Dodatkowy zarobek bez utraty KRUS!

Download PDF

Od niedawna obowiązują nowe przepisy. Dzięki nim rolnicy mają szansę na wyższy dodatkowy zarobek bez utraty ubezpieczenia w KRUS!

Na ten temat z Rafałem Romanowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla Agrofaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Ewa Ploplis: Ile od nowego roku może maksymalnie wynosić dodatkowy zarobek rolnika, tak, by rolnik nie stracił ubezpieczenia społecznego?

podsek-st-rafal-romanowski-min-rol - dodatkowy zarobek

Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Od 30 grudnia 2016 r. kwota, warunkująca możliwość podlegania nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników, w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, bądź pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem, uległa podwyższeniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2017 r. jest to kwota 2000 zł brutto.

Czy ograniczenie wielkości zarobków jest jedynym warunkiem utrzymania ubezpieczenia? Jakiego typu dodatkowe prace mogą podejmować rolnicy, czy każdą, której wynagrodzenie nie przekracza 2 tys. zł brutto?

Dotyczy to wykonywania zadań w ramach umów agencyjnych lub zlecenie, bez określania czego one dotyczą, jak również zasiadania w radach nadzorczych m.in. w spółdzielniach.

Wprowadzona zmiana wychodzi naprzeciw licznym postulatom zgłaszanym przez samych rolników, jak i organizacje związane z rolnictwem.

Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW

Jakie zmiany wprowadziły nowe przepisy? Ile mogli zarabiać rolnicy przed wejściem w życie tego przepisu?

Przed zmianą przepisu, rolnik lub domownik mógł kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, mimo objęcia go ubezpieczeniem w systemie powszechnym z tytułu umów agencyjnych lub zlecenie albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem, o ile przychód z tego tytułu nie przekraczał 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym. Po spełnieniu tych warunków rolnik lub domownik podlegał podwójnemu ubezpieczeniu, obowiązkowemu w ZUS i dobrowolnemu w KRUS.

Czemu ma służyć nowe rozwiązanie prawne?

Celem jest umożliwienie rolnikom zachowania ciągłości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, co jest wymagane chociażby w związku z nabyciem prawa do świadczeń krótkoterminowych z tego ubezpieczenia, jak również prawa do emerytury rolniczej, gdzie jest wymagane co najmniej 25 lat podlegania temu ubezpieczeniu. Wprowadzona zmiana wychodzi naprzeciw licznym postulatom zgłaszanym przez samych rolników, jak i organizacje związane z rolnictwem.

rolnik może sobie dorobić / dodatkowy zarobek dla rolnika

O ile wzrośnie kwota dodatkowego zarobku dla rolnika (bez utraty ubezpieczenia w KRUS)?

W sytuacji dużego rozdrobnienia polskiego rolnictwa, nowe rozwiązanie prawne jest szczególnie ważne…

…ponieważ umożliwia rolnikowi zwiększenie swoich dodatkowych dochodów do kwoty minimalnego wynagrodzenia, bez utraty ubezpieczenia w KRUS, co jest bardzo istotne.

Ilu rolników może skorzystać z nowych możliwości dodatkowego zarobkowania?

Zgodnie z wyliczeniami KRUS, poprzez zaproponowaną zmianę oszacowano wzrost liczby osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników na ok. 2353, co stanowi 0,17% liczby osób objętych tym ubezpieczeniem wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.

Gdzie rolnicy, zainteresowani podjęciem dodatkowej pracy, znajdą przepisy prawne normujące te kwestie?

Zmiany ujęte zostały w art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w Dzienniku Ustaw z dnia 16 grudnia 2016 roku, poz. 2043. Odpowiednie informacje znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Więcej w artykule: Rolnik może już więcej dorobić bez utraty ubezpieczenia!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o