Dodatnie saldo eksportu rolno-spożywczego

W pierwszej połowie 2015 r. dodatnie saldo polskiego eksportu rolno-spożywczego wzrosło o 18% (do ok. 3,5 mld euro) w porównaniu z pierwszą połową 2014 r.

W pierwszej połowie 2015 r. dodatnie saldo polskiego eksportu rolno-spożywczego wzrosło o 18% (do ok. 3,5 mld euro) w porównaniu z pierwszą połową 2014 r. FAMMU/FAPA podała w swoim raporcie, że poprawił się bilans handlowy we wszystkich działach, najbardziej w dziale produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego, surowców roślinnych oraz używek.

W polskim eksporcie rolno-spożywczym dominowały produkty niskoprzetworzone, stanowiąc 56,5% jego wartości. Towary wysokoprzetworzone miały 24,5% udziału, a nieprzetworzone 19%.

W dziale zwierzęcym wzrosła głównie wartość eksportu mięsa drobiowego, wołowiny, przetworów mięsnych, jaj oraz ryb i przetworów rybnych. Dodatnie saldo w handlu mięsem czerwonym i drobiowym ponownie wzrosło. Natomiast ujemny bilans w handlu żywymi zwierzętami zmniejszył się ze względu na znaczny spadek przywozu trzody chlewnej.

Najważniejszym partnerem Polski w handlu rolno-spożywczym są państwa Unii Europejskiej.

Wzrost o 41% dodatniego salda w handlu mięsem czerwonym zawdzięcza się głównie wzrostowi wpływów z eksportu wołowiny o 17%. Wzrosła również wartość eksportu koniny (+8%) oraz mięsa owczego i koziego (+28%), przy spadku wywozu wieprzowiny (-4%). Dodatnie saldo w handlu mięsem drobiu wzrosło natomiast o 20% dzięki wzrostowi wartości wywozu o 16%. Wzrosły również wpływy ze sprzedaży zagranicznej przetworów mięsnych (+9%), ryb i przetworów rybnych (+3%), jaj i przetworów z jaj (+2%) oraz tłuszczów i mączek zwierzęcych (+1%). Niższa niż przed rokiem była natomiast wartość sprzedaży zwierząt żywych (-12%), głównie bydła i trzody.

Dodatnie saldo eksportu

Wzrost o 41% dodatniego salda w handlu mięsem czerwonym zawdzięcza się głównie wzrostowi wpływów z eksportu wołowiny o 17%.

W dziale roślinnym, podobnie jak w latach ubiegłych, najważniejsze znaczenie w eksporcie odgrywały produkty przetworzone, których wartość wywozu w pierwszym półroczu 2015 r. wzrosła o 6%. W tej grupie zwiększyły się wpływy ze sprzedaży skrobi, grysików i słodu (+21%), wyrobów cukierniczych (+14%), produktów przemiału zbóż (+3%), sosów, zup i zagęszczaczy (+3%), przetworów owocowych (+1%) oraz olejów i tłuszczów roślinnych (+1%). Mniejsza niż przed rokiem była natomiast wartość wywozu cukru i melasy (-12%), śrut oleistych, komponentów paszowych i pasz (-4%) oraz przetworów z warzyw (-2%).

W grupie surowców roślinnych odnotowano po raz kolejny znaczny, 44% wzrost wartości eksportu zbóż, głównie ze względu na zwiększony wywóz pszenicy. Zwiększył się również wywóz rzepaku (+86%).

W pierwszym półroczu br. obniżyły się natomiast o 44% wpływy z eksportu świeżych owoców (-32%), głównie jabłek, warzyw (-17%), ziemniaków (-78%) i kwiatów (-3%). Produkty pochodzenia roślinnego stanowiły ponad połowę wartości całego importu rolno-spożywczego.

Najważniejszym odbiorcą polskich artykułów rolno-spożywczych na rynku unijnym były w pierwszym półroczu Niemcy.

Najważniejszym partnerem Polski w handlu rolno-spożywczym niezmiennie od wielu lat były państwa Unii Europejskiej. Wartość wyeksportowanych tam produktów rolnych osiągnęła blisko 9 mld euro, co stanowiło 80% wartości całego handlu zagranicznego tymi produktami. Wartość importu natomiast zamknęła się sumą ok. 5 mld euro.

Wartość wyeksportowanych produktów rolno-spożywczych wzrosła o 9%, a tych zaimportowanych o niecały 1%. Łączny zaś bilans w handlu rolno-spożywczym z Unią Europejską poprawił się o 21%.

Najważniejszym odbiorcą polskich artykułów rolno-spożywczych na rynku unijnym, jak również poza nim, były w pierwszym półroczu tradycyjnie już Niemcy. W okresie styczeń–czerwiec 2015 r. zakupiły one w Polsce produkty za sumę ok. 2,32 mld euro (+2% wzrost wobec 2014 r.), co stanowiło 21% polskiego eksportu rolno-spożywczego ogółem oraz 26% eksportu do wszystkich państw unijnych. Jak co roku w tym kierunku wysłaliśmy przede wszystkim polskie produkty roślinne świeże i przetworzone – 1,10 mld euro oraz zwierzęce przetworzone – 990,0 mln euro.

Dodatnie saldo eksportu - UK

Do Wielkiej Brytanii wywozimy najwięcej wyrobów cukierniczych.

Największe przychody osiągnęliśmy z tytułu eksportu ryb i przetworów rybnych – 408,4,0 mln euro, w tym głównie ryb wędzonych, wyrobów cukierniczych – prawie 242,0 mln euro, zbóż – 209,2 mln euro oraz przetworów z owoców – 69,1 mln euro. Znaczącą pozycją były także wszelkiego rodzaju mięsa i podroby oraz produkty mleczne.

Drugim pod względem wartości rynkiem zbytu była ponownie Wielka Brytania z sumą blisko 900 mln euro i prawie 8% udziałem w polskim eksporcie rolno-spożywczym ogółem oraz 10% w eksporcie do państw unijnych. W minionym roku wartość wyeksportowanych w tym kierunku produktów rolno-spożywczych odnotowała 12% wzrost wartości z poprzednich 790 mld euro. Brytyjczycy sprowadzali z Polski przede wszystkim wyroby cukiernicze – 188,6 mln euro, przetwory mięsne – ponad 161,0 mln euro, mięso drobiowe – niecałe 97,7 mln euro oraz mięso czerwone.

Orka przedzimowa: czy warto?

Mimo że coraz częściej rolnicy zastępują tradycyjną orkę zabiegami uproszczonymi, wielu czeka orka przedzimowa. Kto powinien ją wykonać?

28 listopada 2016

Jak karmić prosięta, gdy stracimy maciorę?

Zdarzają się sytuacje, w których prosięta po porodzie nie mają możliwości przyjmowania mleka matki. Jak w takim wypadku je wykarmić?

22 listopada 2016

Oziminy i nawożenie: dmuchać na zimne czy zaryzykować?

Trudno zaufać prognozom długoterminowym i rolnicy stają przed dylematem: „Nawozić oziminy czy może dać już sobie spokój?”.

21 listopada 2016