Coraz mniej macior w Unii Europejskiej

Eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w listopadowym raporcie „Rynek Rolny” przewidują, że w grudniu ceny trzody będą wyższe niż rok wcześniej o 3–6%. Cena skupu trzody może wynieść 4,30–4,40 zł/kg. Wpływ ma na to chociażby spadek pogłowia macior prośnych.

W 2016 r., zwłaszcza w drugiej połowie, ceny trzody będą prawdopodobnie wyższe niż w 2015 r. Trzeba się bowiem liczyć ze spadkiem produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej. Co prawda w krótkookresowej prognozie Komisja zakłada jej wzrost o ok. 0,5%, czyli o 115 tys. ton. Wydaje się jednak, że ze względu na wyniki spisów pogłowia trzody, w najbliższym czasie może on zostać skorygowany.

Spadek pogłowia macior

W wielu krajach Unii Europejskiej doszło bowiem do zmniejszenia pogłowia macior prośnych, co zawsze świadczy o malejącym zainteresowaniu chowem trzody, a w konsekwencji o spadku produkcji wieprzowiny. Na przykład w Wielkiej Brytanii ogólne pogłowie świń zmniejszyło się w skali roku o 3%, w tym pogłowie macior prośnych o 5%. W Niemczech ogólne pogłowie trzody utrzymało się na poziomie sprzed roku, ale pogłowie macior prośnych było mniejsze o 7,7%. W obu przypadkach spadek pogłowia macior prośnych był na tyle duży, że odbudowa pogłowia w krótkim czasie staje się praktycznie niemożliwa. Niewielki wzrost produkcji może więc dotyczyć jedynie I półrocza 2016 r., ale już w drugim w wielu krajach Unii Europejskiej może wystąpić jej spadek.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Zasady oceny poubojowej i sprzedaży tuczników. Część II

Jak odbywa się klasyfikacja tusz wieprzowych i szacowanie wydajności poubojowej? Dowiedz się z artykuły eksperta.

13 czerwca 2019

Wirus ASF to już epidemia?

Stosujemy zasady bioasekuracji, ale czy to pomoże? - martwią się hodowcy.

17 czerwca 2019

Czy Białoruś zniesie ograniczenia związane z ASF na terenie Polski? [AKTUALNOŚCI]

M.in. tym rozmawiali przedstawiciele resortów rolnictwa Polski i Białorusi podczas XXII Polsko-Białoruskiego Forum „Dobrosąsiedztwo”.

11 czerwca 2019