Uprawa rzepaku w Polsce

Rzepak to opłacalna i rozwojowa w warunkach Polski uprawa, która wysoko plonuje na dobrych stanowiskach. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w sezonie 2017/2018 powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce zmniejszyła się.

Rzepak należy do najważniejszych roślin uprawianych w Polsce. W Polsce uprawiany jest w formie ozimej, gdyż w ten sposób można uzyskać znacznie większy plon w porównaniu do rzepaku jarego.

Uprawa rzepaku w Polsce

Uprawa rzepaku w Polsce

Decyzja o siewie rzepaku zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych występujących w konkretnym rejonie kraju oraz wymagań poszczególnych odmian rzepaku ozimego. Rzepak najlepiej plonuje na glebach kompleksu pszennego dobrego i bardzo dobrego. Nie powinien być uprawiany na stanowiskach podmokłych, które są okresowo zalewane. Przy wyborze odmiany szczególną uwagę należy zwrócić na jej plenność, zimotrwałość, zawartość tłuszczu w nasionach oraz odporność na wyleganie i negatywne czynniki atmosferyczne.

Powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce

Rzepak ozimy jest opłacalną i rozwojową rośliną uprawianą w warunkach klimatu Polski. Ważnym czynnikiem, który warunkuje wysokie plony rzepaku jest odczyn gleby. Rzepak zaliczany jest do roślin wrażliwych na niski odczyn gleby. Jest on niezwykle wrażliwy na obecność w roztworze glebowym jonów glinu. Wykazuje również duże zapotrzebowanie na wapń. Optymalny odczyn gleby sprzyjający prawidłowemu rozwojowi rzepaku mieści się w przedziale od 6,0 do 7,0. Według danych GUS powierzenia uprawy rzepaku w Polsce w ubiegłym sezonie w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyła się o około 8 proc. i wyniosła ponad 0,8 mln ha. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Struktura uprawy rzepaku w Polsce.

pole rzepaku

Rzepak niezwykle cenną rośliną w płodozmianie

Uprawa rzepaku w Polsce oznacza wiele korzyści dla gospodarstw rolnych. Odgrywa ważną funkcję w płodozmianie rolnym, zwłaszcza wśród roślin zbożowych. Przykładowo pszenica uprawiana po rzepaku osiąga przeciętnie o 10% większy plon w porównaniu do pszenicy uprawianej po innych zbożowych. Również koszty związane z uprawą pszenicy po rzepaku są niższe. Związane jest to z możliwością zredukowania kosztów związanych z odchwaszczaniem. Istnieje również możliwość ograniczenia wydatków związanych ze stosowaniem fungicydów. Dodatkowo zmniejszeniu ulegają także dawki związane z nawożeniem azotem.

Rzepak w płodozmianie – poprawa zdrowotności roślin następczych

Dzięki uprawie rzepaku jako przerywnika w płodozmianie zbożowym w znacznym stopniu zmniejsza się ryzyko rozwoju chorób podstawy źdźbła, sporyszu oraz chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium. Uprawa rzepaku ogranicza straty powodowane przez szkodniki glebowe oraz szkodniki żerujące na resztkach pożniwnych. Rozdrobniony oraz równomiernie rozprowadzony na polu rzepak ozimy w formie mulczu jeszcze przed zasiewem zbóż ozimych zapewnia glebie cenną ochronę przed możliwością utraty wilgoci późnym latem. Ponadto znajdujący się na polu rzepak ozimy sprzyja różnorodności fauny i flory na obszarach rolniczych.

Uprawa rzepaku – ograniczony wzrost i rozwój chwastów

Odpowiedni płodozmian roślin uprawnych zapewnia znacznie lepszą kontrolę chwastów.

Uprawa roślin w monokulturze sprzyja rozwojowi niepożądanych roślin, ponieważ cykl rozwojowy chwastów najczęściej zbiega się z cyklem rozwojowym rośliny uprawnej, która należy do tej samej rodziny. Rzepak w płodozmianie rolniczym hamuje rozwój chwastów. Konkurencyjny charakter uprawy rzepaku ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku chwastów, które kiełkują wiosną. Dodatkowo dzięki odmiennej w porównaniu do roślin zbożowych fizjologii w przypadku uprawy rzepaku możliwe jest zastosowanie innych środków chwastobójczych niż ma to miejsce w przypadku zbóż.

łuszczyny rzepaku

Zalety uprawy rzepaku w Polsce

Harmonogram uprawy rzepaku idealnie zbiega się z innymi uprawami, które stosowane są w ramach płodozmianu. Termin siewu rzepaku ozimego jako rośliny stosowanej w płodozmianie przypada wcześniej niż termin siewu zbóż ozimych. Zbiór rzepaku możliwy jest zarówno przed, jak również po roślinach zbożowych. Ze względu na termin zbioru możliwe jest również właściwe doprawienie gleby.

Uprawa rzepaku w Polsce ma jeszcze jedną ważną zaletę. Podczas jego uprawy możliwe jest korzystanie z tych samych maszyn, które wykorzystywane są do wykonywania siewu, nawożenia, oprysków oraz zbiorów. Dzięki temu rolnik nie naraża się na dodatkowe koszty związane ze zmianą technologii uprawy.  Uwzględnienie rzepaku w płodozmianie zbożowym to spore oszczędności finansowe, które wynikają ze stosowania herbicydów oraz fungicydów. Ponadto dobrze rozbudowany system korzeniowy rzepaku uruchamia składniki odżywcze znajdujące się w głębszych warstwach podłoża.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.7 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *