Nowe techniki siewu roślin strączkowych

Przeprowadzenie siewu roślin strączkowych (bobowatych) ze względu na specyficzny kształt nasion (owalny, nerkowaty, płaski) oraz wielkość i dużą masę 1000 sztuk od dawna sprawiał rolnikom problemy w praktyce polowej.

Dotychczas stosowanie najbardziej typowych siewników zbożowych nie gwarantowało uzyskania dobrej równomierności siewu, co stwarzało niejednakowe warunki do wzrostu i rozwoju roślin. Sposób rozmieszczenia roślin na polu decyduje bowiem w dużym stopniu o warunkach świetlnych i zaopatrzeniu pojedynczej rośliny w wodę i składniki pokarmowe. Zespoły wysiewające montowane w siewnikach zbożowych mogą powodować znaczne uszkodzenia nasion, zmniejszając ich polową zdolność wschodów, a w konsekwencji obniżkę plonu nasion. W Polsce, co najmniej od kilku lat, obserwuje się próby stosowania precyzyjnego siewu punktowego w odniesieniu do gatunków roślin (strączkowych) wysiewanych dotychczas niepunktowo.

przygotuj się do siewu strączkowych

Źródło: AgroFoto.pl, damian8070

Dotychczas w wielu gospodarstwach rolnych brak odpowiednich siewników do precyzyjnego siewu roślin strączkowych uniemożliwiał prowadzenie tego typu plantacji w praktyce polowej. Dopiero stosunkowo od niedawna pojawiły się w naszym kraju siewniki pozwalające na precyzyjny wysiew nasion różnej wielkości i kształtu, w tym także grubonasiennych gatunków roślin strączkowych. Zagadnienie siewu punktowego nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do łubinu białego (ze względu na spłaszczony kształt nasion), bobiku (gatunku posiadającego bardzo duże nasiona) oraz grochu siewnego (jako głównego gatunku użytkowanego konsumpcyjnie i paszowo).

Które ośrodki naukowe w Polsce prowadzą badania dla praktyki rolniczej w tym zakresie?

W ramach realizowanego w kraju programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” problematyką siewu punktowego roślin strączkowych zajmują się m.in. następujące ośrodki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W Polsce, co najmniej od kilku lat, obserwuje się próby stosowania precyzyjnego siewu punktowego w odniesieniu do gatunków roślin (strączkowych) wysiewanych dotychczas niepunktowo.

Jakie główne wnioski wynikają dla rolników z dotychczas przeprowadzonych badań w zakresie możliwości zastosowania siewu punktowego w uprawie łubinu białego, bobiku i grochu siewnego?

1. Warunki pogodowe w okresie wegetacji wszystkich gatunków strączkowych bardzo silnie modyfikowały przebieg kiełkowania nasion, wschodów roślin oraz ich późniejszy wzrost, rozwój i plonowanie. Lata z występowaniem długich okresów suszy wiosenno-letniej znacznie ograniczały uzyskane plony nasion ocenianych gatunków roślin strączkowych.

2. Obsada (liczba) roślin po wschodach na jednostce powierzchni w stosunku do obsady przed zbiorem ulegała często dużej zmianie w okresie wegetacji. Ubytki roślin z łanu w okresie wegetacji były większe, gdy stosowano siew niepunktowy, odległość między roślinami w rzędzie była wówczas mała, co zwiększało wzajemną konkurencję między roślinami o światło, wodę i składniki pokarmowe.

przygotowania do siewu strączkowych

Źródło: AgroFoto.pl, mixpl

3. Sposób siewu wpływał istotnie na kształtowanie cech morfologicznych roślin. Rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych punktowo były niższe oraz wytwarzały większą powierzchnię liściową niż rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych rzędowo (niepunktowo).

4. We wszystkich latach badań prowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach plon nasion strączkowych zależał istotnie od sposobu siewu. W badaniach nad bobikiem prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie we wszystkich latach potwierdzono tę zależność. Świadczy to m.in. o dużym wpływie lokalizacji plantacji na uzyskane plony nasion. Stosując siew punktowy, uzyskano wyższe plony nasion niż w przypadku siewu niepunktowego, przy czym lepsze efekty dotyczące zwyżki plonu nasion uzyskano w odniesieniu do łubinu białego i grochu siewnego niż do bobiku.

Zagadnienie siewu punktowego nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do łubinu białego, bobiku oraz grochu siewnego.

5. Przyrost plonu nasion łubinu białego, grochu siewnego i bobiku na skutek zastosowania siewu punktowego był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady (liczby) strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny.

Jaka jest przyszłość stosowania siewów punktowych przez rolników w uprawie roślin strączkowych?

Częste spotkania przedstawicieli nauki z rolnikami dowodzą jednoznacznie, że zainteresowanie siewami punktowymi strączkowych jest ogromne, a dotychczas największą barierą w ich szerszym upowszechnieniu w praktyce polowej były wysokie ceny siewników dostosowanych do wysiewu dużych i bardzo dużych nasion, jakie ma większość strączkowych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar Tomek pisze:

    super! dzięki