Współpraca polsko-kazachska. Już nie tylko jabłka!

Dziś kończy swój pobyt w Polsce prezydent Republiki Kazachstanu. Czy współpraca polsko-kazachska może być ważna dla polskich rolników?

Dziś kończy swój pobyt w Polsce prezydent Republiki Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. Czy współpraca polsko-kazachska może być ważna dla polskich rolników?

W obecności prezydentów obu państw zostało podpisane porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Dokument ten ze strony kazachskiej podpisał wicepremier, minister rolnictwa Askar Myrzahmetov, a ze strony polskiej minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Podpisane porozumienie nada impuls do zdynamizowania naszej współpracy, zarówno biznesowej, jak i eksperckiej.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Zawarcie porozumienia było inicjatywą strony kazachstańskiej. Dotyczy ono współpracy m.in. w kwestiach uprawy roślin i hodowli zwierząt, badania odmian, kwarantanny i ochrony roślin, a także spraw weterynaryjnych, nauki i techniki rolniczej, mechanizacji rolnictwa oraz kontaktów handlowych.

Podpisane porozumienie nada impuls do zdynamizowania naszej współpracy, zarówno biznesowej, jak i eksperckiej – powiedział minister Jurgiel i dodał, że dokument otworzy nowy rozdział w dwustronnych relacjach.

Podczas spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z wicepremierem, ministrem rolnictwa Republiki Kazachstanu Askarem Myrzachmietowem podpisane zostało memorandum ws. współpracy między Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rzeczypospolitej Polskiej, a Komitetem Państwowej Inspekcji ds. Kompleksu Agro–Przemysłowego Republiki Kazachstanu – informuje biuro prasowe ministerstwa. – Dokument podpisali: ze strony polskiej główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski, a ze strony kazachskiej przewodniczący Komitetu Państwowej Inspekcji w Sektorze Rolno-Przemysłowym Ministerstwa Rolnictwa Republiki Kazachstanu Boran Rachimbiekow.

Memorandum dotyczy współpracy międzynarodowej w zakresie kwarantanny i ochrony roślin oraz zwalczania organizmów kwarantannowych szkodliwych dla roślin i produktów pochodzenia roślinnego, jak również kontroli i zapobiegania ich introdukcji i rozprzestrzeniania na terytoriach swoich państw.

współpraca

Minister podkreślił, że z zadowoleniem przyjął informację o możliwości wwozu z Polski na terytorium Kazachstanu bydła hodowlanego i użytkowego.

Jestem przekonany, że memorandum przyczyni się do pogłębienia współpracy dwustronnej między inspekcjami – powiedział minister Jurgiel. Polska zainteresowana jest rozwojem wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi miedzy naszymi krajami.

Polska zainteresowana jest rozwojem wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi miedzy naszymi krajami.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

W związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, Krzysztof Jurgiel prosił o uznanie przez Kazachstan regionalizacji terytorium Polski, a także o pilne zaakceptowanie wzorów świadectw weterynaryjnych dla pasz pochodzenia roślinnego i pasz oraz dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego.

Minister podkreślił, że z zadowoleniem przyjął informację o możliwości wywozu z Polski na terytorium Kazachstanu bydła hodowlanego i użytkowego.

Jak informuje biuro prasowe ministerstwa rolnictwa, Polska ma dodatni bilans wymiany handlowej towarami rolno- spożywczymi z Kazachstanem. W 2015 r. wyniósł on ok. 33,2 mln euro. Najważniejszą pozycją polskiego eksportu były świeże jabłka (19,9 mln euro), cukier, mięso wołowe mrożone, a także mleko i jego przetwory. W przyszłym roku Kazachstan będzie gospodarzem Wystawy EXPO 2017, która odbędzie się w Astanie.

Dodatkowy zarobek bez utraty KRUS!

Od niedawna obowiązują nowe przepisy. Rolnicy mogą sobie dzięki nim dorobić nie tylko więcej, ale i nie tracąc ubezpieczenia w KRUS!

12 stycznia 2017

Fabryka maszyn New Holland w Płocku: przyjdź na Dni Otwarte!

Chciałabyś zwiedzić jedyną w Polsce fabrykę kombajnów, hederów oraz pras New Holland w Płocku? Masz na to okazję! Sprawdź kiedy!

11 stycznia 2017

Wycinka drzew na własnej posesji od 2017 będzie łatwiejsza!

Od nowego roku łatwiej jest wyciąć drzewo na własnej posesji! Co dokładnie zmieniło się w przepisach?

10 stycznia 2017