mgr inż. Arkadiusz Zalewski

mgr inż. Arkadiusz Zalewski

Arkadiusz Zalewski. Ekspert rynku środków produkcji dla rolnictwa. Wieloletni pracownik Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB. W swoich pracach badawczych podejmuje często tematykę uwarunkowań popytowych i podażowych na rynku nawozów mineralnych i maszyn rolniczych. Jest redaktorem naukowym raportu "Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy", który ukazuje się w ramach Analiz Rynkowych od 1992 r.