Ziemia Skarbu Państwa: czy zakaz sprzedaży zostanie przedłużony?

Download PDF

W ciągu najbliższych 5 lat nie należy spodziewać się ożywienia sprzedaży nieruchomości rolnych należących do zasobów Skarbu Państwa. Jak w tym wypadku działa prawo pierwokupu? Czy można się spodziewać reprywatyzacji państwowego majątku ziemskiego? Dla agrofaktu wypowiadają się eksperci i przedstawiciele Sejmowej Komisji Rolnictwa.

W I półroczu 2016 r. ziemia Skarbu Państwa nie cieszyła się popularnością wśród osób inwestujących w grunty. W tym okresie zawarto niespełna 2,3 tys. aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP). Dotyczyły one transakcji, których procedury rozpoczęto przed wstrzymaniem sprzedaży, bądź małych obszarowo działek: do 2 ha. W 2015 r. takich umów było blisko 13,6 tys. – wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

dr-karwat-wozniak_ierogz / ziemia skarbu państwa

Dr Bożena Karwat-Woźniak, IERiGŻ.

– W najbliższych 5 latach nie należy spodziewać się ożywienia sprzedaży nieruchomości rolnych należących do zasobów Skarbu Państwa. Wręcz przeciwnie. Jest to wynikiem wstrzymania sprzedaży ziemi skarbowej w odniesieniu do nieruchomości o obszarze powyżej 2 ha – prognozuje dr Bożena Karwat-Woźniak z Zakładu Polityki Społecznej i Regionalnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Rzadkie działanie prawa pierwokupu

W I półroczu 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) złożyła 11 oświadczeń woli o skorzystaniu z prawa pierwokupu obejmujących blisko 316 ha gruntów na kwotę prawie 11 mln zł. Wszystkie wspomniane oświadczenia dotyczyły spraw proceduralnych w oparciu o przepisy Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (w skrócie opisywanej często jako UKUR) sprzed nowelizacji – wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Od początku obowiązywania znowelizowanej ustawy UKUR, tj. od 30 kwietnia 2016 r., do końca września 2016 r. do jednostek terenowych ANR wpłynęły 3526 wnioski dotyczące wyrażenia przez prezesa ANR zgody na przeniesienie własności rolnych. W tym czasie wydano 1544 decyzje administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości rolnych na rynku prywatnym o łącznej powierzchni 3752 ha. Wydano:

  • 1390 decyzji wyrażających zgodę na przeniesienie własności 3395 ha ziemi,
  • 137 decyzji o umorzeniu postępowania dotyczących 338 ha gruntów
  • oraz 15 decyzji negatywnych w odniesieniu 19 ha.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o