Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2016 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 882,56 zł, przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

Od 1 marca kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 0,24% – informuje Alicja Lejk-Kępka, dyrektor Biura Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od 1 marca 2016 r. o 0,24% i wynosi 882,56 zł miesięcznie (brutto). W związku z tym, od 1 marca 2016 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 882,56 zł.

Od 1 marca kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 0,24%.

Alicja Lejk-Kępka, dyrektor Biura Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego wynikającego z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.), wynoszącego 100,24%.

W konsekwencji od dnia 1 marca 2016 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 29 lutego 2016 r.

Od dnia 1 marca 2016 r. wysokość renty socjalnej wynosi 741,35 zł. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2016 r. nie może przekroczyć kwoty 1765,12 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88,26 zł).

Od 1 marca 2016 r. wzrastają także kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent.

Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2016 r. wzrastają także kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

  • dodatek pielęgnacyjny – 208,67 zł,
  • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 313,01 zł,
  • dodatek kombatancki – 208,67 zł,
  • dodatek za tajne nauczanie – 208,67 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 31,30 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 392,20 zł.

Także od 1 marca wzrasta do kwoty 208,67 zł wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Od 1 marca 2016 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 166,05 zł miesięcznie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2016 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2016 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności – dodaje Alicja Lejk-Kępka z KRUS.

Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

A co się nie zmienia? Kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4 tys. zł. Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Aby lepiej zrozumieć waloryzację, KRUS podaje także przykładowe wyliczenia:

Przykład I

Emeryt, były rolnik w wieku 80 lat, pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. 922,67 zł (tj. 844,45 zł x 1,05 = 886,67 zł  + 36 zł = 922,67 zł). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 791,67 zł oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208,17 zł.

Od 1 marca 2016 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 926,69 zł (tj. emerytura podstawowa 882,56 zł x 1,05), natomiast dodatek pielęgnacyjny – do kwoty 208,67 zł. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 794,69 zł oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208,67 zł.

Przykład II

waloryzacja

Od 1 marca 2016 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 166,05 zł miesięcznie.

Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 60,90 i 85,00. Od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. renta wynosiła 1284,57 zł. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1083,57 zł.

Od 1 marca 2016 r. renta wzrośnie do kwoty 1288,54 zł (tj. emerytura podstawowa 882,56 zł x 0,61 + 882,56 zł x 0,85). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1086,54 zł.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *