Produkcja zbóż w Polsce najniższa od 7 lat!

Produkcja zbóż w Polsce najniższa od 7 lat! Komisja Europejska szacuje, że tegoroczne zbiory wyniosą około 28 mln ton – to poziom o około 8 proc. niższy od średniej pięcioletniej.

Słabsze zbiory to efekt tegorocznej klęski suszy. Wysokie temperatury w maju i czerwcu przy niewielkich opadach deszczu doprowadziły do szybkiego dojrzewania zbóż i ograniczenia ich potencjału produkcyjnego.

Produkcja zbóż w dół

produkcja zbóż

Około 28 mln ton – tyle wynosi tegoroczna produkcja zbóż w Polsce.

Komisja Europejska szacuje zbiory zbóż na około 28 mln ton. Jeszcze niższe są prognozy GUS – 26,7 mln t, czyli. o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Plony ogółem ocenia się na około 33,9 dt/ha, (czyli o około 20 proc. mniej od tych ubiegłorocznych).

Rolnicy zapamiętają na długo ten sezon. Oczywiście głownie z powodu suszy. Straty w niektórych gospodarstwach są ogromne i sięgają nawet 70-80 proc.- ocenia pani Alfreda Sulewska ze Śląska.

Ogólna powierzchnia uprawy zbóż w tym sezonie wynosiła 7,9 mln ha. Z czego pszenicy – 2,4 mln ha, żyta – 0,9 mln ha, jęczmienia – 1 mln ha, owsa – 0,5 mln ha, a pszenżyta 1,3 mln ha.

Ile zbóż jarych, a ile ozimych?

produkcja zbóż

Na jakim poziomie plasowały się plony poszczególnych gatunków zbóż? Pszenica – 43,2 dt.ha, żyto – 24,5 dt/ha, jęczmień 37,4 dt/ha, a pszenżyto 32,9 dt/ha.

8,1 mln t, tj – tyle mają wynieść tegoroczne zbiory zbóż jarych (o 13% mniej niż w roku ubiegłym), ozimych –  15,2 mln ton (o około 17% mniej niż ubiegłym roku). 

Szczególnie trudne dla rolników okazały się tegoroczne prace podczas koszenia jęczmienia ozimego. – Żniwa rozpoczęły się wcześniej i szybko musiały zostać przerwane. Było jednak dużo problemów, duże opady deszczu, ulewy. To spowodowało wyleganie zbóż i porastanie ziarna – opowiada portalowi pan Michał Kowalczyk z Pomorza.

Zbiory rzepaku i rzepiku

produkcja zbóż

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 27,2 dt/ha, tj. o 7,3 dt/ha (o 21%) mniej od plonów ubiegłorocznych).

GUS prognozuje zbiory rzepaku i rzepiku na około 2,2 mln ton, oznacza to poziom o około 20 proc. niższy niż rok temu.

Przyspieszone dojrzewanie rzepaku i rzepiku przebiegało w warunkach znacznego przesuszenia gleby. Żniwa rzepaku i rzepiku rozpoczęto w pierwszej dekadzie lipca, powszechnie prowadzono w trzeciej dekadzie miesiąca, a zakończono w pierwszej połowie sierpnia – podaje GUS.

Zmniejszyła się również powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku – 0,8 mln ha (o około 10 proc. mniej niż rok temu).

O polskim rolnictwie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich [Aktualności]

Delegacja polskiego sektora agro z sukcesem promuje się na Bliskim Wschodzie!

18 lutego 2019

Ochrona jęczmienia jarego przed chorobami i nie tylko!

Zaprawianie to podstawowy zabieg chroniący nasiona na stracie! Ochroń jęczmień jary od startu aż do zabiegu T2!

21 lutego 2019

Kalkulacja kosztów uprawy owsa wg ODR

Zboże mało popularne, ale czy to znaczy, że jego uprawa jest nieopłacalna?

21 lutego 2019