Szkoły rolnicze w województwie śląskim

Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, powszechna dwuzawodowość wśród rolników sugerują, że szkoły rolnicze w województwie śląskim mogą mieć poważne problemy z naborem uczniów w nowym roku szkolnym. Czy tak jest w rzeczywistości?

Szkół rolniczych na Śląsku jest naprawdę niewiele, lecz już funkcjonujące starają się wykształcić nowe kadry dla rolnictwa. Proponują one kierunki tradycyjne oraz te, które w ostatnich latach powstały na zapotrzebowanie rynku rolniczego. Jedną z takich placówek jest ZSPT w Międzyświeciu.

szkoły rolnicze w województwie śląskim

Zespół Szkół Przyrodniczych w Międzyświeciu (fot. ZSPT Międzyświecie)

Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu

Tradycja kształcenia rolniczego w tym miejscu ma niemal stuletnią historię (jubileusz przypada na 2022 rok). Od początku była to szkoła rolnicza a obiekt, w którym się obecnie placówka znajduje, był budowany na potrzeby edukacyjne. Jedynie w czasie okupacji nie prowadzono tu zajęć dydaktycznych ale już w 1945 roku naukę wznowiono.

„Szkoła z tradycją, zawody z przyszłością”

Dni Otwarte

Dni Otwarte (fot.ZSPT w Międzyświeciu)

Takie motto przyświeca działalności szkoły, doskonale sprawdzające się w karierach zawodowych absolwentów. Potwierdza tę prawidłowość Marek Śmiech, kierownik szkolenia praktycznego ZSPT w Międzyświeciu: – Większość uczniów, dzięki kontaktom z lokalnymi pracodawcami, u których odbywają praktyki podczas kształcenia w szkole, znajduje zatrudnienie po ukończeniu nauki. Szkoła nie tylko uczy ale kształtuje charaktery młodych ludzi. Mamy również absolwentów, którzy znaleźli sposób na życie zakładając własne firmy prowadząc je rozwojowo od kilku lat.
Poziom nauczania najlepiej sprawdzić sukcesami uczniów a tych w Zespole Szkół w Międzyświeciu nie brakuje. W Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na poziomie rolniczych szkół średnich uczniowie z ZSPT odnoszą znaczące sukcesy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat młodzież może pochwalić się następującymi osiągnięciami:

 • 2017 – laureat (I miejsce, finalista),
 • 2015 – laureat (I miejsce, finalista),
 • 2014 – laureat (II miejsce),
 • 2013 – laureat (I miejsce),
 • 2012 – laureat ( II miejsce),
 • 2011 – dwóch laureatów, jeden finalista

Nie samą olimpiadą uczeń żyje

Osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia sportowe za rok 2016 2017(fot.ZSPT w Międzyświeciu)

Uczniowie biorą również udział w regionalnych i ponadregionalnych konkursach, turniejach zawodowych i sportowych zajmując w nich czołowe lokaty. Zdawalność egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie kształtuje się powyżej średniej krajowej i średniej wojewódzkiej a nierzadko osiąga wartość 100% zarówno wśród uczniów jak i jak i słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Kierunki Kształcenia

Zajęcia w pracowni gastronomiczne

Zajęcia w pracowni gastronomicznej(fot.ZSPT w Międzyświeciu)

Nauka w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu odbywa się na kilku poziomach edukacji. Wykształcenie średnie można zdobyć ucząc się zawodów takich jak Technik rolnik, Technik architektury krajobrazu, Technik logistyk, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik turystyki wiejskiej. W Szkole Branżowej I Stopnia można uzyskać takie specjalności, jak: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, Kucharz, Mechanik samochodowy oraz inne w klasie wielozawodowej. Szkoła prowadzi od kilku lat Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej oraz R16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. W kursach biorą udział słuchacze nawet z odległych zakątków województwa. W ofercie placówki jest również szkoła policealna, w której można osiągnąć uprawnienia opiekunki środowiskowej.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – po co to komu?

Dni Otwarte

Dni Otwarte Szkoły (fot.ZSPT w Międzyświeciu)

Szkoły rolnicze w województwie śląskim, podobnie jak wiele tego typu placówek w kraju proponują naukę na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Również pedagodzy w Międzyświeciu uważają, że kursy te są dobrym sposobem na zdobycie uprawnień rolniczych. Zdobyte wykształcenie umożliwia między innymi:

 • samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego,
 • podejmowanie pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
 • wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • prowadzenie i obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • podejmowanie decyzji na podstawie znajomości rachunku ekonomicznego;
 • ubieganie się o dotacje unijne.

Współpraca zagraniczna

Szkoły rolnicze w województwie śląskim

Uczniowie na praktyce w Maladze Erasmus+(fot.ZSPT w Międzyświeciu)

Współpraca zagraniczna szkoły, to wieloletnie kontakty na gruncie kształcenia zawodowego, zawodów sportowych i wymiany kulturalnej ze szkołą w Żylinie na Słowacji i szkołą w Czeskim Cieszynie. Uczniowie szkoły kilka lat brali udział w programie edukacyjnym Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci” a obecnie uczestniczą w Erasmus+ odbywając praktyki zawodowe w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Placówka współpracuje od kilku lat z Dolnosaksońską Izbą Rolniczą w Hanowerze i Ośrodkiem Techniki Rolniczej w DEULA w Nienburgu w Niemczech. Efektem tych kontaktów są trzymiesięczne staże zawodowe w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii.

Działania lokalne

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Rybackim

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Rybackim ( fot. ZSPT w Międzyświeciu)

Nowoczesność bazy dydaktycznej szkoła zawdzięcza współpracy z władzami powiatu cieszyńskiego i udziałowi w projektach koordynowanych przez samorząd. Przykładem współpracy jest projekt pn. „Mam zawód, mam pracę w regionie”. Szkoła współpracuje, z obopólną korzyścią, z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, takimi jak Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, Śląska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jest również współorganizatorem Forum Rolniczego Podbeskidzia.

Pasjonaci

ul

To naprawdę jest ul (fot. T.Śmigielski)

ZSPT w Międzyświeciu, podobnie jak inne szkoły rolnicze województwa śląskiego, to nie tylko miejsce pracy pedagogów ale dla większości z nich swoisty poligon dydaktyczny. Wszystkie działania i osiągnięcia są możliwe dzięki nietuzinkowym pomysłom i zaangażowaniu kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły. Jednym z takich pasjonatów jest Marek Śmiech, kierownik szkolenia praktycznego. – Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, nauczycielem z dwudziestoletnim stażem, egzaminatorem OKE, pasjonatem pszczelarstwa z dyplomem Mistrza pszczelarstwa. Interesuję się również automatyką, robotyką, programowaniem mikroprocesorów. Bardzo chciałbym zorganizować kształcenie pszczelarskie w formie KKZ lecz najpierw muszę sprawdzić, jakie byłoby zainteresowanie taką ofertą edukacyjną. Najważniejsze jest jednak to, że mamy niezawodną kadrę, która takie wyzwanie może podjąć.
To właśnie dzięki takim pedagogom szkoły rolnicze w województwie śląskim, choć jest ich niewiele, spełniają pokładane w nich nadzieje.

Szkoły rolnicze w województwie śląskim oferują chętnym bardzo różne kierunki nauki.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim.

Takim sprzętem jeszcze niedawno zajmowali się mechanizatorzy rolnictwa

Takim sprzętem jeszcze niedawno zajmowali się mechanizatorzy rolnictwa (fot. T.śmigielski)

Jest to jedyna szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w województwie śląskim. Placówka oferuje młodzieży naukę na jedenastu kierunkach, z tego aż osiem to profile rolnicze. Wykształcenie średnie rolnicze w ZSCKR w Nakle Śląskim można zdobyć na kierunkach Technik rolnik, Technik hodowca koni, Technik weterynarii, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik architektury krajobrazu. Szkoła Branżowa I Stopnia ma w ofercie kształcenie w zawodzie Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych i Ogrodnik. W ramach KKZ można zdobyć kwalifikacje rolnika na kierunku Prowadzenie produkcji rolniczej. Uczniom spoza terenu oferowana jest bursa.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

ZSRCKU jest placówką prowadzoną przez samorząd. Szkoła proponuje naukę na typowo rolniczych kierunkach. Na poziomie średnim można tu zdobyć zawód Technika rolnika, Technika agrobiznesu, Technika weterynarii, Technika hodowli koni, Technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W ramach KKZ szkoła oferuje naukę na kierunkach Prowadzenie produkcji rolniczej dla zawodu rolnik i Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Kolejna szkoła samorządowa mająca w swojej ofercie wśród wielu kierunków nauki również cztery specjalności rolnicze. Na poziomie technikum można podjąć naukę w specjalności Technik agrobiznesu, Technik rolnik, Technik architektury krajobrazu. Prowadzony jest również nabór na KKZ w zawodzie Technik rolnik i Rolnik. Uczniom spoza terenu proponowany jest internat i całodzienne wyżywienie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

plantacja szparagów

Ta uprawa może być przedmiotem zainteresowań ogrodnika – plantacja szparagów (fot. T. Śmigielski)

W tej placówce można zdobyć dyplomy Technika hodowcy koni, Technika ogrodnika-architektury krajobrazu, Technika weterynarii. W trzyletniej Branżowej Szkole I Stopnia można uzyskać tytuł Mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych. Szkoła posiada wiele specjalistycznych pracowni i warsztatów. Dla uczniów zawodów rolniczych przygotowana jest dobrze wyposażona pracownia maszyn rolniczych. Znaleźć tu można podstawowe maszyny do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia i innych prac polowych. Młodzież mieszkająca w odległych miejscowościach może korzystać z internatu.

Gdzie jeszcze na Śląsku można zdobyć zawód związany z rolnictwem?

Szkoły rolnicze w województwie śląskim mają wśród oferowanych specjalności również wiele specjalności znajdujących się w wykazie zawodów MRiRW. Zainteresowani zdobyciem dyplomu Technika architektury krajobrazu może podjąć naukę w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie lub w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Uprawnienia rolnika można uzyskać w  Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu.

Szkoły rolnicze w województwie śląskim oferują przede wszystkim…

Aby zdobyć kwalifikacje rolnika w stosunkowo krótkim czasie można skorzystać z oferowanego przez niektóre szkoły Kwalifikowanego Kursu Zawodowego. Podstawowym kierunkiem nauki jest Prowadzenie produkcji rolniczej (R3). Warunkiem podjęcia nauki na KKZ jest ukończenie 18 lat i posiadanie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymanie dyplomu. Absolwent ma możliwość korzystania ze środków unijnych. Wyuczony zawód przygotowuje do wykonywania prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz uprawnia do obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Najważniejszą korzyścią jest jednak osiągnięcie kwalifikacji do prowadzenia własnego gospodarstwa. Absolwent po ukończeniu kursu nabywa również umiejętności do sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich a także obliczania opłacalności rolniczej.

Warto zauważyć, że szkoły rolnicze w województwie śląskim, mimo że jest ich niewiele, oferują kandydatom na specjalistów w tej branży duży wybór ciekawych specjalności.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *