Pomoc suszowa: Przezorny zbyt późno ubezpieczony?

Zamiast oczekiwanych pieniędzy… problemy na starcie. Pomoc suszowa ruszyła, ale jak się okazuje, mimo posiadanej polisy wielu rolników otrzymało niższe odszkodowania. Jak to możliwe?

Wysokość odszkodowania suszowego, uzależniona jest od tego, czy rolnik posiada polisę. Pełna stawka wsparcia należy się gospodarzom mającym ubezpieczonych co najmniej 50 proc. upraw w gospodarstwie rolnym (z wyłączeniem łąk i pastwisk).

Obniżona pomoc

Kluczowe okazuje się jednak to, kiedy polisa została zawarta. Jeśli po terminie, od którego IUNG stwierdził wystąpienie suszy na danym ternie – ARiMR jej nie uznaje. To powoduje, że wielkość wsparcia obniżona jest o połowę.

Komisje suszowe wpisują, że susza wystąpiła od 1 kwietnia, zgodnie z danymi IUNG. Wystarczy, że polisa zawarta została kilka dni później i już nie jest honorowana. To absurd. Co roku wiosenne zasiewy ubezpieczamy pod koniec kwietnia – denerwuje się w rozmowie z portalem agroFakt pan Michał.

Rolnicy apelują…

pomoc suszowa

Pomoc suszowa 2018: Stawka odszkodowania dla rolników poszkodowanych przez suszę wynosi 1 tys. zł/ha upraw. Ta kwota przewidziana jest dla gospodarzy, którzy mieli ubezpieczoną co najmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk).

Samorząd rolniczy zaapelował do resortu rolnictwa o uznanie przy składaniu wniosków suszowych wszystkich polis, posiadanych przez rolników w momencie szacowania strat przez komisje.

Powyższa prośba wynika z informacji uzyskanych od rolników o zawieraniu ubezpieczeń w terminie późniejszym, z uwagi na potrzebę ubezpieczenia np. od gradu czy deszczu nawalnego, który występuje zazwyczaj w późniejszym czasie. Ponadto, ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2017, poz. 2047), nie wskazuje, że obowiązek ubezpieczenia powinien być spełniony do czasu złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie – tłumaczy KRIR.

…ministerstwo tłumaczy

Wątpliwości w sprawie terminu wystąpienia suszy postanowił rozwiać resort rolnictwa i opublikował na swojej stronie wyjaśnienie.

Komisja szacująca szkody określa datę wystąpienia szkody na stronie 2 protokołu, który udostępniony jest na stronie internetowej MRiRW. Przy kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia 50 % powierzchni brana jest pod uwagę powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk), która zastała ujęta, na podstawie informacji producenta rolnego, na stronie 3 protokołu szacowania szkód – informuje MRiRW.

Przeczytaj więcej o tym, jaka pomoc jest przewidziana dla rolników poszkodowanych przez suszę

Technologie kosmiczne w polskim rolnictwie [AKTUALNOŚCI]

Co łączy rodzime rolnictwo i służby specjalne USA?

10 maja 2019

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych – jak otrzymać wsparcie?

Uwaga, właściciele lasów - dostępna jest nowa forma pomocy z budżetu PROW! Sprawdzamy, czy warto z niej skorzystać!

7 maja 2019

Agroklimat w Polsce: jak wpływa na rolnictwo?

Agroklimat w ujęciu podręcznikowym jest opisem stanów pogodowych na określonym obszarze, który wpływa na rozwój roślin.

19 maja 2019