Ceny nawozów na krajowym rynku. Jakie są prognozy? Sprawdź!

Od początku bieżącego roku obserwowany jest wyraźny wzrost cen nawozów mineralnych na krajowym rynku. W ciągu 6 pierwszych ceny detaliczne nawozów wzrosły średnio o ponad 13 %. W przypadku nawozów azotowych podwyżki wyniosły z kolei przeciętnie prawie 20 %. Tak szybkie tempo wzrostu cen nawozów w Polsce nie było obserwowane od ponad 10 lat.

Ceny nawozów na krajowym rynku – wyraźny wzrost w handlu światowym

Zmiany cen nawozów mineralnych w Polsce podążają za tendencjami rynku światowego. Jest to związane nie tylko z wysokim poziomem importu i eksportu, ale też z uzależnieniem rodzimej produkcji od importowanych surowców wykorzystywanych do wytwarzania nawozów – gazu ziemnego, fosforytów i chlorku potasu.

W I półroczu 2020 r. ceny nawozów w handlu światowym znajdowały się jeszcze w tendencji spadkowej zapoczątkowanej pod koniec 2018 r. Na początku II półrocza nastąpiło jednak odwrócenie tendencji spadkowej i przekształcenie jej w trend wzrostowy, który jest obserwowany również w bieżącym roku. Od początku roku do czerwca 2021 r. indeks cen nawozów Banku Światowego zwiększył się o 51,8 %. Oznacza to wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu cen zapoczątkowanego w II półroczu 2020 r.

W czerwcu indeks cen nawozów Banku Światowego wyniósł 119,8 punktów i był najwyższy od maja 2013 r. Dla porównania rok wcześniej, tj. w czerwcu 2020 r. wynosił on 66,8 punktów. W ciągu 12 miesięcy zwiększył się zatem o 79,3 %. Fosforan amonu i superfosfat potrójny podrożały w tym czasie już ponad 2-krotnie, a mocznik o 94,7 %. Ceny chlorku potasu pozostały natomiast stabilne.

Rosnące ceny żywności stymulują popyt na nawozy w skali globalnej

Trwający od początku II połowy 2020 r. wzrost cen nawozów w handlu światowym, w tym głównie mocznika i fosforanu amonu, niewątpliwie można wiązać z rosnącymi cenami żywności na światowych rynkach, co wpłynęło na zwiększone zapotrzebowanie na nawozy w skali globalnej.

Podobna sytuacja była obserwowana w roku gospodarczym 2007/2008 oraz 2010/2011 r. Wyraźny wzrost popytu na nawozy mineralne w II połowie 2020 r. oraz w pierwszych miesiącach br. odnotowano głównie w Indiach i w Brazylii, które są największymi światowymi importerami mocznika i fosforanu amonu. Z kolei wzrost globalnej podaży nawozów w 2020 r. był niewystarczający na skutek m.in. mniejszego eksportu realizowanego przez producentów z Chin.

Droższe surowce: gaz ziemny, ropa czy fosforyty oznaczają wyższe ceny nawozów

Rosnące ceny nawozów wynikają ponadto z wyższych cen surowców do produkcji nawozów mineralnych: gazu ziemnego i fosforytów oraz drożejącej ropy naftowej, co przekłada się na wyższe koszty transportu. Indeks cen surowców energetycznych Banku Światowego wzrósł w ciągu 6 miesięcy 2021 r. o 48,0 %, w tym gazu ziemnego o 47,7 %. Z kolei w ciągu 12 miesięcy surowce energetyczne podrożały o 92,6 %, w tym gazu ziemny o 177,6 %. Dla porównania ceny żywności wg FAO wzrosły w czerwcu średnio o prawie 34 % r/r.

Ceny nawozów na rynku krajowym – jakie są tendencje?

W 2020 r. na krajowym rynku nawozów mineralnych przeważały comiesięczne obniżki cen, mimo że ceny światowe od połowy roku zaczęły rosnąć. W następstwie obserwowanego spadku cen krajowych, nawozy mineralne w grudniu 2020 r. były przeciętnie o 3,5 % niższe niż rok wcześniej. Od początku 2021 r. ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku zaczęły jednak zauważalnie rosnąć. Od początku roku do czerwca nawozy podrożały średnio o 13,1 %.

Ceny nawozow na krajowym rynku

Rysunek 1. Ceny detaliczne wybranych nawozów mineralnych (zł/dt)

fot. Arkadiusz Zalewski

Tak szybkie tempo wzrostu cen (w ciągu 6 miesięcy) nie było obserwowane od maja 2011 r., czyli od ponad 10 lat. Najbardziej od początku roku wzrosły ceny nawozów azotowych – przeciętnie o 19,5 %. W największym stopniu podrożał mocznik w opakowaniach big-bag – o 27,5 %. Ceny superfosfatów zwiększyły się średnio o 6,8 %, nawozów wieloskładnikowych o 13,4 %, w tym fosforanu amonu o 19,5 %. Nieznacznie, o 0,6 %, potaniała natomiast sól potasowa. Należy jednocześnie  podkreślić, że w II kwartale br. tempo wzrostu cen było trochę niższe niż w I kwartale br.

Czytaj również: Jakie ceny nawozów w tym sezonie? Nieoczekiwany wzrost kosztów

Rosnące ceny światowe głównym powodem podwyżek cen na rynku krajowym

Rosnące ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku w br. są następstwem przede wszystkim z wyraźnego wzrostu cen w handlu światowym, na które dodatkowo nałożył się sezonowy wzrost popytu. Warto bowiem podkreślić, że sezonowość popytu na nawozy ma istotny wpływ na sezonowe zmiany cen obserwowane w ciągu roku. Zazwyczaj od początku roku do maja ceny nawozów wykazują sezonowy wzrost, natomiast od czerwca, gdy popyt na nawozy słabnie, obserwowane są najczęściej spadki cen. Niemniej jednak największy wpływ na zmiany cen na krajowym rynku mają ceny światowe, a te od początku II półrocza 2020 r. znajdują się w trendzie wzrostowym. Co więcej, tempo wzrostu cen w handlu światowym w ostatnich miesiącach jest coraz szybsze.

Mocznik tylko z inhibitorem lub otoczką biodegradowalną

Wyraźny wzrost cen mocznika na krajowym rynku w I półroczu br. związany był ponadto z mniejszą jego dostępnością, gdyż wielu producentów rolnych kupowało go na zapas. Od 1 sierpnia 2021 r. nie można stosować mocznika w jego tradycyjnej granulowanej formie, a jedynie droższy mocznik zawierający inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowalną.

Ceny nawozów na krajowym rynku – jakie są prognozy?

Ocenia się, że odnotowane w II kwartale br. nieznaczne spowolnienie dynamiki cen na krajowym rynku nawozowym może być zwiastunem wypłaszczania trendu wzrostowego w II półroczu, czemu będzie sprzyjał sezonowy spadek popytu. Z drugiej jednak strony pod wpływem wzrostu cen surowców, ale też drożejących nawozów w handlu światowym, ceny nawozów na krajowym rynku w II połowie 2021 r. prawdopodobnie nadal pozostaną w trendzie wzrostowym.

Przypuszcza się, że w grudniu 2021 r. nawozy mineralne w Polsce mogą być średnio o około 18-20 % droższe w porównaniu z grudniem 2020 r., przy czym podwyżki cen nawozów azotowych mogą przekroczyć 30 %.

Tabela 1. Ceny detaliczne nawozów mineralnych w Polsce

Rodzaj nawozu Jedn.

miary

Ceny
(zł)
Ceny (zł/dt) Dynamika cen (%)
VI
2021
VI 2021
XII 2020
VI 2021

VI 2020

I-VI 2021

I-VI 2020

Saletrzak 28%N 25 kg 31,28 125,12 112,8 108,2 102,4
Saletrzak 28%N 500 kg 592,63 118,53 119,5 111,0 103,3
Saletra amonowa 34%N 25 kg 35,27 141,08 115,4 110,4 104,3
Saletra amonowa 34%N 500 kg 664,70 132,94 119,8 110,7 103,1
Mocznik 46%N 25 kg 46,98 187,92 121,8 120,3 110,8
Mocznik 46%N 500 kg 897,37 179,47 127,5 123,4 111,5
Superfosfat granulowany 20%P2O5 25 kg 25,21 100,84 106,8 105,0 103,0
Superfosfat potrójny 40%P2O5 25 kg 42,68 170,72 106,8 106,3 103,1
Fosforan amonu 18%N,

46% P2O5

25 kg 58,68

234,72

119,5 116,7 107,8
Sól potasowa 60%K2O 25 kg 40,37 161,48 99,4 96,2 95,8
Polifoska 8% N,

24% P2O5,

24% K2O

25 kg 48,88 195,52 107,3 107,1 103,2
Średnia ważona dynamika cen 113,1 109,7 103,9

 

 

Źródło: Dane GUS i obliczenia własne.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 14

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar KATERYNA pisze:

    Ceny nawozów rosną, a rolnicy nie mogą sprzedać warzyw…Gospodarka niedługo padnie…