkowicie bezpieczne dla roślin, organizmów pożytecznych i człowieka. Przynosi też większą efektywność w zapylaniu kwiatów, poprzez zwiększenie żywotności pyłku i siły jego kiełkowania. W konsekwencji mamy efektywniejsze zawiązywanie nasion i owoców. Do agrobiologicznych zalet preparatu Tytanit należy zaliczyć również lepsze odżywianie roślin dzięki zwiększeniu pobierania składników pokarmowych i wody z gleby. W efekcie następuje poprawa witalności i kondycji roślin.

Biostymulator TYTANIT® – katalizator naturalnych procesów fizjologicznych w roślinach

TYTANIT® nadaje się do opryskiwania nalistnego, podlewania roślin oraz fertygacji, czyli nawożenia podczas nawadniania. Zawartość rozpuszczalnego w wodzie tytanu w tym biostymulatorze wynosi 0,8% (8,5 g/l). Środek można łatwo mieszać z większością agrochemikaliów dostępnych na rynku, najlepiej, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Zarówno w uprawie zbóż, jak i w rzepaku, powinno się stosować 0,2–0,4 l/ha. Tytan jest niezbędny i najłatwiej przyswajalny zwłaszcza w okresach intensywnego wzrostu roślin oraz w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe. W przypadku pszenicy oraz pszenżyta, na wiosnę można go stosować w 3 optymalnych terminach, tj. w fazie krzewienia, wzrostu źdźbła oraz w fazie liścia flagowego do początku dojrzałości mlecznej. Na rzepaku optymalne terminy to: początek wzrostu pędu głównego oraz zwarty, zielony pąk kwiatowy. Można go jednak stosować również w dalszej części sezonu, od luźnego pąka kwiatowego poprzez kwitnienie, do początku opadania płatków kwiatowych i rozwoju łuszczyn.

Stosowanie biostymulatorów OPTYSIL®

optysil

Optysil to stymulator odporności zawierający krzem

fot. Intermag

OPTYSIL® to stymulator odporności zawierający krzem (Si). Pierwiastek ten wzmacnia ściany komórkowe oraz stymuluje procesy życiowe w roślinie. Nadaje się do stosowania w uprawie wszystkich gatunków roślin. Optysil swoją skuteczność zawdzięcza unikalnej formule duoSIL® aktywnej i biodostępnej formie krzemu. Wśród korzyści jakie możemy otrzymać po zastosowaniu stymulatora należy zauważyć zwiększoną tolerancję na suszę. Krzem obecny w ścianach komórkowych liści decyduje o zmniejszonej transpiracji, dzięki czemu rośliny lepiej znoszą okresowe niedobory wody i niskie temperatury. Większa sztywność tkanki roślinnej oznacza jednocześnie mniejszą podatność roślin na wnikanie patogenów chorobotwórczych oraz uszkodzenia mechaniczne. Lepsze pobieranie fosforu w obecności krzemu zapewnia stymulację rozwoju systemu korzeniowego przy jednoczesnym ograniczeniu pobierania toksycznych metali ciężkich. Optysil wpływa na skuteczniejsze pobieranie NPK i innych składników pokarmowych przez roślinę, zatem finalnie plony są wyższe i lepsze jakościowo.

Oprócz tego, po zastosowaniu stymulatora odnotowano wzrost odporności roślin na stres wywołany suszą, temperaturą i innymi niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi oraz biotycznymi. W badaniach polowych wykazano wyraźnie mniejsze zasiedlenie roślin przez szkodniki. Stwierdzono, że groźne na pszenicy ozimej skrzypionki oraz na rzepaku chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik, występowały mniej licznie, jeśli w uprawach tych dolistnie zastosowano Tytanit. Podobne wyniki uzyskano w przypadku chorób grzybowych (czerń krzyżowych i szara pleśń na rzepaku oraz łamliwość źdźbła, septorioza, fuzariozy na pszenicy). Bezpośrednio przyczyniło się to do zwyżki plonów pszenicy i rzepaku.

Stosowanie biostymulatorów. OPTYSIL® – innowacyjny krzemowy stymulator odporności

Optysil należy stosować dolistnie w formie roztworu wodnego. Zawartość krzemu w przeliczeniu na SiO2 wynosi w tym produkcie 16,5% (200 g/l). Można go stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Optymalna dawka stymulatora we wszystkich uprawach wynosi 0,5 l/ha. W pszenicy optymalne terminy stosowania wiosennego to krzewienie i wzrost źdźbła. Późniejszą aplikację można przeprowadzić w fazie liścia flagowego do początku kłoszenia. W przypadku rzepaku najkorzystniejszym terminem wykonania zabiegu jest zwarty, zielony pąk kwiatowy oraz luźny zielony pąk do początku kwitnienia. W ostateczności można jednak przedłużyć jego stosowanie do początku rozwoju łuszczyn.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *