Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa!

Od 10 kwietnia Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych z budżetu państwa na nowych, lepszych warunkach. Kolejne cztery zakłady ubezpieczeń od 15 kwietnia mają w swojej ofercie sprzedaż takich polis ubezpieczeniowych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od początku kwietnia obowiązują nowe zasady ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Obowiązuje nowy sposób wyliczania wysokości dopłat do składek z budżetu. Państwo może dopłacać do 65 procent ich wartości. Wysokość pomocy z budżetu jest także zależna od sumy całego ubezpieczenia.

Ostatnia zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wprowadziła korzystniejsze warunki dostępu do 65 % dopłaty z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia – twierdzi resort rolnictwa podkreślając, że zmiana ta w żaden sposób nie ograniczała producentom rolnym możliwości zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od skutków przymrozków wiosennych.

Już funkcjonują ubezpieczenia z dopłatami z budżetu

chmury nad polem

Ubezpieczenia od skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą dotowane w 65% z środków MRiRW.

Od początku 2006 r. funkcjonują ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych, z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dn. 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn.zm.).

Rolnicy mogą ubezpieczyć uprawy rolne z dotacją do 65 proc. stawki ubezpieczenia albo wybierając pełen pakiet ryzyka albo wybierając opcję ubezpieczenia od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka.

Gdzie można się ubezpieczyć z dopłatami z budżetu?

W grudniu 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał umowy na realizację dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od początku 2017 r. z pięcioma zakładami ubezpieczeń. Są to:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Chodzi o to, by jak najwięcej rolników mogło się ubezpieczyć uprawy i skorzystać z tych dopłat ze skarbu państwa

Jacek Bogucki

Od początku roku do 31 marca br. producenci rolni mieli możliwość zawierania umów ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia na obowiązujących warunkach.

Wiosenną, od 10 kwietnia bieżącego roku sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych na nowych warunkach, korzystniejszych dla producentów rolnych, w szczególności dla właścicieli sadów, rozpoczęło Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 15 kwietnia pozostałe zakłady ubezpieczeń rozpoczęły sprzedaż swoich polis.

Po wyczerpaniu limitu dopłat

W minionym roku producenci rolni, po wyczerpaniu limitu dopłat z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia, mogli zawierać umowy ubezpieczenia na warunkach komercyjnych zarówno z zakładami ubezpieczeń, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał podpisane umowy na 2016 r., jak i wszystkimi pozostałymi zakładami ubezpieczeń oferującymi ubezpieczenie upraw rolnych od skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Są środki na dopłaty

W tym sezonie rząd przekazał 917 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń, czyli ponad 4 razy więcej, niż rok temu.

Wiceminister rolnictwa – Jacek Bogucki

Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Chodzi o to, by jak najwięcej rolników mogło się ubezpieczyć uprawy i skorzystać z tych dopłat ze skarbu państwa mówi Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.W tym celu zwiększono środki niemal 4 i pół krotnie w stosunku do ubiegłego sezonu – dodaje.

Ryzyko duże – małe zainteresowanie?

W 2016 r. umowy ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych od ryzyka przymrozków wiosennych wykupiło 0,35 % producentów owoców, co stanowiło ok 1,6 % wszystkich umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka przymrozków wiosennych zawartych w 2016 r. – wynika z danych MRiRW.

Wczesna wiosna, która w tym roku przyszła w marcu, niesie ryzyko szkód w wyniku przymrozków wiosennych. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana grupa zadaniowa do spraw monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie. 11 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie grupy. Zgodnie z ustaleniami przewodniczący grupy, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, wystąpił do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z prośbą o zbieranie informacji o ewentualnych stratach spowodowanych lokalnymi przymrozkami na terenie kraju. Resort nie otrzymał jeszcze informacji o wystąpieniu takich strat.

Aktualne informacje o dopłatach do ubezpieczeń można uzyskać w tekście: Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą – znamy limit na 2018 rok

Z kolei szczegółowe informacje o ubezpieczeniach upraw rolnych znajdziesz tu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *