Składka zdrowotna za pomocnika rolnika — czy można ją dzielić?

Składka zdrowotna za pomocnika rolnika jest co do zasady niepodzielna i płacona co miesiąc. Jednakże Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do resortu rolnictwa o możliwość jej podzielenia. Jakiej odpowiedzi udzieliło MRiRW na wniosek KRIR? Sprawdzamy…

Składka zdrowotna za pomocnika rolnika zapewnia mu możliwość korzystania z ochrony zdrowia przez 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach. Obejmuje więc nie tylko czas zatrudnienia, ale także szerszy przedział czasowy. Zasadę niekarencyjności powiązuje się z zasadą niepodzielności składki. Dlatego ubezpieczony z pierwszym dniem podlegania ubezpieczeniu uzyskuje prawo do świadczeń.

Jaka była odpowiedź ministerstwa rolnictwa?

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa napisało, że sformułowana zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy o świadczeniach, składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Ponadto zasada niepodzielności składki odnosi się nie do podstawy wymiaru składki, lecz do stawki tej składki. Oznacza to, że niepodzielnej składki zdrowotnej nie można proporcjonalnie podzielić w zależności od liczby dni w ciągu miesiąca, w trakcie których osoba była faktycznie ubezpieczona.

Niepodzielna składka zdrowotna ma duże znaczenie dla ubezpieczonych, odprowadzających składki od kwot, które nie odpowiadają ich rzeczywistym przychodom.

Przykładem są np. osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą. W ich przypadku oraz osób z nimi współpracujących podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest zadeklarowana kwota. Nie może być jednak niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Dzięki niepodzielności składki także pomocnicy rolnika są w podobnej sytuacji. W ich przypadku składkę oblicza się od stałej kwoty. Stanowi ona 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Składka zdrowotna a okres korzystania z opieki zdrowotnej

Niepodzielna składka zdrowotna daje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Ustaje ono po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wobec tego przez 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach pomocnikowi rolnika przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych. Dopiero po upływie tych 30 dni wygasa ochrona ubezpieczeniowa.

W podsumowaniu odpowiedzi umieszczono informację, że nie przewiduje się wprowadzenia odrębnego mechanizmu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla pomocników rolnika.

Czytaj również: Zasiłek pogrzebowy na nowych zasadach. Zmiany już od 1 czerwca

Źródło: Zir.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *