Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca

Waloryzacja polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowe przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla świadczenia.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2016 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 882,56 zł, przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

Od 1 marca kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 0,24% – informuje Alicja Lejk-Kępka, dyrektor Biura Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od 1 marca 2016 r. o 0,24% i wynosi 882,56 zł miesięcznie (brutto). W związku z tym, od 1 marca 2016 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 882,56 zł.

Od 1 marca kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 0,24%.

Alicja Lejk-Kępka, dyrektor Biura Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego wynikającego z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.), wynoszącego 100,24%.

W konsekwencji od dnia 1 marca 2016 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 29 lutego 2016 r.

Od dnia 1 marca 2016 r. wysokość renty socjalnej wynosi 741,35 zł. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2016 r. nie może przekroczyć kwoty 1765,12 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88,26 zł).

Od 1 marca 2016 r. wzrastają także kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent.

Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2016 r. wzrastają także kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

  • dodatek pielęgnacyjny – 208,67 zł,
  • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 313,01 zł,
  • dodatek kombatancki – 208,67 zł,
  • dodatek za tajne nauczanie – 208,67 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 31,30 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 392,20 zł.

Także od 1 marca wzrasta do kwoty 208,67 zł wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Od 1 marca 2016 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 166,05 zł miesięcznie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2016 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2016 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności – dodaje Alicja Lejk-Kępka z KRUS.

Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

A co się nie zmienia? Kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4 tys. zł. Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Aby lepiej zrozumieć waloryzację, KRUS podaje także przykładowe wyliczenia:

Przykład I

Emeryt, były rolnik w wieku 80 lat, pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. 922,67 zł (tj. 844,45 zł x 1,05 = 886,67 zł  + 36 zł = 922,67 zł). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 791,67 zł oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208,17 zł.

Od 1 marca 2016 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 926,69 zł (tj. emerytura podstawowa 882,56 zł x 1,05), natomiast dodatek pielęgnacyjny – do kwoty 208,67 zł. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 794,69 zł oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208,67 zł.

Przykład II

waloryzacja

Od 1 marca 2016 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 166,05 zł miesięcznie.

Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 60,90 i 85,00. Od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. renta wynosiła 1284,57 zł. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1083,57 zł.

Od 1 marca 2016 r. renta wzrośnie do kwoty 1288,54 zł (tj. emerytura podstawowa 882,56 zł x 0,61 + 882,56 zł x 0,85). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1086,54 zł.

Kontrola fitosanitarna ziemniaków – jakie są ułatwienia?

Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa i wiceminister rolnictwa mówią o mniej restrykcyjnych przepisach fitosanitarnych dla eksport

13 marca 2018

e-wnioski – jakie konsekwencje czekają rolników, jeśli źle je wypełnią?

Czy e-wnioski można poprawiać po ich złożeniu? Czy wprowadzone błędne dane będzie poprawiał rolnik i ARiMR, a na ile skoryguje to system informatyczny?

12 marca 2018

Jakie są zmiany w dopłatach bezpośrednich 2018?

Czy zmieniły się kwoty dopłat, limity powierzchniowe, liczby zwierząt? Czy uległy zmianie rodzaje płatności?

13 marca 2018

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij