PROW 2014-2020: czy całe 13,6 mld euro trafi do rolników?

O tym, jak efektywnie wykorzystać w 2017 r. pieniądze z PROW 2014-2020, z Danielem Obajtkiem, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dla agrofaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Ewa Ploplis: Ogłoszony został harmonogram naborów wniosków na I i II kwartał 2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2020 r. (PROW 2014-2020). Czyli rolnicy powinni już rozpocząć przygotowania i kompletować dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc…

Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): W połowie stycznia MRiRW ogłosiło harmonogram naborów na I półrocze 2017 r. Pierwsze nabory planowane są w marcu. Rolnicy i przedsiębiorcy mają więc wystarczająco dużo czasu na dobre przygotowanie wniosków i zebranie niezbędnej dokumentacji.

Harmonogram został ogłoszony już po raz drugi. A to dlatego, że okazał się bardzo skutecznym narzędziem. Dowodem na to jest choćby 10-krotne zwiększenie liczby wniosków na modernizację gospodarstw rolnych. W 2015 r. takich wniosków było ok. 3 tys., a rok później ponad 30,5 tys. Właśnie dlatego, że gospodarze wiedzieli wcześniej, kiedy będzie termin naboru.

Już w marcu będzie można uzyskać środki na restrukturyzację małych gospodarstw. Ten nabór na pewno będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Daniel Obajtek, prezes ARiMR

W I połowie roku powtórzony będzie nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnychpremie dla młodych rolników. Będzie można także ubiegać się o środki na restrukturyzację małych gospodarstw, na rozpoczęcie działalności pozarolniczej czy przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Czy rolnicy mają wystarczająco dużo czasu na przygotowanie wniosków? Czy wcześniej, przed ogłoszeniem terminów składania wniosków są podawane informacje, jakie dokumenty będą musieli złożyć rolnicy zainteresowani pomocą z ARiMR? Ile czasu wcześniej podawane są takie informacje?

W pierwszej kolejności zachęcam rolników, by dokładnie zapoznali się z harmonogramem. Wszystkie niezbędne informacje mogą także uzyskać w specjalnych punktach informacyjnych w każdym oddziale regionalnym i biurze powiatowym ARiMR. Tam pracownicy Agencji odpowiedzą na każde pytanie, dotyczące tego, jaką pomoc może uzyskać konkretna osoba, jakie warunki musi spełnić i kiedy zostanie ogłoszony nabór. Niezbędne informacje podawane są także na stronie internetowej ARiMR oraz pod numerem telefonu bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

prow 2014-2020

Rolnicy w zdecydowanej większości planują wydać otrzymane pieniądze z PROW 2014-2020 na zakup nowych maszyn i urządzeń.

Jak duże jest zainteresowanie pomocą z ARiMR? Czy każdy, kto spełnia warunki formalne i ma dobrze przygotowany wniosek, otrzymuje pomoc? Jeśli nie, to jaki procent rolników starających się o pomoc z ARiMR uzyskuje wsparcie?

Wszystkie wnioski o pomoc w ramach PROW 2014-2020 składane do ARiMR są szczegółowo weryfikowane. W razie ewentualnych braków, rolnicy są proszeni o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie brakującej dokumentacji. Wnioski poddawane są ocenie punktowej i na tej podstawie powstają listy rankingowe kolejności przyznawania pomocy – jedna dla woj. mazowieckiego, a druga dla pozostałych województw.

Które programy pomocowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród rolników? A które mniejszym?

Ubiegły rok pokazał, że na pewno rolnicy są bardzo zainteresowani środkami finansowymi, dzięki którym mogą unowocześniać swoje gospodarstwa, kupować nowe maszyny, modernizować budynki gospodarskie. Udowodnił to nabór wniosków na modernizację gospodarstw.

Rolnicy w zdecydowanej większości planują wydać otrzymane pieniądze z PROW 2014-2020 na zakup nowych maszyn i urządzeń. Ok. 800 rolników chce przeznaczyć pozyskane środki na inwestycje związane z produkcją prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego. Dzięki tym środkom polskie rolnictwo staje się coraz bardziej nowoczesne i konkurencyjne na tle innych krajów UE.

prow 2014-2020 / restrukturyzacja

Z danych ARiMR wynika, że ok. 800 rolników chce przeznaczyć pozyskane środki na inwestycje związane z produkcją prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego.

Już w marcu będzie można uzyskać środki na restrukturyzację małych gospodarstw. Ten nabór na pewno będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. O 60 tys. zł premii będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa, przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. W budżecie PROW 2014-2020 na „Restrukturyzację małych gospodarstw” przeznaczono 883 mln euro. Szacuje się więc, że z tej formy pomocy będzie mogło skorzystać ok. 60 tys. polskich rolników.

Zainteresowaniem cieszą się także premie dla młodych rolników. Oznacza to bowiem, że młodzi ludzie chcą wiązać swoją przyszłość z rolnictwem. Na pewno ważne są także takie programy jak przetwórstwo i marketing produktów rolnych, bo pozwalają one rozwijać się firmom z terenów wiejskich.

W budżecie PROW 2014-2020 na „Restrukturyzację małych gospodarstw” przeznaczono 883 mln euro.

Daniel Obajtek, prezes ARiMR

Czy łatwo jest uzyskać pomoc? Jaki procent rolników starających się o pomoc uzyskuje ją?

Mając wcześniej informacje, kiedy będzie ogłoszony konkretny nabór, można zawczasu skompletować niezbędne dokumenty i dokładnie przygotować się do złożenia wniosku o przyznanie pomocy. To z kolei eliminuje konieczność uzupełniania dokumentów, skraca czas ich weryfikacji i przyspiesza wypłatę pieniędzy.

Zachęcam rolników do składania wniosków i korzystania z pieniędzy, które mamy w puli unijnych środków na lata 2014-2020. Także Agencja będzie skutecznie działać, by z budżetu PROW 2014-2020, wynoszącego ponad 13,6 mld euro, nie pozostał ani jeden niewykorzystany eurocent.

prow 2014-2020

Zachęcam rolników do składania wniosków i korzystania z pieniędzy, które mamy w puli unijnych środków na lata 2014-2020 – mówi Daniel Obajtek, prezes ARiMR.

fot. Fotolia

Czy Agencja posiada dane, które regiony Polski uzyskują największą pomoc, tj. z których najwięcej rolników uzyskuje pomoc?

Tutaj występuje bardzo prosta zależność – im większe województwo i im więcej rolników, tym większe środki trafiają do tych regionów. Od 2002 r., czyli od uruchomienia przedakcesyjnego programu SAPARD, do końca roku 2016, najwięcej pieniędzy z ARiMR na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich trafiło do rolników z woj. mazowieckiego – 36,5 mld zł; woj. wielkopolskiego – 30,8 mld zł oraz lubelskiego – 24,19 mld zł.

 

Przeczytaj również wywiad z wiceministrem Zarudzkim: Pieniądze z PROW 2014-2020: co zrobić, by je otrzymać?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *