Dzięki Platformie żywnościowej sprzedasz produkty rolno-spożywcze przez internet

Download PDF

Handel żywnością będzie łatwiejszy. Powstanie elektroniczna platforma sprzedażowa, dzięki której rolnicy będą mogli sprzedawać swoje towary przez internet. O tym, kiedy platforma ruszy i jak będzie działać, w rozmowie z wiceministrem Jackiem Boguckim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Resort rolnictwa planuje utworzyć w Polsce elektroniczną platformę sprzedażową o nazwie „Platforma żywnościowa”. Dzięki niej handel żywnością ma być łatwiejszy dla rolników. Wywiad z wiceministrem Jackiem Boguckim.

W jaki konkretny sposób „Platforma żywnościowa” ma poprawić handel żywnością?

Uczestnictwo w platformie będzie płatne. J Bogucki, wiceminister MRiRW

Uruchomienie elektronicznej platformy sprzedażowej pn. „Platforma żywnościowa” umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Ograniczy koszty transakcyjne i ryzyko handlowe, a także ograniczy ryzyko cenowe, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty.

Jakie wymierne korzyści uzyskają rolnicy dzięki funkcjonowaniu takiej „Platformy żywnościowej”?

Podstawowym założeniem „Platformy żywnościowej” jest zwiększenie konkurencyjności podmiotów sektora rolno-spożywczego, w tym producentów rolnych. Platforma poprawi handel żywnością poprzez poprawę dochodowości rolników, a także bardziej sprawiedliwy i przejrzysty podział wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności oparty na zasadzie partnerstwa.

Czy każdy rolnik będzie mógł sprzedawać i nabywać towary za  pośrednictwem platformy?

sprzedaż żywności przez internet

Platforma sprzedażowa umożliwi łatwiejszy handel żywnością

fot. pixabay

Każdy rolnik będzie mógł być członkiem takiej platformy. Dokonując sprzedaży swojego towaru za pośrednictwem krajowej „Platformy żywnościowej” rolnik uzyska gwarancję zapłaty oraz bezpiecznej i pewnej transakcji.

Będzie to możliwe dzięki funkcjonowaniu:

  • Izby Rozliczeniowej – instytucja sprawująca nadzór nad prawidłowym oraz terminowym rozliczeniem fizycznym i finansowym transakcji zawartych na Platformie żywnościowej,
  • Jednostki Kontrolnej – podmiot dokonujący kontroli autoryzacyjnej magazynów i działających przy nich laboratoriów oceny jakości towarów,
  • Akredytowanego Laboratorium – podmiot oceniający jakość towarów w przypadku sporów,
  • Autoryzowanych magazynów – podmioty oceniające jakość przechowywanych towarów, przechowujące towar i pełniące nadzór nad przyjęciem i wydaniem towarów.

Proszę wyjaśnić rolnikom, jak będzie działać taka platforma ułatwiająca handel żywnością?

Uruchomienie Platformy żywnościowej dla rynku spotowego jest planowane na drugą połowę 2019 r. J, Bogucki, wiceminister MRiRW

Platforma żywnościowa umożliwi kojarzenie ofert kupna-sprzedaży. Założeniem jest stworzenie systemu bezpiecznych transakcji handlowych. Na platformie dokonywany będzie obrót towarami rolno-spożywczymi w formie sesji handlowych lub aukcji.

Każdy będzie mógł dokonywać transakcji kupna-sprzedaży ściśle określonego i zdefiniowanego towaru, pod warunkiem, że spełni wymagania zawarte w regulaminie Platformy żywnościowej.

Czy uczestnictwo w platformie będzie płatne?

Tak. Projekt został zaplanowany, jako nowoczesne, trwałe i stabilne, samofinansujące się przedsięwzięcie gospodarczo-biznesowe z wieloletnią perspektywą rozwoju. Platforma żywnościowa będzie finansowana z opłat od uczestników rynku.

Od kiedy „Platforma żywnościowa” zacznie działać? Kiedy rolnicy będą mogli korzystać z pilotażowego programu ułatwiającego handel żywnością?

Zgodnie z harmonogramem prac zawartych we wniosku, uruchomienie pilotażu elektronicznej platformy żywnościowej dla rynku spotowego jest planowane na drugą połowę 2019 r.

powstanie Platforma żywnościowa

Wiceminister Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

fot. Ewa Ploplis

Projekt strategiczny „Platforma żywnościowa” znalazł się na liście rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków, rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Dofinansowanie jest realizowane w ramach I Konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – program GOSPOSTRATEG.

Obecnie konsorcjum, które przedłożyło projekt do dofinansowania, przygotowuje się do podpisania umowy z NCBiR na realizację projektu „Platforma żywnościowa”.

W skład konsorcjum wchodzą: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Uruchomienie „Platformy żywnościowej” umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych J. Bogucki, wiceminister MRiRW

Mają być wypracowane m. in. wymogi stawiane instytucjom organizującym obrót, zasady obrotu towarami, wzory dokumentów itp. Czy już coś wiadomo nt. tych wymogów?

Na pierwszym etapie realizacji projektu, który ma wspomóc handel żywnością, wykonane zostaną analizy w zakresie możliwości wykorzystania potencjału rynku towarów rolno-spożywczych dla kontraktów typu SPOT oraz terminowych.

W dalszej fazie projektu przewidziano:

Handel żywnością będzie łatwiejszy

Uruchomienie „Platformy żywnościowej” ograniczy: koszty transakcyjne, ryzyko handlowe, ryzyko cenowe, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty.

fot. pixabay

  • studium wykonalności, w ramach którego przeanalizowane zostaną uwarunkowania rynkowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne i instytucjonalne korzystania przez uczestników rynku z kontraktów typu SPOT oraz terminowych:
  • opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów dla uczestników Platformy żywnościowej;
  • przygotowanie projektów regulacji prawnych;
  • zorganizowanie konferencji/spotkań/szkoleń propagujących wypracowane rozwiązania wśród uczestników rynku;
  • realizację pilotażu transakcji z natychmiastową dostawą w odniesieniu do wybranego produktu;
  • dodanie komplementarnego rynku terminowego.

W ramach postępu prac nad realizacją tego projektu zostaną wypracowane m. in. wymogi stawiane instytucjom organizującym obrót na platformie. Zostaną także określone zasady uczestnictwa oraz obrotu towarami rolno-spożywczymi, a także opracowane zostaną procedury i wzory dokumentów.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o