Pieniądze na pozarolniczą działalność gospodarczą

Wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich już są złożone. Podajemy przykład dobrej praktyki rolnika z „otwartą głową”.

Do 13 kwietnia w ARiMR zarejestrowano ponad 1457 wniosków o przyznanie premii. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ część osób zdecydowała się zapewne na złożenie wniosków za pośrednictwem poczty i minie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR  – podaje Biuro Prasowe ARiMR.

Jednym z nich jest Adam Niewulis ze wsi Szeszki, woj. warmińsko-mazurskie, który tak mówi o swoich planach w związku ze staraniem się o premię:

pieniądze na pozarolniczą działalność gospodarczą

Pieniądze z programu mają trafiać przede wszystkim do rolników z powiatów o dużym stopniu bezrobocia.

Mam 23 ha łąk i pastwisk. Zaczynałem produkcję bydła mięsnego od 12. krów. Rezygnuję teraz z produkcji rolnej. Sądzę, że za dużo jest pośredników i to nieuczciwych, bym mógł to dalej kontynuować. Miałem też uraz nogi. Jestem z zawodu stolarzem, chcę robić to co lubię i mieć z tego dochód. Mam traka, frezarkę. Stale uzupełniam park maszynowy. W planie mam również nawiązanie współpracy z osobą prowadzącą sklep meblowy w Olecku, oddalonym ode mnie o 25 km. Jestem zorientowany w aktualnych cenach mebli kuchennych i sądzę, że moje meble podbiją tutejszy rynek. Stopniowo kupowałem maszyny, bo były mi potrzebne do remontowania budynków w gospodarstwie  i przy budowie nowego domu, który będę wynajmował turystom. Chcę wykorzystać malownicze położenie mojego gospodarstwa u podnóża Szeskiej Góry.

Najtrudniejszy pierwszy krok, a potem… kolejne dotacje z UE i satysfakcja nie tylko finansowa.

– Mam doświadczenie w korzystaniu z dwóch programów rolno-środowiskowych. Programy te mi uświadomiły, że pieniądze „same nie przyjdą”. W dzisiejszych czasach rolnik musi być kreatywny i sam starać się o dodatkowe źródła finansowania inwestycji. Dlatego bez namysłu zdecydowałem się po raz kolejny skorzystać z dofinansowania PROW-u na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczejmówi Adam Niewulis.

Punkty decydują o dotacjach

W dzisiejszych czasach rolnik musi być kreatywny i sam starać się o dodatkowe źródła finansowania inwestycji.

Adam Niewulis

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Jak podaje ARiMR punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

W przypadku pana Adama Niewulisa zostaną przyznane punkty za: innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze, której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty); realizowanie w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim (2 punkty); posiadane kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (1 punkt). Suma punktów kwalifikuje go do uzyskania premii. Jak podaje Biuro Prasowe ARiMR złożone wnioski teraz są oceniane przez pracowników Oddziałów Regionalnych ARiMR. Po zakończeniu  tego procesu zostanie opublikowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy i wówczas wydawane będą decyzje administracyjne o przyznaniu premii.

fundusze na pozarolniczą działalność gospodarczą

Dofinansowanie na pozarolniczą działalność gospodarczą, to niebywała szansa na rozwój.

Zobowiązania beneficjenta

Jak podaje ARiMR decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

  • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
  • zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności,
  • zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Najczęściej rolnicy korzystają z pomocy przy wypełnianiu wniosków, co nie zwalnia ich z konieczności znajomości zasad realizacji danego programu.

– Współpracuję od kilku lat z firmą consultingową i jestem zadowolony z tej współpracy. Mimo to posiadam wiedzę o programie, bo przecież to ja będę realizować program, więc muszę wiedzieć jakie mam obowiązki i możliwości rozwoju. Uważam, że „za pieniędzmi trzeba chodzić”– mówi Adam Niewulis.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *