Pakiet mleczny: kiedy będzie sprawozdanie?

Zgodnie z zapowiedzią wiceprzewodniczącego Jyrkiego Katainena i komisarza Phila Hogana z września, w 2016 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące funkcjonowania przepisów „pakietu mlecznego”. Będzie ono w szczególności służyło jako podstawa do zbadania sposobów udoskonalenia przepisów i ich wdrażania w terenie.

Opinia rolników ma ogromne znaczenie dla Komisji, aby zapewnić prawidłowe zrozumienie korzyści i problemów, jakie niesie pakiet mleczny. Przeprowadzana jest obecnie zewnętrzna i niezależna analiza dotycząca tych kwestii. Analiza opiera się na kwestionariuszach skierowanych do już istniejących organizacji producentów i organizacji rolników we wszystkich 28 państwach członkowskich.

Komisja Europejska zwróciła się do rolników o wypełnienie specjalnego kwestionariusza, który dostarczy informacje pozwalające lepiej zrozumieć, co rzeczywiście się dzieje na poziomie gospodarstw rolnych i organizacji producentów, a co za tym idzie przygotować jak najdokładniejsze sprawozdanie.

Źródło: Komisja Europejska

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Dopłaty na zalesianie – rozpoczął się nabór wniosków.

Czy to się opłaca? Jakie wsparci można otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dofinansowanie? Kiedy będzie wypłata środków?

17 czerwca 2019

Uwaga na wypadki w gospodarstwie rolnym!

Policja apeluje do rolników o rozwagę i zachowanie ostrożności podczas prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym.

17 czerwca 2019

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. zbiór truskawek

Sprawdź, w jaki sposób wyhodowano pszenicę w kosmosie i jak działa robot mogący zastąpić kilkudziesięciu pracowników przy zbiorach owoców.