Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Download PDF

Z początkiem października do miast powrócili studenci. Wielu z nich pochodzi z rolniczych rodzin. Szczególnie w przypadku dzieci, które dopiero zaczynają studia, martwimy się o ich zdrowie w nowym miejscu. Na jakich zasadach funkcjonuje ubezpieczenie zdrowotne studenta?

Rolnicze szkoły wyższe w Polsce wciąż cieszą się popularnością. W najstarszej z nich – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – w tym roku przewidziano 5 700 miejsc. Chętnych było prawie trzy razy więcej. A jest to tylko odsetek wszystkich studentów w kraju. W roku akademickim 2015/2016 było ich ogółem 1 405 133. Z danych statystycznych GUS wynika, że jedna trzecia wszystkich studentów mieszka na wsi. Wśród nich są nasze dzieci.

udział studentów ze wsi na uczelniach

Na których uczelniach wyższych w Polsce jest najwięcej studentów mieszkających na wsi?

Ubezpieczenie zdrowotne studenta do 26 roku życia

Jeśli student nie skończył jeszcze 26 lat, a jest obywatelem RP, z racji kontynuowania nauki, może być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny. Takiego zgłoszenia może dokonać rodzic lub opiekun prawny. W sytuacji, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia lub nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zgłoszenia mogą dokonać dziadkowie.

Aby bez problemów zgłosić studenta do ubezpieczenia należy okazać dowód potwierdzający obywatelstwo (dowód osobisty rodzica), a także dowód potwierdzający tytuł do ubezpieczenia. Może to być potwierdzenie opłacenia składki zdrowotnej. Pamiętajmy, że ubezpieczenie zdrowotne studenta jest równoznaczne z koniecznością wykazania przez niego faktu kontynuowania nauki (np. poprzez okazanie legitymacji studenckiej).

A co ze studentem powyżej 26 roku życia?

Rodzic bądź opiekun może zgłosić studenta do ubezpieczenia dopóki nie ukończy on 26 lat. Ograniczenie wiekowe przy zgłoszeniu jako członka rodziny nie funkcjonuje w przypadku studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ukończenie tego wieku równoznaczne jest z utratą prawa do świadczeń zdrowotnych. Aby do tego nie dopuścić, należy powiadomić uczelnię. Zarówno szkoła wyższa jak i jednostka prowadząca studia doktoranckie może dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta powstaje z dniem immatrykulacji. Do czasu ukończenia studiów bądź skreślenia z listy uczących się – uczelnia będzie opłacała składkę na ubezpieczenie zdrowotne osoby uczącej się. Podstawą do dokonania przez uczelnię zgłoszenia jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dokumentem poświadczającym status studenta.

 Z danych statystycznych GUS wynika, że jedna trzecia wszystkich studentów mieszka na wsi

Student zgłoszony przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego ma pewne zobowiązania. Przede wszystkim musi poinformować o powstaniu innego obowiązku ubezpieczenia np. ze względu na podjęcie pracy. Powinien też zgłosić zmiany danych zawartych we wniosku oraz zmianę statusu studenta.

Kiedy wygasa prawo do ubezpieczenia?

Student zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię musi pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, jeśli równocześnie pracował (np. podczas wakacji) na umowę o pracę to po jej zakończeniu został wyrejestrowany z ubezpieczenia. Dlatego, aby znowu nabyć prawo do świadczeń zdrowotnych powinien ponownie postarać się o zgłoszenie.

Po drugie, po skończeniu studiów bądź skreśleniu z listy studentów, jeśli nadal pozostaje się bezrobotnym, prawo do świadczeń w ramach NFZ będzie chroniło jeszcze przez 4 miesiące. Nie ma tutaj znaczenia czy jest się zgłoszonym przez opiekuna czy uczelnię. Za datę ukończenia studiów uznaje się dzień złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studentów, którzy ukończyli ostatni rok nauki, ale nie złożyli egzaminu w terminie, obowiązek ubezpieczenia wygasa z dniem 30 września.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Ubezpieczenie zdrowotne studenta może zapewnić rodzic, prawny opiekun lub uczelnia. W interesie uczącego się jest pilnowanie czy nadal podlega ubezpieczeniu – może to sprawdzać poprzez eWUŚ.

Po trzecie, prawo do świadczeń studenta wygaśnie, gdy jest on zgłoszony przez rodziców, a ci zmienią pracę i nie dokonają ponownego zgłoszenia do nowego pracodawcy. Aby uniknąć takiej problematycznej sytuacji oboje mogą zgłosić swoje dziecko równocześnie. Wtedy student zachowa prawa nawet, jeśli jeden z rodziców straci uprawnienia do ubezpieczenia.

Weryfikacja uprawnień

Od 2013 roku ośrodki zdrowia, które uzyskały upoważnienie NFZ, mają dostęp do systemu elektronicznego eWUŚ. Dzięki niemu w łatwy i bezpłatny sposób można zweryfikować uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Nie musimy już w przychodni czy szpitalu potwierdzać naszych praw poprzez przedstawianie dodatkowych dokumentów. Wystarczy mieć przy sobie numer PESEL i dowód osobisty.

Warto sprawdzić swoje ubezpieczenie w eWUŚ, bo w bazach ubezpieczonych wielu studentów posiada negatywny status – często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie są ubezpieczeni. Szczególnie dotyczy to tych, którzy byli w jednej z sytuacji opisanych powyżej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o