Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre!

Zwiększa się produkcja ziemniaka na świecie. Prognozy na najbliższe lata globalnej produkcji tego warzywa są optymistyczne, ale nie dla wszystkich regionów świata. Szczególnie dla krajów basenu Morza Śródziemnego nie są one pomyśle. Zwiększy się produkcja w Azji, w tym głównie w Chinach i w Indiach, a także w Afryce, Oceanii i Australii. W Europie produkcja ziemniaków jest stabilna, jednak z tendencją do lekkiego ograniczania.

Światowa produkcja ziemniaka stale się zwiększa. W latach 1991–2013 powiększyła się ona z 257,25 mln t do 376,45 mln t. Jednak obserwuje się różne tendencje odnośnie rodzaju produkcji w poszczególnych regionach świata, m.in. kraje rozwinięte zmniejszają produkcję ziemniaka. W latach 1991–2013 uległa ona ograniczeniu z 183,13 mln t do 161,3 mln t. W tym samym czasie kraje rozwijające się dynamicznie zwiększyły produkcję tego gatunku z 84,86 mln t w 1991 r. do 215,15 mln t w 2013 r.

światowy rynek ziemniaka

Najwięksi producenci ziemniaka na świecie.

Optymistyczne prognozy dla świata, grosze dla Europy?

W ubiegłym roku światowa produkcja ziemniaków wyniosła prawie 377 mln t. Analitycy podkreślają, że do 2050 r. ma zwiększyć się o 48,5%. W Azji, która jest kontynentalnym liderem produkcji tego warzywa, osiągnęła ona wartość 187 mln t, a do 2050 r. ma zwiększyć się aż o 191%. Największy wzrost produkcji na tym kontynencie zanotują Indie, tj. o 133% w stosunku do poziomu 45 mln t osiągniętego w ub. r. W Chinach wzrośnie ona o 100% w stosunku do poziomu 86 mln t w ub. r.

światowy rynek ziemniaka

Dr Wojciech Nowacki, kierownik Zakładu Agronomii Ziemniaka IHAR (oddział w Jadwisinie) i wiceprezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak.

– W Unii Europejskiej do 2050 r. produkcja ziemniaków ma zmniejszyć się o 24,1% w stosunku do ubiegłorocznej wartości 114 mln t  mówi dr Wojciech Nowacki, kierownik Zakładu Agronomii Ziemniaka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) – PIB Oddział w Jadwisinie i wiceprezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak (SPZ). – Znaczący wzrost produkcji ziemniaków do 2050 r. ma nastąpić także w Afryce – o 178%, Oceanii i Australii – o 65%. Ponad 20% – w Ameryce Południowej i Środkowej – dodaje ekspert rynku ziemniaczanego.

światowy rynek ziemniaka

Grzegorz Rykaczewski, analityk Banku Zachodniego WBK.

– Kierunek zmian światowego rynku ziemniaka w ciągu ostatnich 10 lat nie uległ większym zmianom komentuje Grzegorz Rykaczewski, analityk z Banku Zachodniego WBK. – Maleje powierzchnia upraw na świecie, co wynika z silnego spadku areału w Europie. Zmniejszającej się globalnej powierzchni upraw towarzyszy wzrost produkcji. Pod względem areału upraw przoduje Azja z 52% udziałem w światowej powierzchni. Na drugim miejscu pozostaje Europa, a jej udział wynosi 29%. Trzecie miejsce zajmuje Afryka z udziałem 10%. Produkcja najszybciej rozwija się w Azji oraz w Afryce i to te regiony mają największy potencjał do rozwoju w przyszłości. Z jednej strony jest to związane z możliwościami zwiększenia areału, zaś z drugiej strony z poprawą efektywności produkcji oraz rosnącym popytem na rynku wewnętrznym – dodaje analityk Banku Zachodniego WBK.

światowy rynek ziemniaka

Światowy eksport ziemniaków nieprzetworzonych (surowych).

W Europie podobne zbiory, ale u niektórych gorsze

W bieżącym roku zbiory ziemniaków w Europie Zachodniej są niższe niż w 2015 r.  wynika z danych Stowarzyszenia Producentów Ziemniaków Północno-Zachodniej Europy  NEPG.

światowy rynek ziemniaka

Unia Europejska odpowiada za 2/3 światowego handlu ziemniakami jadalnymi, pozostawiając daleko w tyle zarówno Azję, jak i Amerykę Północną.

W odniesieniu do średniej 5-letniej, w bieżącym roku areał uprawy ziemniaków w Europie jest większy o 3,6%, plony niższe o 5,6%, a zbiory mniejsze o 2,2%  ocenia Wiesław Dzwonkowski, analityk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

 Wprawdzie Europa powoli traci na znaczeniu jako producent ziemniaków, to jej pozycja pozostaje silna w światowym handlu – mówi Grzegorz Rykaczewski z Banku Zachodniego WBK.  Unia Europejska odpowiada za 2/3 światowego handlu ziemniakami jadalnymi, pozostawiając daleko w tyle zarówno Azję, jak i Amerykę Północną. Tak wysoki udział UE wynika z charakterystyki globalnego rynku ziemniaka. Tworzą go regionalne obszary handlu, a UE pod względem obrotów w handlu ziemniakami, jest największym z nich – komentuje analityk.

światowy rynek ziemniaka

Plony ziemniaka w wybranych krajach Europy.

Mniej we Francji, Holandii i Niemczech

W końcu września niemieckie ministerstwo rolnictwa oraz AMI (Agricultural Market Information Company) podało najnowsze szacunki, z których wynika, że produkcja ziemniaków ogółem w Niemczech w bieżącym roku obniżyła się o niespełna 2% do 10,2 mln t, wobec 10,4 mln t w roku poprzednim i 11,6 mln t w 2014 r.

światowy rynek ziemniaka

Średnie plony ziemniaków jadalnych w UE są szacowane na 451 dt/ha, wobec 480 dt/ha w 2015 r.

Jest to konsekwencją ograniczenia areału uprawy o 0,5% i spadku plonów o 1,4%  mówi Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ W Niemczech przemysł przetwórczy, przetwory spożywcze i skrobia, zagospodarowuje ok. 3,5 mln t ziemniaków rocznie, a przedmiotem eksportu netto jest 1,14 mln t ziemniaków jadalnych i skrobiowych. W bieżącym roku zbiory ziemniaków skrobiowych w Niemczech są oceniane na ok. 2,1 mln t, tj. na poziomie średniej z ostatnich 5 lat, ale znacznie mniej niż w latach 2005–2010, gdy ich produkcja wynosiła ok. 3 mln t. W Holandii z powodu spadku plonów zbiory ziemniaków jadalnych są o ponad 5% mniejsze niż w ub. r. i wynoszą 3,15 mln t, a więc o prawie 19% mniej niż w 2014 r. We Francji zbiory będą mniejsze o ok. 2%, z powodu niższych o ponad 5% plonów, pomimo tego, że areał upraw wzrósł o 3,7% w porównaniu z 2015 r. – argumentuje analityk.

Tegoroczne zbiory ziemniaków jadalnych w 5 państwach członkowskich Unii, tj. w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii, mają wynieść 24,9 mln t, wobec 25,3 mln t w ubiegłym roku – wynika z danych IERiGŻ. Spadek produkcji o 1,6% nastąpił mimo wzrostu areału uprawy z 527 do 552 tys. ha. Średnie plony ziemniaków jadalnych są szacowane na 451 dt/ha, wobec 480 dt/ha w 2015 r.

światowy rynek ziemniaka

Światowy eksport ziemniaków przetworzonych.

Zmiany klimatyczne wpływają na zasięg uprawy ziemniaka

– Ziemniak jako gatunek chłodniejszych stref klimatycznych będzie wypierany z regionów, gdzie temperatury okresu wegetacji będą tak wysokie, że mogą limitować poziom plonowania tego gatunku. Zmiany klimatyczne spowodują, że w niektórych regionach mogą występować susze, a w innych podtopienia – mówi dr Nowacki. – Już aktualnie obserwuje się trend, że uprawa ziemniaka w basenie Morza Śródziemnego kurczy się i takie kraje jak: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Chorwacja, Serbia, Mołdawia, Węgry będą ograniczały jego uprawę – analizuje. – Przesuwanie się uprawy w Europie bardziej na północ kontynentu stawia Polskę w dość korzystnej sytuacji. Możliwy więc byłby eksport ziemniaków z naszego kraju do krajów Europy Płd., oczywiście po spełnieniu wszelkich innych wymagań stawianych przez importerów – podsumowuje dr Nowacki z IHAR i SPZ. – Regionalnie rozpatrując uprawę ziemniaka, należy liczyć się z większym docenianiem tego gatunku w regionach górskich o niższych dobowych temperaturach, ale jeszcze korzystnych dla uprawy tego gatunku, w krajach taki jak Rumunia i Bułgaria – dodaje.

światowy rynek ziemniaka

Coraz popularniejsze stają się nowe odmiany ziemniaków, m.in. ziemniaki fioletowe.

Prognozy mogą lekko różnić się w zależności od źródła ich powstania. Z najnowszych danych IHAR wynika, że w br. w Unii Europejskiej (UE-28) zbiory ziemniaków będą wyższe i wyniosą 56,4 mln t wobec 53,13 mln t w ub. r. Zwiększyła się także powierzchnia upraw do 1,68 mln ha wobec 1,64 mln ha w ub. r. Wszyscy zgodnie jednak potwierdzają, że zmniejszy się produkcja tego warzywa we Francji, Holandii i Niemczech, co daje dobre perspektywy dla polskich producentów (i administracji rządowej), którzy powinni pomyśleć o eksporcie.

 

Porównaj:

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *